Change language:

Paskolų sutartyse taikomas lyginamasis indeksas LIBOR EUR bus keičiamas į EURIBOR

Paragraphs

Laikantis Europos Sąjungos (ES) nustatytų reikalavimų, lyginamasis palūkanų apskaičiavimo indeksas LIBOR eurais, taikomas banko paskolų sutartyse, nuo 2022 m. sausio 1 d. bus pradedamas keisti į EURIBOR lyginamąjį indeksą.

 

Primename, kad paskolos sutarties kintamųjų palūkanų norma susideda iš dviejų dalių – kintamosios palūkanų dalies ir banko maržos. Banko marža nustatoma individualiai kiekvienam banko klientui. Dažniausiai taikoma kintamoji palūkanų dalis yra LIBOR arba EURIBOR.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 dėl lyginamųjų indeksų naudojimo finansinėse  priemonėse ir finansinėse sutartyse galioja nuo 2018 metų. Šis reglamentas nustato reikalavimus, kuriuos turi atitikti lyginamieji indeksai.

Kadangi lyginamasis indeksas LIBOR EUR nebeatitinka reglamente nustatytų reikalavimų, nuo kitų metų pradžios jis nebus naudojamas.

Planuojama, kad lyginamasis indeksas eurais (LIBOR EUR) taikomas su SEB banku sudarytose paskolų sutartyse bus pakeistas tokios pat trukmės ir tos pačios valiutos lyginamuoju indeksu EURIBOR iki 2022-ųjų  pabaigos.

Daugiau informacijos apie lyginamuosius indeksus, jų svarbą ir pakeitimus rasite Europos Centrinio Banko (ECB) ir Lietuvos banko interneto svetainėse.

Savo klientus, kuriems šie pakeitimai bus aktualūs, likus ne mažiau kaip 60 dienų iki 2022 metais pirmosios palūkanų keitimo dienos, informuosime asmeniškai el. paštu, interneto banke arba SMS žinutėmis. Gavus informaciją, klientams jokių veiksmų atlikti nereikės, pakeitimai įsigalios automatiškai.

Dažniausiai užduodami klausimai dėl LIBOR EUR keitimo į EURIBOR

Lyginamasis palūkanų apskaičiavimo indeksas eurais (LIBOR EUR) bus pakeistas tokios pat trukmės ir tos pačios valiutos lyginamuoju indeksu EURIBOR.

Daugiau informacijos apie lyginamuosius indeksus, jų svarbą ir pakeitimus rasite Europos Centrinio Banko (ECB) ir Lietuvos banko interneto svetainėse.

Jums nieko daryti nereikia. Savo klientus, kuriems šis pakeitimas bus aktualus, likus ne mažiau kaip 60 dienų iki 2022 metais pirmosios palūkanų keitimo dienos, informuosime asmeniškai el. paštu, interneto banke arba SMS žinutėmis. Gavus informaciją, klientams jokių veiksmų atlikti nereikės, pakeitimas įsigalios automatiškai.

Kai ateis palūkanų keitimo diena 2022 metais, LIBOR EUR indeksas bus pakeistas į EURIBOR nekeičiant kitų sutarties sąlygų.

Pasikeitus kintamųjų palūkanų normos kintamosios dalies dydžiui, interneto banke gausite pranešimą, kuriame bus nurodytos palūkanų normos, artimiausios paskolos  įmokos dydis ir kita susijusi informacija.

Šis pakeitimas bus atliekamas nemokamai.

Klientui jo turimos būsto paskolos marža nesikeis.

Jei būsto paskolos sutartyje yra nustatyta sąlyga, kad tuo laikotarpiu, kai tarpbankinio skolinimo palūkanų normų indeksas yra neigiamas, laikoma, kad jis yra lygus nuliui,  paskolos ir palūkanų įmoka dėl šio pokyčio nesikeis.

Jeigu būsto paskolos sutartyje nėra sutarta dėl sąlygos, kad, tarpbankinio skolinimo palūkanų normų indeksui esant neigiamam, jis bus laikomas lygiu nuliui, paskolos įmoka, priklausanti nuo EURIBOR dydžio, gali pasikeisti. Šiuo metu LIBOR EUR ir alternatyvios palūkanų normos EURIBOR dydžiai yra panašūs.

Apskaičiavimo pavyzdys
2021 07 27 6 mėn. LIBOR EUR buvo -0,5266 proc., o EURIBOR – -0,5230 procento.

Jei paskolos likutis tą dieną būtų 30 000 eurų, terminas – 15 metų, o paskolos mokėjimo metodas – anuitetas, tai, pakeitus palūkanų normų indeksą, kliento sumokamos palūkanos už šią paskolą padidėtų iki 1,07 euro per metus.

Mėnesio paskolos įmoka priklausys nuo to, koks bus kintamųjų palūkanų dydis tą dieną, t. y. nuo to, kokia bus EURIBOR indekso reikšmė, kai bus keičiamas indeksas, naudojamas nustatant paskolų palūkanų normą. 

Jei būsto paskolos sutartyje yra nustatyta sąlyga, kad tuo laikotarpiu, kai tarpbankinio skolinimo palūkanų normų indeksas yra neigiamas, laikoma, kad jis yra lygus nuliui,  paskolos ir palūkanų įmoka dėl šio pokyčio nesikeis.

Jeigu būsto paskolos sutartyje nėra sutarta dėl sąlygos, kad, tarpbankinio skolinimo palūkanų normų indeksui esant neigiamam, jis bus laikomas lygiu nuliui, paskolos įmoka, priklausanti nuo EURIBOR dydžio, gali pasikeisti. Šiuo metu LIBOR EUR ir alternatyvios palūkanų normos EURIBOR dydžiai yra panašūs.

Apskaičiavimo pavyzdys
2021 07 27 6 mėn. LIBOR EUR buvo -0,5266 proc., o EURIBOR – -0,5230 procento.

Jei paskolos likutis tą dieną būtų 30 000 eurų, terminas – 15 metų, o paskolos mokėjimo metodas – anuitetas, tai, pakeitus palūkanų normų indeksą, kliento sumokamos palūkanos už šią paskolą padidėtų iki 1,07 euro per metus.

Palūkanų indeksai keičiami siekiant apibrėžti skaidrius ir aiškius lyginamųjų indeksų palūkanų normų nustatymo būdus tarptautinėse finansų rinkose.

Daugiau informacijos apie lyginamuosius indeksus, jų svarbą ir pakeitimus rasite Europos Centrinio Banko (ECB) ir Lietuvos banko interneto svetainėse.

IBOR (Interbank Offered Rate) – tarpbankinės rinkos palūkanų norma, kuri yra naudojama nustatant lyginamuosius indeksus arba su palūkanų normomis susijusius indeksus, pavyzdžiui, EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – vidutinė Europos tarpbankinė rinkos palūkanų norma ir LIBOR (London Interbank Offered Rate) – Londono tarpbankinė rinkos palūkanų norma. Paskolų sutartyse orientacinė palūkanų norma rodo kainą, už kurią aukšto kredito reitingo bankai skolinasi lėšas pinigų rinkoje.