Keisti kalbą:

Sankcijų politika

Paragraphs

SEB bankas laikosi tarptautinių finansinių sankcijų reikalavimų, įgyvendinamų jurisdikcijose, kuriose veikia, bei užtikrina atitikį teisės aktams, reglamentuojantiems šią sritį. Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, SEB Grupės ir SEB banko vidaus politiką, SEB bankas laikosi sankcijų reikalavimų, kuriuos nustato:

 • Lietuvos Respublika
 • Europos Sąjunga
 • Jungtinės Tautos
 • Jungtinės Amerikos Valstijos
 • Jungtinė Karalystė
 • Šveicarija
   

Įgyvendinant aukščiau nurodytus sankcijų reikalavimus, bankų korespondentų reikalavimus, SEB Grupės ir SEB banko vidaus politiką, SEB bankas:

 • Turi teisę neteikti mokėjimų paslaugų, nevykdyti sandorių, jei jie yra tiesiogiai / netiesiogiai susiję su į tarptautinių sankcijų sąrašus įtrauktais subjektais ir asmenimis, taip pat paslaugomis ir prekėmis, kurioms taikomi sankcijų ribojimai.
 • Neteikia mokėjimų paslaugų į ir iš Rusijos ir Baltarusijos.
 • Neteikia mokėjimų paslaugų, nevykdo jokių sandorių, jei jie yra tiesiogiai / netiesiogiai susiję su Iranu, Šiaurės Korėja, Sirija, Venesuela, Krymo regionu. SEB bankas taip pat gali atsisakyti vykdyti mokėjimų pavedimus ir sandorius, jei jie yra tiesiogiai / netiesiogiai susiję su Kuba, Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamomis Donecko, Luhansko, Zaporožės ir Chersono teritorijomis.
 • Neteikia paslaugų klientams, esantiems Irane, Šiaurės Korėjoje, Sirijoje, Venesueloje, Krymo regione, Kuboje, Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamose Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporožės teritorijose.
 • Turi teisę taikyti kitokio pobūdžio ribojimus pagal tarptautinių sankcijų reikalavimus.


Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jeigu mokėjimai yra sustabdomi ir patenka į patikros kontrolę, SEB bankas gali paprašyti pateikti su mokėjimu susijusią informaciją ir dokumentus. Dėl to mokėjimo nurodymo ar sandorio vykdymas gali užsitęsti.

Dažniausiai užduodami SEB banko klientų klausimai dėl karo Ukrainoje.

Naudingos nuorodos:


Sankcijų paieškos bazės:

 • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbiamas juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, kurios nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojamos subjekto, kuriam taikomos sankcijos, sąrašas
 • Europos Sąjungos sankcijų paieška
 • Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijų paieška
 • Jungtinės Karalystės sankcijų paieška


Aktuali informacija apie ribojamąsias priemones Rusijai ir Baltarusijai:

 • Europos Komisijos parengta sankcijų apžvalga su nuolat atnaujinama dažniausiai užduodamų klausimų skiltimi.
 • Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biuro priimtos sankcijos
 • Jungtinės Karalystės priimtos sankcijos bei gairės dėl sankcijų režimo Rusijai.

Sankcijų įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai

Pagrindinių sankcijų įgyvendinimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių teisės aktų ir tarptautinių teisės aktų, kuriais savo veikloje vadovaujasi SEB bankas, sąrašas

 •  Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymas
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo"
 • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas "Dėl tinkamo tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srityje priežiūros nurodymų patvirtinimo"
 • Lietuvos Banko valdybos nutarimas "Dėl finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo"
 • 2014 m. kovo 17 d. Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi
 • 2014 m. liepos 31 d. Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje
 • 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą