Switch to mobile version. Į viršų

Apie SEB

Atsakingas investavimas

Investuoti tvariai ir atsakingai – vienas svarbiausių SEB verslo ypatumų. Mūsų nuomone, tik tos bendrovės, kurios tvaraus verslo klausimus sprendžia atsižvelgdamos  į ateitį, organizuotai, turi daugiau galimybių sėkmingai dirbti ir būti naudingos savo akcininkams.

Atsakingas ir aktyvus investuotojas

SEB savo klientų – privačių, verslo klientų ir institucijų – vardu investuoja į įmones visame pasaulyje ir siekia kurti ilgalaikę vertę. Mūsų klientai iš mūsų, kaip įmonių akcininko, tikisi atsakingo požiūrio, todėl itin svarbu, kad įmonės, į kurias investuojame, atsakingai spręstų su savo verslu susijusius aplinkos, socialinius ir valdymo klausimus. Manome, kad įmonės, kurios rūpinasi aplinkosauga, socialiniais ir valdymo klausimais, yra geriau pasirengusios mažinti riziką ir pasinaudoti atsirandančiomis galimybėmis.

Įtaka bendradarbiaujant

Būdamas akcininkas, SEB siekia daryti įtaką bendrovėms, į kurias investuoja, stengdamasis gerinti jų rezultatus aplinkosaugos, socialinėje ir įmonių valdymo srityje. Šių tikslų mes siekiame bendradarbiaudami su kitais investuotojais. Jei per tam tikrą bendravimo su įmone laikotarpį pokyčių nematyti, SEB gali priimti sprendimą į tą įmonę nebeinvestuoti.

Įmonių valdymo srityje nuolat dalyvaujame visuotiniuose metiniuose akcininkų susirinkimuose, skyrimo į pareigas komitetuose, kuriuose ypatingą dėmesį skiriame lyčių lygybės, skaidrumo vertinant metinį valdybos darbą klausimams. 30-yje Švedijos bendrovių, kuriose esame vieni didžiausių akcininkų, nuolat dalyvaujame skyrimo į pareigas komitetų posėdžiuose.

Dalyvaudami įgyvendinant Jungtinių Tautų atsakingo investavimo principus (The UN Principles for Responsible Investment (PRI)) ir Anglies junginių emisijos mažinimo projektą (Carbon Disclosure Project (CDP)), bendradarbiaujame su investuotojais visame pasaulyje.

Mes taip pat dirbame su bendrove „Hermes Equity Ownership Services“, kuri nuolat tiesiogiai bendradarbiauja su įmonių, į kurias mes investuojame, vadovais ir valdybomis. Bendradarbiaudami su kitais investicijų valdytojais ir „Hermes Equity Ownership Services“ galime dar sėkmingiau palaikyti ryšius su bendrovėmis, ne tik Švedijoje. Dažniausiai tai yra tokios bendrovės, į kurias investuojame mažiau.

Mūsų pagrindinės 2016 metų su Jungtinių Tautų atsakingo investavimo principų ir Anglies junginių emisijos mažinimo projekto įgyvendinimu susijusios sritys buvo:

 • klimato kaita dėl palmių aliejaus gamybos keliamų problemų
 • klimato kaita dėl komunalinių paslaugų įmonių anglies junginių emisijų keliamų problemų
 • žmogaus teisių klausimai gavybos sektoriuose
 • žmogaus teisių klausimai medicinos paslaugų prieinamumo srityje

SEB taip pat dalyvauja Švedijoje, Suomijoje ir Danijoje veikiančiame Tvaraus investavimo forume (Sustainable Investment Forum (SIF)), telkiančiame organizacijas, kurių veiklos tikslas – savo šalyse skatinti tvarias investicijas.

Sisteminė įmonių atranka

SEB, įgyvendindamas atsakingo investavimo tikslus, atlieka sistemingą Švedijos ir tarptautinių bendrovių atranką. Sistemingai atrenkant įmones, siekiama nustatyti, ar jos nepažeidžia tarptautinių konvencijų ir atsakomybės už aplinkos tausojimą, darbo teisės, žmogaus teisių, prieštaringai vertinamų ginklų ir korupcijos klausimų.

