Keisti kalbą:

Mokesčiai, taikomi kaupiant lėšas II pakopos pensijų fonduose „SEB pensija“

Paragraphs
Mokestis SEB tikslinės amžiaus grupės pensijų kaupimo fondai SEB turto išsaugojimo pensijų kaupimo fondas  
Turto valdymo mokestis* iki 2021 m. 0,65 proc. pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės 0,2 proc. pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės
nuo 2021 m. 0,5 proc. pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės 0,2 proc. pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės  
Bendrovės keitimo mokestis** iki 0,05 proc. pervedamų lėšų iki 0,05 proc. pervedamų lėšų

* Turto valdymo mokestis — turto valdymo mokestis išskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną. Atkreipiame dėmesį, kad pensijų fondų investicijų grąžą skelbiame jau išskaičiavę valdymo mokestį.

** Bendrovės keitimo mokestis — tai iš dalyvio lėšų, pervedamų į kitą bendrovę, išskaičiuojamos išlaidos, susijusios su dalyvio sąskaitos uždarymu ir lėšų pervedimu. Šis mokestis negali būti didesnis kaip 0,05 proc. dalyvio vardu pervedamų lėšų.

Informacija apie kitų pensijų kaupimo bendrovių taikomus mokesčius pateikiama šiame Lietuvos banko interneto svetainės tinklalapyje.

Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali kilti ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau, negu būsite investavę. Dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis iki 2019 m., iš „Sodros“ mokama pensija (I pakopa) proporcingai mažinama Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka tik už dalyvavimą kaupime iki 2019 m. Nuo 2019 m. „Sodros“ mokama senatvės pensija (I pakopa) nebėra mažinama. Dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis iki 2019 m. ir nutraukusiems dalyvavimą II pakopos pensijų kaupimo fonduose iki 2019 m. birželio 30 d., iš „Sodros“ mokama pensija (I pakopa) nemažinama ir už laikotarpį iki 2019 m. Atkreipiame dėmesį, kad sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negali būti nutraukta, išskyrus atvejus, kai ši sutartis sudaryta pirmą kartą, todėl dalyvis turi teisę ją vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.