Keisti kalbą:

Išmokos

Paragraphs
 • Teisę gauti pensijų išmoką įgyjate sulaukę amžiaus, kuris yra penkeriais metais trumpesnis už nustatytą pensinį amžių valstybinio socialinio draudimo pensijai gauti (iš „Sodros“). Sukauptų lėšų išmokėjimo būdą pasirenkate patys  – gauti visas iškart arba pasirinkto dydžio periodinėmis išmokomis.
 • Nesulaukę šio amžiaus, taip pat galite paimti dalį lėšų nenutraukę sutarties ar paimti visas lėšas nutraukę sutartį.

  • Šiais atvejais netaikomi papildomi sutarties mokesčiai, tačiau išmokamai sumai gali būti taikomas gyventojų pajamų mokestis.
  • Teisę paimti dalį sukauptų lėšų dalyvis įgyja praėjus dviem metams nuo sutarties sudarymo datos ir ne anksčiau negu praėjus dviem metams nuo paskutinio dalies lėšų paėmimo (šis apribojimas netaikomas dalyviui įgijus teisę į pensijų išmoką), tačiau paliekant pensijų sąskaitoje ne mažiau negu 500 Eur vertės fondo vienetų.

Ką reikia žinoti?

Pensijų išmoka nebus apmokestinta esant bent vienai iš sąlygų:

 • jei III pakopos pensijų fonde lėšas būsite išlaikę ne trumpiau kaip 5 metus ir gaudami išmoką būsite sulaukę 55 metų amžiaus (jeigu pensijų kaupimo sutartis sudaryta iki 2012 m. gruodžio 31 d.)
 • jei III pakopos pensijų fonde lėšas būsite išlaikę ne trumpiau kaip 5 metus ir gaudami išmoką būsite sulaukę amžiaus, penkeriais metais trumpesnio už senatvės pensijos amžių (jeigu pensijų kaupimo sutartis sudaryta po 2013 m. sausio 1 d.)
 • dalyviui nustatytas 0-25 ar 30-40 proc. darbingumo lygis ir nuo sutarties sudarymo praėję 5 metai
 • jei įmokų mokėtojai (Jūs ir sutuoktinis) per visą sutarties laikotarpį nebus pasinaudoję gyventojų pajamų mokesčio lengvata ir jei į pensijų sąskaitą jų naudai įmokų nebus mokėję darbdaviai, išmokant sukauptas lėšas nebus taikomas gyventojų pajamų mokestis.

Atkreipiame dėmesį, kad paimant dalį lėšų nenutraukiant pensijų kaupimo sutarties, gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinama visa išmoka, tačiau, jei buvo tenkintos aukščiau įvardintos sąlygos, šį mokestį galėsite susigrąžinti pateikę metinę pajamų deklaraciją.  

Gyventojų pajamų mokestį už išmokėtas lėšas pensijų kaupimo bendrovė perveda už Jus į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, todėl Jums tuo rūpintis nereikia.

Paveldėjimas

Jeigu paveldėtojas yra 16 metų nesulaukęs nepilnametis, prašymą pateikia jo tėvai arba globėjai, jei sulaukęs 16 metų –  jis pats su tėvų ar globėjų sutikimu

 1. Per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos paveldėtojai turi kreiptis į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo. Kiek lėšų sukaupta pensijų sąskaitoje, gali sužinoti tik:
 • notaras, pradėjęs paveldėjimo bylą
 • paveldėjimo teisę turintis asmuo, jeigu jis turi notaro įgaliojimą šiai informacijai gauti arba paveldėjimo teisės liudijimą
 1. Paveldėtojas pensijų kaupimo bendrovei turi pateikti:
 • pensijų fondo dalyvio mirties liudijimą (patartina pateikti iš karto jį gavus)
 • paveldėjimo teisės liudijimą
 • savo asmens tapatybę liudijantį dokumentą
 • prašymą pinigais (fondo vienetais) pervesti paveldėtą turtą
 1. Pateikus prašymą ir dokumentus, per 7 darbo dienas paveldėtojui pervedamas paveldėtas turtas – pinigais arba pensijų fondo vienetais (jeigu paveldėtojas jau yra to paties pensijų fondo dalyvis arba juo tampa).
 • Gavus paveldėtojo prašymą ir kitus reikalingus dokumentus gauti paveldėtą turtą pinigais
 • III pakopos pensijų fondų vienetai konvertuojami į pinigus gavus paveldėtojo prašymą ir kitus reikalingus dokumentus (konvertuojama ta turto dalis, kuri nurodyta paveldėjimo dokumente). Paveldėtojas turi teisę paveldėti turtą nebūtinai pinigais, o ir fondo vienetais, kuriuos gali perkelti į to paties pensijų fondo savo asmeninę sąskaitą.