Keisti kalbą:

Pensijų fonde sukauptų lėšų paveldėjimas

Paragraphs

Po pensiją kaupiančio asmens mirties jam priklausanti fondo turto dalis paveldima įstatymų nustatyta tvarka.

Kaip paveldėtojai gauna dalyviui priklausantį turtą, sukauptą pensijų fonde?


1. Per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos paveldėtojai turi kreiptis į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo. Kiek lėšų sukaupta pensijų sąskaitoje, gali sužinoti tik:

  • notaras, pradėjęs paveldėjimo bylą
  • paveldėjimo teisę turintis asmuo, jeigu jis turi notaro įgaliojimą šiai informacijai gauti arba paveldėjimo teisės liudijimą

2. Paveldėtojas pensijų kaupimo bendrovei turi pateikti:

  • pensijų fondo dalyvio mirties liudijimą (patartina pateikti iš karto jį gavus)
  • paveldėjimo teisės liudijimą
  • savo asmens tapatybę liudijantį dokumentą
  • prašymą pinigais (fondo vienetais) pervesti paveldėtą turtą

Jeigu paveldėtojas yra 16 metų nesulaukęs nepilnametis, prašymą pateikia jo tėvai arba globėjai, jei sulaukęs 16 metų — jis pats su tėvų ar globėjų sutikimu.

3. Pateikus prašymą ir dokumentus, per 7 kalen​dorines dienas paveldėtojui pervedamas paveldėtas turtas:

  • II pakopos pensijų fonde sukauptas turtas pervedamas pinigais
  • III pakopos pensijų fonde sukauptas turtas — pinigais arba pensijų fondo vienetais (jeigu paveldėtojas jau yra to paties pensijų fondo dalyvis arba juo tampa)

Kada galutinai nustatoma investicijų grąža ir jų vertė nebekinta?

Gavus paveldėtojo prašymą ir kitus reikalingus dokumentus gauti paveldėtą turtą pinigais.

II ir III pakopos pensijų fondų vienetai konvertuojami į pinigus gavus paveldėtojo prašymą ir kitus reikalingus dokumentus (konvertuojama ta turto dalis, kuri nurodyta paveldėjimo dokumente). III pakopos pensijų fondų atveju, paveldėtojas turi teisę paveldėti turtą nebūtinai pinigais, o ir fondo vienetais, kuriuos gali perkelti į savo asmeninę to paties pensijų fondo sąskaitą.