Switch to mobile version. