Switch to mobile version. Į viršų

Apie SEB

Atsakingas investavimas

AB SEB bankas (toliau – SEB) siekia, kad  klientams teikiamos investavimo paslaugos būtų ne tik konkurencingos, bet ir visapusiškos. SEB vertina rekomenduojamų ir investicijų portfelius valdant naudojamų finansinių priemonių, tvarumo riziką ir atsižvelgia į galimą investicijų neigiamą įtaką tvarumui.

SEB yra patvirtinęs Tvarumo rizikos ir poveikio integravimo į investavimo sprendimus ir rekomendacijas politiką (toliau – politika), kurios visą tekstą galite rasti čia.

Informacija apie tvarumo rizikos

Čia rasite glaustą informaciją, kaip SEB vertina tvarumo riziką, priimdamas investavimo sprendimus,  teikdamas investicijų portfelio valdymo paslaugą ir rengdamas rekomendacijas dėl  investicijų bei draudimo paslaugų.

Tvarumo rizika yra tikimybė, kad finansinio turto vertė sumažės dėl finansinės priemonės emitento neigiamos įtakos tvarumui arba dėl kitų neigiamų aplinkos, socialinių ir valdymo tvarumo veiksnių (pvz., dėl potvynių, biologinės įvairovės sumažėjimo, personalo praradimo ir pan.)

SEB šią riziką valdo nustatydamas kriterijus, kurių laikantis būtina, kad finansinės priemonės, rekomenduojamos mūsų klientams ir naudojamos  valdant investicijų portfelius, atitiktų tarptautinius turto valdymo standartus. Todėl fondų, kuriuos rekomenduojame ar naudojame teikdami paslaugas, valdytojai privalo būti pasirašę Jungtinių Tautų atsakingo investavimo principus ir būti parengę išsamias tvaraus investavimo politikas.

SEB klientams siūlo bendrovės „SEB Investment Management AB“ valdomus investicinius fondus. Šių fondų patiriama tvarumo rizika ir galimi rizikos perdavimo kanalai yra vertinami ir valdomi naudojantis integravimo, dalyvavimo įmonių valdyme ir finansinių priemonių pašalinimo iš investicijų portfelio strategijomis. Daugiau informacijos apie „SEB Investment Management AB“ vykdomą tvarumo rizikos valdymą galite rasti čia.

SEB investuojant tiesiogiai į įmonių ir vyriausybių skolos vertybinius popierius, yra vertinama emitentų tvarumo rizika ir atsižvelgiama į politikoje nustatytus finansinių priemonių pašalinimo iš investicijų portfelių kriterijus.

Informacija apie neigiamos įtakos tvarumui vertinimą

Neigiama įtaka tvarumui yra tiesioginė finansinių priemonių emitento daroma įtaka aplinkos, socialiniams ir valdymo tvarumo veiksniams.

SEB vertina galimą neigiamą įtaką tvarumui teikdamas investicijų portfelio valdymo paslaugą bei  investavimo ir draudimo rekomendacijas.

Pareiškimas dėl investavimo sprendimų neigiamos įtakos tvarumo veiksniams tikrinimo politikų

SEB yra patvirtinęs įvairias su tvarumu susijusias tvarumo politikas, įskaitant Tvarios veiklos politiką, Aplinkosaugos politiką ir Žmogaus teisių politiką, kurios taip pat taikomos priimant banke sprendimus dėl investicijų.

SEB politikose įvardytos pozicijos, susijusios su tvarumu, atsispindi SEB sprendimuose riboti investicijas į įmones, susijusias su prieštaringai vertinamų ginklų kūrimu ir gamyba, iškastiniu kuru, lošimais ir tabaku. SEB siekia, kad finansinės priemonės, rekomenduojamos mūsų klientams ir naudojamos teikiant paslaugas klientams, atitiktų tarptautinius turto valdymo standartus. Todėl fondų, kuriuos rekomenduojame ar naudojame teikdami savo paslaugas, valdytojai privalo būti pasirašę Jungtinių Tautų atsakingo investavimo principus ir būti parengę išsamias tvaraus investavimo politikas.

Į SEB valdomų investicijų portfelių sudėtį neįtrauktos tiesioginės investicijos į įmonių akcijas, todėl SEB nėra patvirtinęs dalyvavimo įmonių valdyme politikos.

SEB pripažįsta tarptautinių standartų, kurie padeda užtikrinti tvaresnę veiklą, svarbą. SEB dalyvauja arba remia  įvairias tarptautines sutartis ir tarptautines sistemas. SEB tvarios veiklos politikoje rasite visas tarptautines sutartis, kurias  ir sistemas, kurias remia SEB Tvarios veiklos politika 2020.

Atlygio politika tvarumo rizikos vertinimo atžvilgiu

SEB atlygio politika parengta atsižvelgiant į tvarumo riziką.

Bendrovės „SEB Life and Pension Baltic SE“ informaciją apie atsakingą investavimą rasite čia.

UAB „SEB investicijų valdymas“ informaciją apie atsakingą investavimą rasite čia.

Kontaktai

  • Rašykite mums
  • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.