Keisti kalbą:
Paragraphs

Apie investicijų roboto ETF portfelio valdymo paslaugą

Pasirinkus investicijų roboto portfelio valdymo paslaugą, Jūsų lėšos bus investuojamos į mūsų investavimo profesionalų sudarytą iš ekonomiškai efektyvių ir diversifikuotų biržoje prekiaujamų fondų (angl. ETF).

Investicijų robotas bus Jūsų gidas ir parinks Jums portfelį pagal  Jūsų investavimo tikslus, finansinę padėtį, rizikos toleranciją,  žinias ir investavimo patirtį. Prašom įsitikinti, kad Jūsų pateikiama  informacija apie Jūsų investicinius poreikius ir finansus (dar kitaip vadinama investuotojo informacija) yra tiksli ir pateikiama laiku – remdamiesi šia informacija mes parenkame Jums tinkamiausią portfelį.

Daugiau informacijos apie portfelio tinkamumo vertinimą rasite žemiau.

Sudarę ETF portfelį, jį galite patogiai valdyti SEB mobiliosios programėlės skiltyje „Investavimas“. Pasirinkite savo ETF portfelį ir investuokite į papildomus fondus, parduokite savo investicijas, nustatykite periodinį investavimą, atnaujinkite investuotojo informaciją ar nutraukite paslaugą.

Mūsų nuomone, investavimas yra ilgalaikis užsiėmimas, todėl nepatariame investuoti pinigų, kurių Jums gali prireikti artimiausiu metu ar net kitais metais. Kuo ilgiau išlaikysite savo investicijas, tuo mažesnė tikimybė patirti nuostolį parduodant investicijas. Didesnė tikėtina grąža reiškia ir didesnę riziką prarasti investicijas ar jų dalį. 

Per anksti arba skubotai pardavus savo investicijas didėja  nuostolio tikimybė. Todėl pasirūpinkite, kad visada turėtumėte pakankamai  santaupų netikėtiems gyvenimo atvejams ir trumpalaikiai investicijų vertės svyravimai nekeltų Jums nerimo ir poreikio jas parduoti.

Pagrindiniai investicijų roboto ETF portfelių ypatumai

 • Investicijų rizika diversifikuojama pagal įvairių šalių ir turto klasių biržoje prekiaujamų fondų indeksus (ETF).  
 • ETF portfeliai bus periodiškai peržiūrimi ir subalansuojami, kad būtų išlaikyta kiekvieno kliento pasirinkta investicijų rizika.
 • Investuokite nuo 50 Eur į portfelį, kurį gali sudaryti iki 10 biržoje prekiaujamų fondų (ETF).
 • Dažnoms nedidelėms investicijoms pritaikyta kainodara: taikomas tik portfelio valdymo mokestis (žr. kainyną), jokių tarpininkavimo mokesčių, prekybos ar portfelio subalansavimo mokesčių.  
 • Einamąjį ETF mokestį taiko fondo valdymo įmonė. Šis mokestis įtrauktas į ETF vieneto kainą. 
 • Mūsų siūlomuose ETF portfeliuose dividendai nemokami.
 • Portfelių akcijų ETF valdytojai laikosi atsakingo investavimo principų. Tai reiškia, kad ETF neinvestuoja į įmones, kurių veikla neatitinka su tvarumu ir ESG (aplinkosauga, socialiniais aspektais ir valdymu) susijusių kriterijų. 
 • Prekybos pavedimai vykdomi kartą per savaitę, antradieniais. Kai kuriais išskirtiniais atvejais, t. y. antradienį švenčių dienomis konkrečiose šalyse ar rinkose, kuriose vykdomi sandoriai, sutrikus rinkos veikimui ar esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, prekybos pavedimai gali būti inicijuojami kitą galimą prekybos dieną. Atsiskaitymams už sandorius reikia papildomų 2 darbo dienų, todėl, išėmus lėšas iš investicinio portfelio, gali prireikti iki 8 darbo dienų, kol galėsime įskaityti lėšas į jūsų sąskaitą.
 • Nepamirškite, kad privalote deklaruoti pajamas už bet kokį pinigų paėmimą (ETF pardavimą) iš portfelių ir sumokėti pajamų mokestį nuo gauto pelno. Jūsų patogumui kiekvienais metais parengsime ataskaitas, kurios padės Jums deklaruoti sandorius pajamų deklaracijoje.

