Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Investuotojų apsauga

Nuo 2007 m. lapkričio 1 d. Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje bendrijoje (EEB) įsigaliojo bendrųjų taisyklių rinkinys, reglamentuojantis investavimo į finansines priemones paslaugas.

Siekdami dar didesnio finansų rinkų skaidrumo ir rinkos dalyvių apsaugos, Europos Sąjungos įstatymų leidžiamieji organai peržiūrėjo ir atnaujino šią direktyvą ir susijusius reglamentus, kuriais siekiama stiprinti finansų rinkų tvarumą. Šie Finansinių priemonių rinkų direktyvos (angl. Markets in Financial Instruments Directive, MiFID II) pokyčiai, kurie yra ir teisės aktų, t. y.  Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo, pakeitimų pagrindas, įsigaliojo 2018 m. sausio 3 d.

 

Didesnė atsakomybė už tinkamų rekomendacijų teikimą

Jūsų patarėjas investicijų klausimais vaidina svarbų vaidmenį Jums priimant sprendimą investuoti į vertybinius popierius, investicinius fondus, struktūrines ir kitas finansines priemones.

Būtina sąlyga norint teikti tik Jūsų poreikius atitinkančias ir tinkamas rekomendacijas — tai Jūsų asmeninės situacijos ir investavimo tikslų pažinimas. Be to, kad galėtumėte priimti kompetentingą investavimo sprendimą, labai svarbu, kad Jūs suprastumėte visas investavimo priemonių ypatybes ir susijusias rizikos rūšis.

Teisės aktai nustato reikalavimus dėl klientams teikiamos informacijos apie finansines priemones ir tam tikros investicijos rizikos rūšis. Jūsų žinios ir supratimas apie susijusias rizikos rūšis yra esminis dalykas norint tęsti diskusijas apie galimas investavimo strategijas.

Sąžiningas ir vienodas pavedimų tvarkymas

Jūsų pateikti pavedimai vykdomi sąžiningai ir tolygiai, neatsižvelgiant į pavedimo pobūdį ir sumą.

Prieš mums pradedant teikti Jums investavimo paslaugas, turite susipažinti su finansinių priemonių pavedimų vykdymo politika. Banko politika parengta siekiant kuo geresnių Jūsų pavedimų vykdymo rezultatų, taip pat skaidresnės pavedimų tvarkymo ir vykdymo procedūros.

TOP 5 pagrindinės vykdymo vietos ir tarpininkai

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų reikalavimais, investicinės įmonės, kurios vykdo klientų pavedimus, turi kasmet paskelbti penkias pagal prekybos apimtį pagrindines pavedimų vykdymo vietas bei tarpininkus, bei paskelbti prekybos vietų, kurias naudoja investicinė įmonė, pavedimų vykdymo kokybės vertinimą.

Atsižvelgus į direktyvos 2014/65/ES reikalavimus, AB SEB bankas skelbia penkias pagal prekybos apimtį pagrindines vykdymo vietas bei tarpininkus, kuriose vykdė visus klientų pavedimus.

SI ataskaitos

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES dėl klientų pavedimų vykdymo RTS27 reikalavimu, investicinės įmonės, nuolatos vykdydamos klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, turi kas ketvirtį paskelbti duomenis apie pavedimų vykdymo kokybę.

AB SEB Bankas pripažintas investicine įmone nuolat vykdančia klientų pavedimus dėl tam tikrų skolos finansinių priemonių iš savo nuosavo turto nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos. Atsižvelgus į direktyvos 2014/65/ES RTS27 reikalavimus, AB SEB bankas skelbia ataskaitas apie pavedimų vykdymo kokybę.

 

Investavimas Jūsų pasirinkimu

Vienas iš teisės aktų reikalavimų — užtikrinti, kad investuojantys klientai žinotų apie rizikos rūšis, susijusias su finansine priemone, kurią jie ketina pirkti.

Finansinių priemonių rizikos aprašymas (PDF)

Jeigu investuojate nepasikonsultavę su specialistais, Jūsų pavedimas investuoti į pasirinktas finansines priemones bus vykdomas tik atlikus investicijos priimtinumo vertinimą.

Mes informuosime Jus apie finansinių priemonių ypatybes ir rizikos rūšis prieš Jums į jas investuojant ir paprašysime užpildyti produktų priimtinumo Jums anketą.

Klientai, kurie patvirtina, kad supranta su tam tikra priemone susijusią riziką, kartu patvirtina, kad supranta ir kitų tai pačiai grupei priklausančių priemonių riziką.


Investicinių produktų aprašymai

Akcijos (PDF)

Obligacijos (PDF)

Biržoje prekiaujami produktai (PDF)

Investiciniai fondai (PDF)

Išvestinės finansinės priemonės (PDF)

Sutarčių sąlygų pakeitimai

Naująsias sutarčių sąlygas ir nuostatas galite rasti prisijungę prie prekybos vertybiniais popieriais internetu svetainės.

Atvykę į SEB banką ar prisijungę prie prekybos vertybiniais popieriais internetu svetainės, galite pasirašyti naujos redakcijos sutartis.

Atkreipiame dėmesį, kad, pasirašydami vertybinių popierių sąskaitos sutartį ir prašydami SEB banko atlikti operaciją, Jūs sutinkate, kad operacija būtų atliekama vadovaujantis pavedimų vykdymo politika. Jūs taip pat galite patvirtinti, kad pavedimas gali būti vykdomas už reguliuojamos rinkos ar daugiašalės prekybos sistemos ribų.

Interesų konfliktų vengimo politika (PDF)

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas (PDF)

Informacija apie kliento kategoriją (PDF)


Daugiau informacijos apie skelbiamos informacijos turinį bei formatą nurodyta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/576, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su investicinių įmonių kasmet skelbiama informacija apie vykdymo vietų identifikavimo duomenis ir vykdymo kokybę.

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos reglamentu (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų, kuris įsigaliojo 2018 m. sausio 2 d., prieš pateikiant MIPP ir DIP neprofesionaliesiems investuotojams, laikydamasis šio reglamento reikalavimų MIPP ir DIP teikėjas turi parengti tam produktui skirtą pagrindinės informacijos dokumentą ir jį paskelbti savo interneto svetainėje.

Atsižvelgus į šiuos reikalavimus, AB SEB bankas pateikia nuorodas į MIPP ir DIP teikėjų parengtus pagrindinės informacijos dokumentus.

S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.