Keisti kalbą:

SEB banko vertybinių popierių sąskaitų sąrašas

Paragraphs
Šalis Sąskaitos tipas
AIRIJA Klientų bendroji
AUSTRALIJA Klientų bendroji
AUSTRIJA Klientų bendroji
BALTIJOS ŠALYS Klientų bendroji ir asmeninė*
BELGIJA Klientų bendroji
BOSNIJA Banko vardu
BRAZILIJA Banko vardu
BULGARIJA Klientų bendroji
ČEKIJA Klientų bendroji
DANIJA Klientų bendroji
DIDŽIOJI BRITANIJA Klientų bendroji
EGIPTAS Banko vardu
GRAIKIJA Banko vardu
HONGKONGAS Klientų bendroji
INDONEZIJA Klientų bendroji
ISLANDIJA Klientų bendroji
ISPANIJA Klientų bendroji
ITALIJA Klientų bendroji
JAPONIJA Klientų bendroji
KANADA Klientų bendroji
KAZACHSTANAS Klientų bendroji
KROATIJA Klientų bendroji
LENKIJA Klientų bendroji
LIUKSEMBURGAS Klientų bendroji
MAKEDONIJA Banko vardu
MALAIZIJA Klientų bendroji
MEKSIKA Klientų bendroji
NAUJOJI ZELANDIJA Klientų bendroji
NORVEGIJA Klientų bendroji
OLANDIJA Klientų bendroji
PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA Klientų bendroji
PORTUGALIJA Klientų bendroji
PRANCŪZIJA Klientų bendroji
RUMUNIJA Banko vardu
RUSIJA Banko vardu
SERBIJA Klientų bendroji
SINGAPŪRAS Klientų bendroji
SLOVAKIJA Klientų bendroji
SLOVĖNIJA Banko vardu
SUOMIJA Klientų bendroji
ŠVEDIJA Klientų bendroji
ŠVEICARIJA Klientų bendroji
TURKIJA Banko vardu
VENGRIJA Klientų bendroji
VOKIETIJA Klientų bendroji
Daugiau Mažiau

*Pateikiame abiem VP sąskaitų tipams būdingos rizikos ir taikomų įkainių palyginimą.

Savybė Bendroji klientų VP sąskaita,
atidaryta  AB SEB banko vardu centriniame depozitoriume  Nasdaq CSD SE
Asmeninė VP sąskaita,
atidaryta VP savininko vardu centriniame depozitoriume Nasdaq CSD SE
VP atskyrimas Kliento VP atskiriami nuo bankui, centriniam depozitoriumui ir kitiems centrinio depozitoriumo dalyviams priklausančių VP, tačiau yra saugomi kartu su kitiems banko klientams priklausančiais VP centriniame depozitoriume. Kliento VP atskiriami nuo kitų asmenų (banko, kitų banko klientų, centrinio depozitoriumo, kitų centrinio depozitoriumo dalyvių) VP.
VP nuosavybės registravimas ir investuotojo identifikavimas Žemesnysis (banko) apskaitos lygis. Aukščiausiasis (depozitoriumo) apskaitos lygis.
Bankroto rizika AB SEB banko ar centrinio depozitoriumo bankroto atveju kliento VP negali būti panaudoti AB SEB banko ar centrinio depozitoriumo kreditorių reikalavimams tenkinti, tačiau bankroto procedūros metu gali būti sudėtingiau  nustatyti klientui priklausančius VP, jų skaičių ir toks nustatymas gali trukti ilgiau.

AB SEB banko ar centrinio depozitoriumo bankroto atveju kliento VP negali būti panaudoti AB SEB banko ar centrinio depozitoriumo kreditorių reikalavimams tenkinti.

Dėl to, kad šių VP apskaita vyksta aukščiausiu (centrinio depozitoriumo) apskaitos lygiu, AB SEB banko bankroto procedūros metu klientui priklausantys VP ir jų skaičius nustatomas greičiau  ir efektyviau.

AB SEB banko bankroto procedūros metu teisė administruoti asmeninę VP sąskaitą, atidarytą kliento vardu centriniame depozitoriume, gali būti perleidžiama kitam sąskaitų tvarkytojui (bankui).

VP panaudojimo rizika

VP negali būti panaudoti atsiskaityti už banko vardu savo sąskaita sudarytus VP sandorius, taip pat už banko kitų klientų vardu sudarytus sandorius, jei nėra gaunamas išankstinis kliento sutikimas.

Centrinis depozitoriumas negali naudotis jam nepriklausančiais VP, išskyrus atskirus atvejus, kai yra gaunamas išankstinis tarpininko (AB SEB banko) ir jo klientų sutikimas.

Įkainiai

Netaikomi VP sąskaitos atidarymo ir tvarkymo (kiekvieną  mėnesį) įkainiai.

Visi šios VP sąskaitos įkainiai yra skelbiami
VP prekybos ir operacijų kainyne (PDF).

Taikomi VP sąskaitos atidarymo ir tvarkymo  (kiekvieną mėnesį) įkainiai.

Visi šios VP sąskaitos įkainiai yra skelbiami
VP prekybos ir operacijų kainyne (PDF).