Keisti kalbą:

Atsakingas investavimas

Paragraphs

AB SEB bankas (toliau – SEB) siekia, kad  klientams teikiamos investavimo paslaugos būtų ne tik konkurencingos, bet ir visapusiškos. SEB vertina rekomenduojamų ir investicijų portfelius valdant naudojamų finansinių priemonių, tvarumo riziką ir atsižvelgia į galimą investicijų neigiamą įtaką tvarumui.

SEB yra patvirtinęs Tvarumo rizikos ir poveikio integravimo į investavimo sprendimus ir rekomendacijas politiką (toliau – politika), kurios visą tekstą galite rasti čia.

Informacija apie tvarumo rizikas

Čia rasite glaustą informaciją, kaip SEB vertina tvarumo riziką, priimdamas investavimo sprendimus,  teikdamas investicijų portfelio valdymo paslaugą ir rengdamas rekomendacijas dėl  investicijų bei draudimo paslaugų.

Tvarumo rizika yra tikimybė, kad finansinio turto vertė sumažės dėl finansinės priemonės emitento neigiamos įtakos tvarumui arba dėl kitų neigiamų aplinkos, socialinių ir valdymo tvarumo veiksnių (pvz., dėl potvynių, biologinės įvairovės sumažėjimo, personalo praradimo ir pan.)

Informacija apie neigiamos įtakos tvarumui vertinimą

Neigiama įtaka tvarumui yra tiesioginė finansinių priemonių emitento daroma įtaka aplinkos, socialiniams ir valdymo tvarumo veiksniams.

SEB vertina galimą neigiamą įtaką tvarumui teikdamas investicijų portfelio valdymo paslaugą bei  investavimo ir draudimo rekomendacijas.