Keisti kalbą:

Pavedimo pirkti, keisti ar išpirkti fondų vienetus vykdymo sąlygos

Paragraphs

Lentelėje pateikiamos įprastos SEB fondų vienetų pirkimo, keitimo ir išpirkimo sąlygos.

T – sandorio sudarymo diena.
T–1 (T–2) – darbo diena (dvi darbo dienos) prieš sandorio sudarymo dieną.
T+1 (T+2 arba T+4) – kita (antra arba ketvirta) darbo diena po sandorio sudarymo dienos.

Įprasta atsiskaitymo diena išperkant fondo vienetus – įprastai išperkant investicinius vienetus lėšos į kliento sąskaitą pervedamos per lentelėje nurodytą laiką . Fondo dokumentuose nurodyti ilgiausi leistini terminai išperkant fondo vienetus pateikti 6 punkte.

 1. Jeigu nurodyto SEB fondo pavedimo pateikimo diena yra (T), o pavedimas pateikiamas iki nurodyto laiko Lietuvos laiku, sandoris bus įvykdytas (fondo vienetai bus nupirkti arba išpirkimo atveju – išpirkti) tą pačią dieną taikant sandorio dienos kainą.
  Jeigu nurodyto SEB fondo pavedimo pateikimo diena ( T–1), o pavedimas pateikiamas iki nurodyto laiko Lietuvos laiku, sandoris bus įvykdytas (fondo vienetai bus nupirkti arba išpirkimo atveju – išpirkti) kitą darbo dieną taikant sandorio dienos kainą.
  Jeigu nurodyto SEB fondo pavedimo pateikimo diena ( T–2), o pavedimas pateikiamas iki nurodyto laiko Lietuvos laiku – sandoris bus įvykdytas (fondo vienetai bus nupirkti, arba išpirkimo atveju – išpirkti) antrą darbo dieną po pavedimo pateikimo dienos taikant sandorio dienos kainą.
 2. Jeigu pavedimas pateikiamas po nurodyto pavedimo pateikimo laiko Lietuvos laiku, bus laikoma, kad pavedimas pateiktas kitą darbo dieną iki nurodyto pavedimo pateikimo laiko. Atitinkamai bus taikomos kitos darbo dienos pavedimo vykdymo sąlygos.
 3. Fondų ne darbo dienomis pateikti pavedimai laikomi pateikti ir vykdomi artimiausią fondo darbo dieną. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pavedimai nevykdomi ne darbo dienomis Lietuvoje.
 4. Fondų vienetai keičiami, jei fondo dokumentuose yra numatyta fondo vienetų keitimo galimybė ir /ar ją užtikrina platintojas. Jeigu keičiamų fondų paraiškos vykdomos skirtingomis dienomis, keitimo pavedimas įvykdomas pagal fondo, kurio paraiškos vykdymo procesas vėlesnis, sąlygas. Fondų vienetų keitimo pavedimai vykdomi tomis dienomis, kuriomis abu investiciniai fondai, kurių vienetai keičiami, apskaičiuoja savo grynąją aktyvų vertę ir vieneto kainą. Jeigu paraiškos pateikimo dieną bent vienas keičiamas fondas grynosios aktyvų vertės neapskaičiuoja, paraiška bus vykdoma artimiausią darbo dieną Lietuvoje, kurią abu keitimo sandoryje dalyvaujantys fondai apskaičiuoja grynųjų aktyvų vertę.
 5. Sandorio kaina SEB banko interneto svetainėje skelbiama kitą darbo dieną po sandorio sudarymo dienos(T+1).
 6. Už išpirktus Liuksemburge registruoto investicinio fondo vienetus valdymo įmonė atsiskaito (ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų ) po sandorio sudarymo dienos.
 7. Daugiau informacijos apie fondo veiklos sąlygas pateikiama fondo pagrindinės informacijos investuotojams dokumente, fondo prospekte, metų ir pusmečio ataskaitose, fondo steigimo dokumentuose. Su fondų dokumentais galima susipažinti banko interneto svetainėje. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba į bet kurį SEB banko skyrių.