Mes vadovaujamės tokiomis tarptautinėmis konvencijomis ir gairėmis kaip, pavyzdžiui, Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas (UN Global Compact) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) gairės daugiašalėms įmonėms (OECD Guidelines for Multinational Enterprises). Nustatę, kad bendrovė, į kurią investuojame, gali būti pažeidusi šias gaires, mes inicijuojame situacijos aptarimą su ja, siekdami, kad ji keistų ir gerintų savo veiklą tvaraus vystymosi srityje. Jei per tam tikrą bendradarbiavimo su įmone laikotarpį ji nesugeba įgyvendinti reikiamų standartų, SEB sprendžia klausimą dėl investicijų į tą įmonę nutraukimo.

Prieštaringai vertinami ginklai

Kai kurių rūšių ginklai neatitinka tarptautinių konvencijų ir gairių. 2009 metais SEB atsakingo investavimo taryba (SEB’s Council for Responsible Investment) nutarė iš investuojamų įmonių sąrašo išbraukti prieštaringai vertinamų ginklų, tokių kaip priešpėstinių minų ir kasetinės ginkluotės bei cheminio ir biologinio ginklo gamybos ir /arba prekybos įmones.

Įmones, kurios dalyvauja minėtų rūšių ginklų gamyboje, rinkodaroje ar pan., išbraukiame iš akcijų ir obligacijų fondų ir iš kai kurių indeksų fondų, kurių pavadinimuose nurodomas SEB ir kurie yra siūlomi investuotojams, sąrašų.

Investicijoms nepriimtinų įmonių sąrašas yra atnaujinamas kiekvieną pusmetį.

Pateikiame 2017 m. birželio 14 d. atnaujintą nepriimtinų įmonių sąrašą
 • „Aeroteh SA“, Rumunija
 • „Aryt Industries Ltd.“, Izraelis
 • „General Dynamics Corp.“, Jungtinės Amerikos Valstijos
 • „Hanwha Corp.“, Korėjos Respublika
 • „Lockheed Martin Corp.“, Jungtinės Amerikos Valstijos
 • „Motovilicha Plats PJSC“, Rusija
 • „Orbital ATK Inc.“, Jungtinės Amerikos Valstijos
 • „Poongsan Corp.“, Korėjos Respublika
 • „Poongsan Holdings Corp.“, Korėjos Respublika
 • „S&T Dynamics Co Ltd.“, Korėjos Respublika
 • „S&T Holdings Co Ltd.“, Korėjos Respublika
 • „Textron Inc.“, Jungtinės Amerikos Valstijos

Branduoliniai ginklai

2013 metų rudenį SEB nusprendė, kad įmonės, dalyvaujančios branduolinių ginklų kūrimo ir gamybos programų etapuose, neturi būti įtraukiamos į aktyvaus investavimo fiksuoto pajamingumo fondų, akcijų fondų ir kai kurių indeksų fondų, kurių pavadinime nurodomas SEB ir kurie yra siūlomi investuotojams, sąrašus.

SEB nuomone, branduolinių ginklų naudojimas žmonijai atneštų dideles kančias, būtų pažeistos pagrindinės žmogaus teisės, todėl branduolinius ginklus traktuojame kaip prieštaringai vertinamus ginklus. Nors pagal 1968 metų Branduolinio ginklo neplatinimo sutartį kai kurioms šalims leista turėti branduolinį ginklą, visos šios sutarties šalys priėmė įsipareigojimą nusiginkluoti.

Investicijoms nepriimtinų įmonių sąrašas yra atnaujinamas kiekvieną pusmetį.

