Keisti kalbą:

Įkainiai

Paragraphs
Mokestis „SEB pensija 18+“ „SEB pensija 50+“ „SEB pensija 58+“ „SEB index. Klimato ateitis“
Turto valdymo* 0,85 proc. 0,75 proc. 0,65 proc. 0,39 proc.
Įmokos netaikomas netaikomas netaikomas netaikomas
Fondo keitimo netaikomas netaikomas netaikomas netaikomas
Bendrovės keitimo netaikomas netaikomas netaikomas netaikomas
Sutarties nutraukimo** netaikomas netaikomas netaikomas netaikomas

*Metinis mokestis apskaičiuojamas nuo pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės.
Pavyzdžiui, jei pensijų sąskaitoje buvo 300 Eur, o turto valdymo mokestis yra 0,85 proc., tai per metus atskaitoma 2,55 Eur. Kadangi mokestis apskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną laikant, kad yra 253 darbo dienos per metus, kasdien jis yra 1/253 dalis metinio mokesčio, t. y. vidutiniškai apie 0,01 Eur kiekvieną darbo dieną.
** Netaikomi papildomi sutarties mokesčiai, tačiau  iš išmokamos sumos gali būti išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis.

Iš pensijų turto dengiamos faktinės išlaidos: depozitoriumo mokestis, vertybinių popierių sandorių mokesčiai, valiutos keitimo mokesčiai, audito išlaidos. Šios išlaidos per metus negali viršyti 2 proc. pensijų fondo valdomo turto vertės.

Informacija apie kitų investicijų valdymo įmonių taikomus mokesčius pateikiama šiame Lietuvos banko interneto svetainės tinklalapyje.