Keisti kalbą:

Mokesčių lengvata

Paragraphs

Valstybės paskata savarankiškai kaupiantiems pensijai – galimybė susigrąžinti iki 300 Eur kasmet

  • Mokant įmokas pagal investicinį gyvybės draudimą ir/ ar į pensijų fondus, taikoma gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) lengvata. 
  • Lengvata taikoma savo arba sutuoktinio naudai pervedant įmokų sumą, kuri, įskaitant kitas pajamų mokestį mažinančias išlaidas, neviršija 1 500 Eur ir 25 proc. metinių apmokestinamųjų pajamų
  • Mokesčių lengvata gyventojui apskaičiuojama nuo tos apmokestinamųjų pajamų dalies, kuriai buvo taikytas 15, 20 ar 27 proc. GPM tarifas.

 

Kokią GPM lengvatą galite gauti?

Naudodamiesi mokesčių lengvatos skaičiuokle apskaičiuokite, kokio dydžio lengvatą galite susigrąžinti kasmet nuo sumokėtų įmokų.

Kada galite pasinaudoti lengvata?

Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruojant pajamas už praėjusius kalendorinius metus iki einamųjų metų gegužės 1 d.

Kaip galite panaudoti gautą lengvatą?

Šias valstybės paskatos lėšas galima išleisti kasdienėms reikmėms arba investuoti įmokant į savo pensijų fondo ar investicinio gyvybės draudimo sąskaitą.
Taip padidinsite kaupiamas lėšas, skirtas savo ateities poreikiams užtikrinti.