Pateikiame 2017 m. birželio 14 d. atnaujintą nepriimtinų įmonių sąrašą
 • „Airbus Group NV“, Prancūzija
 • „Babcock International Group PLC“, Jungtinė Karalystė
 • „BWX Technologies Inc.“, Jungtinės Amerikos Valstijos
 • „BAE Systems PLC“, Jungtinė Karalystė
 • „Boeing Co.“, Jungtinės Amerikos Valstijos
 • „CACI International, Inc.“, Jungtinės Amerikos Valstijos
 • „China Shipbuilding Industry“, Kinija
 • „Constructions Industrielles de la Mediterranee, CNIM SA“, Prancūzija
 • „Leonardo SpA“, Italija
 • „General Dynamics Corp.“, Jungtinės Amerikos Valstijos
 • „Huntington Ingalls Industries Inc.“, Jungtinės Amerikos Valstijos
 • „Jacobs Engineering Group Inc.“, Jungtinės Amerikos Valstijos
 • „Larsen & Toubro Ltd.“, Indija
 • „Lockheed Martin Corp.“, Jungtinės Amerikos Valstijos
 • „Northrop Grumman Corp.“, Jungtinės Amerikos Valstijos
 • „Premier Explosives Ltd.“, Indija
 • „Raytheon Co.“, Jungtinės Amerikos Valstijos
 • „Rolls Royce Holdings PLC“, Jungtinė Karalystė
 • „Safran SA“, Prancūzija
 • „Tata Power Co, Ltd.“, Indija
 • „Thales SA“, Prancūzija
 • „United Technologies Corp.“, Jungtinės Amerikos Valstijos
 • „Walchandnagar Industries Ltd.“, Indija

Šilumos gamyboje naudojama anglis

SEB 2016 metais priėmė sprendimą neinvestuoti į įmones, įtrauktas į biržos prekybos sąrašus, kurių daugiau kaip 20 procentų apyvartos sudaro šilumos gamyboje naudojamų anglių gavyba.

Investicijoms nepriimtinų įmonių sąrašas yra atnaujinamas kiekvieną pusmetį.

Pateikiame 2017 m. birželio 14 d. atnaujintą nepriimtinų įmonių sąrašą
 • „Adaro Energy PT“, Indonezija
 • „Alliance Resource“, Jungtinės Amerikos Valstijos
 • „Banpu“, Tailandas
 • „China Coal Energy H“, Kinija
 • „China Shenhua Energy H“, Kinija
 • „Coal India“, Indija
 • „CONSOL Energy“, Jungtinės Amerikos Valstijos
 • „Exxaro Resources“, Pietų Afrika
 • „Indo Tambangraya Megah PT“, Indonezija
 • „Jastrzebska Spolka Weglowa“, Lenkija
 • „Polska Grupa Energetyczna“, Lenkija
 • „Semirara Mining & Power“, Filipinai
 • „Yanzhou Coal Mining H“, Kinija

„MSCI All Countries World“, „SIX Nordic“, „OMX“ ir „VINX“ indeksus sudarančias įmones stebi ir tikrina tvarumo analizės paslaugą SEB teikianti įmonė „ISS-Ethix“. Skaitykite išsamiau apie „ISS-Ethix“ veiklą. Taigi visiems mūsų aktyviai valdomiems fondams taikome būtinojo lygmens tvarumo reikalavimus – vadinasi, kaip jau buvo minėta, mes neinvestuojame į įmones, kurių veikla susijusi su prieštaringai vertinamais ginklais, branduoliniais ginklais ir šilumos gamyboje naudojama anglimi. Stengiamės šiais tvarios veiklos kriterijais vadovautis sudarydami SEB indeksų fondus ir fondų fondus – taip, kaip jais vadovaujamės sudarydami kitus SEB fondus. Tačiau įvairiems indeksų fondams gali būti nepriimtinos vienos ar kitos įmonės – priklauso nuo to, kuri išorės bendrovė atlieka tvarumo analizę.

Įmonę pašalinti iš indekso fondo gali prireikti šie tiek laiko.

Dauguma SEB fondų fondų, investuodami į SEB fondus ar SEB atrinktus fondus, atitinka mūsų taikomus tvarumo kriterijus. Tais atvejais, kai mūsų fondų fondai investuoja į išorės fondus, reikalaujame, kad išorės fondų valdytojai įsipareigotų įgyvendinti Jungtinių Tautų atsakingo investavimo principus ar vykdyti kitus panašius susitarimus. SEB nuolat bendradarbiauja su išorės fondų valdymo bendrovėmis, kurių fondai investuoja į įmones, patenkančias į SEB investicijoms nepriimtinų įmonių sąrašus.

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.