Keisti kalbą:

Pensijų fondų dalyvių apsauga

Paragraphs

Pagrindinės dalyvių apsaugos priemonės, numatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose

 
Apsauga nuo pensijų kaupimo bendrovės ir jos kreditorių

Pensijų fondą sudarantis turtas yra dalyvių bendroji dalinė nuosavybė. Šis turtas atskirtas nuo kito pensijų kaupimo bendrovės turto ir kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų turto. Pensijų fondo turtas yra saugomas depozitoriume. Pensijų kaupimo bendrovė pensijų turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja turto patikėjimo teisės pagrindais, todėl bendrovės kreditoriai neturi jokių teisių į pensijų fondo turtą.

Apsauga nuo pensijų kaupimo bendrovės bankroto

Jeigu bankrutuotų pensijų kaupimo bendrovė, valdanti pensijų fondų lėšas, teismo paskirtas bankroto administratorius Lietuvos banko nustatyta tvarka perduotų visą pensijų fondų turtą valdyti kitai pensijų kaupimo bendrovei.

Kiekvienas dalyvis galėtų pasirinkti kitą pensijų kaupimo bendrovę, į kurią būtų pervestos visos pensijų fonde jo sukauptos lėšos. Kadangi pensijų kaupimo bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos valdomų pensijų fondų turto, pensijų kaupimo bendrovės bankrotas neturi įtakos dalyvio sukaupto turto dydžiui.

Apsauga nuo didesnio investicijų nuvertėjimo

Numatyta daug apsaugos priemonių, padedančių išvengti didesnio investicijų nuvertėjimo. Viena iš priemonių — investicijų diversifikavimas: pensijų fondo turtas, vadovaujantis pensijų kaupimo veiklą reglamentuojančiais įstatymais, turi būti investuojamas į įvairias investavimo priemones, turto klases, regionus ar sektorius. Be to, investuoti galima tik į tam tikras nurodytų šalių investavimo priemones, investicijos turi būti paskirstytos nustatytomis dalimis ir pan.

Pensijų fondų valdytojai yra profesionalūs investuotojai, todėl pensijų fondų lėšos, padėtos į indėlių sąskaitas, nedraudžiamos indėlių draudimu. Visgi teisės aktai riboja riziką neleisdami pensijų fondams padėti indėlių ilgesniam negu 12 mėnesių laikotarpiui. Be to, vienoje kredito įstaigoje sudarytų indėlio sutarčių bendra vertė negali sudaryti daugiau kaip 20 proc. fondo turto vertės. Šiuo, kaip ir daugeliu kitų atvejų, susijusių su fondų dalyvių apsauga, mes keliame dar didesnius reikalavimus — indėlių sutartis leidžiame sudaryti tik su patikrintomis ir patikimomis kredito įstaigomis.

Išsamesnės informacijos apie investuotojų apsaugą galite teirautis paskambinę +370 5 268 2800 (I–V 8.00–20.00, VI 9.00–18.00, VII 9.00–16.00) arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.