Pakartotinis portfelio tinkamumo vertinimas

Reguliariai atnaujinkite savo investuotojo informaciją
 

 • Mūsų tikslas – reguliariai vertinti Jūsų portfelio tinkamumą. Dėl to prašome savo investuotojo informaciją atnaujinti bent kartą per metus arba iškart šiai informacijai reikšmingai pasikeitus. Taip galėsime tinkamai įvertinti, ar portfelis Jums vis dar tinkamas. 
 • Investuotojo informaciją galite lengvai atnaujinti SEB mobiliojoje programėlėje, skiltyje „Investavimas“. 
 • Jūsų investicijų portfelį valdome remdamiesi paskutine Jūsų pateikta ir patvirtinta  su konkrečiu portfeliu susijusia informacija. Atnaujinti ją yra labai svarbu, nes pasenusios informacijos naudojimas gali iškreipti pakartotinio vertinimo rezultatus. 
 • Jei investuotojo informacijos neatnaujinsite penkerius metus,turėsime nutraukti sutartį ir parduoti portfelyje esančias finansines priemones, kadangi nebegalėsime užtikrinti portfelio tinkamumo Jums. 

Pakartotinio vertinimo rezultatas
 

 • Remdamiesi Jūsų atnaujinta investuotojo informacija, mes iš naujo įvertinsime portfelio tinkamumą Jums. 
 • Jei dabartinis portfelis Jums nebebus tinkamas, mes informuosime Jus apie reikalingus pokyčius  ir paprašysime  patvirtinti  juos SEB mobiliojoje programėlėje pasirašant naują Portfelio sudėties dokumentą. Sutikti su reikalingais pokyčiais galėsite per 21 dieną. 
 • Jei reikalingų pokyčių nepatvirtinsite, turėsime nutraukti sutartį ir parduoti portfelyje esančias finansines priemones, kadangi portfelis Jums nebebus tinkamas. 
 • Jei  reikalingus pokyčius patvirtinsite, mes pasirūpinsime, kad Jūsų portfelis ir būsimos periodinės investicijos (jei tokių turėsite) būtų atitinkamai atnaujintos.  

Investicijų roboto ETF portfeliai

Konservatyvi strategija

Mažos rizikos portfelis. Jūsų portfelio vertė gali svyruoti 7,91 proc. per metus1. Pagal strategiją Jūsų portfelyje esantys pinigai bus investuojami tokiomis proporcijomis: 

 • 19–25  proc. – į Europos Sąjungoje, JAV ir Azijoje registruotų įmonių akcijas
 • 75–81 proc. Jūsų portfelio sudarys Europos Sąjungos, JAV, besivystančių rinkų vyriausybių ir įmonių išleistos obligacijos


Su šiuo portfeliu susijusių išlaidų ir mokesčių pavyzdys 

Subalansuota strategija

Vidutinės rizikos portfelis. Jūsų portfelio vertė gali svyruoti 14,03 proc. per metus1. Pagal strategiją Jūsų portfelyje esantys pinigai bus investuojami tokiomis proporcijomis:

 • 42–50  proc. – į Europos Sąjungoje, JAV ir Azijoje registruotų įmonių akcijas
 • 50–58 proc. Jūsų portfelio sudarys Europos Sąjungos, JAV, besivystančių rinkų vyriausybių ir įmonių išleistos obligacijos


Su šiuo portfeliu susijusių išlaidų ir mokesčių pavyzdys 

Augimo strategija

Vidutinės rizikos portfelis. Jūsų portfelio vertė gali svyruoti 19,08 proc. per metus1. Pagal strategiją Jūsų portfelyje esantys pinigai bus investuojami tokiomis proporcijomis:

 • 65–75 proc. – į Europos Sąjungoje, JAV ir Azijoje registruotų įmonių akcijas
 • 25–35 proc. Jūsų portfelio sudarys Europos Sąjungos, JAV, besivystančių rinkų vyriausybių ir įmonių išleistos obligacijos


Su šiuo portfeliu susijusių išlaidų ir mokesčių pavyzdys 

Maksimalios grąžos strategija

Didelės rizikos portfelis. Jūsų portfelio vertė gali svyruoti 25,60 proc. per metus1. Jūs investuosite

 • 100 proc. į JAV, Europos Sąjungoje ir Azijoje registruotų įmonių akcijas


Su šiuo portfeliu susijusių išlaidų ir mokesčių pavyzdys

1Apskaičiuota kaip rizikos vertė esant 95 proc. statistinio patikimumo lygiui remiantis praėjusių 10 metų duomenimis.