Keisti kalbą:

Investuotojų apsauga

Paragraphs

Nuo 2007 m. lapkričio 1 d. Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje bendrijoje (EEB) įsigaliojo bendrųjų taisyklių rinkinys, reglamentuojantis investavimo į finansines priemones paslaugas.

Siekdami dar didesnio finansų rinkų skaidrumo ir rinkos dalyvių apsaugos, Europos Sąjungos įstatymų leidžiamieji organai peržiūrėjo ir atnaujino šią direktyvą ir susijusius reglamentus, kuriais siekiama stiprinti finansų rinkų tvarumą. Šie Finansinių priemonių rinkų direktyvos (angl. Markets in Financial Instruments Directive, MiFID II) pokyčiai, kurie yra ir teisės aktų, t. y.  Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo, pakeitimų pagrindas, įsigaliojo 2018 m. sausio 3 d.

Atsakomybė

Didesnė atsakomybė už tinkamų rekomendacijų teikimą

Jūsų patarėjas investicijų klausimais vaidina svarbų vaidmenį Jums priimant sprendimą investuoti į vertybinius popierius, investicinius fondus, struktūrines ir kitas finansines priemones.

Būtina sąlyga norint teikti tik Jūsų poreikius atitinkančias ir tinkamas rekomendacijas — tai Jūsų asmeninės situacijos ir investavimo tikslų pažinimas. Be to, kad galėtumėte priimti kompetentingą investavimo sprendimą, labai svarbu, kad Jūs suprastumėte visas investavimo priemonių ypatybes ir susijusias rizikos rūšis.

Pavedimų vykdymas

Sąžiningas ir vienodas pavedimų tvarkymas

Jūsų pateikti pavedimai vykdomi sąžiningai ir tolygiai, neatsižvelgiant į pavedimo pobūdį ir sumą.

Prieš mums pradedant teikti Jums investavimo paslaugas, turite susipažinti su finansinių priemonių pavedimų vykdymo politika. Banko politika parengta siekiant kuo geresnių Jūsų pavedimų vykdymo rezultatų, taip pat skaidresnės pavedimų tvarkymo ir vykdymo procedūros.

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų reikalavimais, investicinės įmonės, kurios vykdo klientų pavedimus, turi kasmet paskelbti penkias pagal prekybos apimtį pagrindines pavedimų vykdymo vietas bei tarpininkus, bei paskelbti prekybos vietų, kurias naudoja investicinė įmonė, pavedimų vykdymo kokybės vertinimą.

Atsižvelgus į direktyvos 2014/65/ES reikalavimus, AB SEB bankas skelbia penkias pagal penkias pagal prekybos apimtį pagrindines vykdymo vietas bei tarpininkus, kuriose vykdė visus klientų pavedimus. 

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES dėl klientų pavedimų vykdymo RTS27 reikalavimu, investicinės įmonės, nuolatos vykdydamos klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, turi kas ketvirtį paskelbti duomenis apie pavedimų vykdymo kokybę.

AB SEB Bankas pripažintas investicine įmone nuolat vykdančia klientų pavedimus dėl tam tikrų skolos finansinių priemonių iš savo nuosavo turto nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos. Atsižvelgus į direktyvos 2014/65/ES RTS27 reikalavimus, AB SEB bankas skelbia ataskaitas apie  pavedimų vykdymo kokybę.

Investavimas

Investavimas Jūsų pasirinkimu

Vienas iš teisės aktų reikalavimų — užtikrinti, kad investuojantys klientai žinotų apie rizikos rūšis, susijusias su finansine priemone, kurią jie ketina pirkti.

Sutarčių sąlygos

Sutarčių sąlygų pakeitimai


Naująsias sutarčių sąlygas ir nuostatas galite rasti  prisijungę prie prekybos vertybiniais popieriais internetu svetainės.

Atvykę į SEB banką ar prisijungę prie prekybos vertybiniais popieriais internetu svetainės, galite pasirašyti naujos redakcijos sutartis.