Keisti kalbą:

Investicinio gyvybės draudimo „Aprūpinta senatvė“ išmoka

Paragraphs

Išmoka

Kiek pinigų Jums pavyks sukaupti pagal draudimo sutartį, priklauso nuo

 • sutarties trukmės
 • sumokėtų ir investuotų įmokų
 • investavimo sėkmingumo

Išmokos pervedamos į draudimo išmokos gavėjo – apdraustojo, sutartyje nurodytų naudos gavėjų, jei nenurodyta, – paveldėtojų banko sąskaitą.

Kokiais atvejais mokama draudimo išmoka?

Naudos gavėjui laikotarpio pabaigoje išmokamos pagal investicinio gyvybės draudimo sutartį sukauptos lėšos.

Pasibaigus draudimo sutarčiai, prašymą gauti išmoką galėsite pateikti SEB interneto banke. Pateikti prašymą SEB interneto banke yra labai paprasta. Instrukciją, kaip tai galite padaryti,  rasite čia. Jei interneto banku nesinaudojate, siūlome apsilankyti artimiausiame SEB banko skyriuje ir pateikti

 • asmens tapatybę liudijantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę)
 • prašymą pervesti draudimo išmoką į nurodytą savo banko sąskaitą (pildomas SEB banko skyriuje)

Išmoka laikotarpio pabaigoje nebus apmokestinta, jeigu sutartis bus galiojusi 5 metus ar ilgiau ir gaunant išmoką Jums iki senatvės pensijos bus likę ne daugiau kaip 5 metai.

Jei naudojotės GPM lengvata, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad draudimo išmoka pagal sutartis, sudarytas nuo 2003 01 01,  neapmokestinama, jeigu draudimo sutartyje nurodytas naudos gavėjas laikotarpio pabaigoje nebuvo keičiamas nuo draudimo sutarties sudarymo datos, išskyrus atvejus, jei naudos gavėjas buvo pakeistas

 • iki 2016 12 31
 • dėl naudos gavėjo mirties arba
 • dėl santuokos pabaigos (pradžios) arba
 • jeigu naudos gavėjas buvo savas vaikas, įvaikis, globotinis ir jis buvo pakeistas kitu savo vaiku, įvaikiu, globotiniu

Jei GPM lengvata nesinaudojote, sąlyga dėl naudos gavėjo keitimo netaikoma ir išmoka, lygi sumokėtoms įmokoms, nebus apmokestinta (gali būti apmokestinamas tik pelnas, jei sutartis nebus išlaikyta 10 metų).

Kitais atvejais sukauptos lėšos, neviršijančios sumokėtų įmokų, išmokamos pasibaigus sutarčiai ar ją nutraukus yra apmokestinamos 15 proc. tarifu, jeigu naudotasi GPM lengvata. Pelnas apmokestinamas, jei sutartis nebus išlaikyta 10 metų.

Išsamesnė informacija apie apmokestinimo tvarką, taikomą pagal gyvybės draudimo sutartis:
Esminė informacija draudėjams apie gyvybės draudimo sutartims, sudarytoms nuo 2003 01 01, taikomą apmokestinimo tvarką

Mirus apdraustam asmeniui, sutartyje nurodytiems naudos gavėjams (jei nenurodyti, — paveldėtojams) mokama draudimo išmoka, lygi pagal investicinio gyvybės draudimo sutartį sukauptoms lėšoms.

Kaip elgtis norint gauti išmoką mirus apdraustajam, skaitykite čia.

Įvykus papildomo draudimo taisyklėse nurodytam draudžiamajam įvykiui, išmokama suma, nurodyta draudimo nuo nelaimingo atsitikimo išmokų apskaičiavimo lentelėje (V) pagal Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų taisykles. Ši draudimo išmoka neapmokestinama.

Išsamesnė informacija apie papildomą draudimo apsaugą:
Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų taisyklės

Kaip elgtis įvykus draudžiamajam įvykiui, skaitykite čia.

Šiuo atveju pagal papildomo draudimo taisykles draudimo išmoka nemokama.

Išsamesnė informacija apie papildomą draudimo apsaugą:
Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų taisyklės

Šiuo atveju draudėjui išmokama išperkamoji suma. Išperkamoji suma apskaičiuojama iš sukauptos sumos išskaičiuojant sutarties nutraukimo mokestį. Sutarties nutraukimo mokesčiai nustatyti draudimo sutarties kainyne.

Nutraukiant draudimo sutartį, SEB banko skyriuje reikia pateikti:

 • asmens tapatybę liudijantį į dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę)
 • prašymą pervesti draudimo išmoką į nurodytą savo banko sąskaitą (pildomas SEB banko skyriuje)

Išsamesnė informacija apie apmokestinimo tvarką, taikomą klientams, sudariusiems gyvybės draudimo sutartis
Esminė informacija draudėjams apie gyvybės draudimo sutartims, sudarytoms nuo 2003 01 01, taikomą apmokestinimo tvarką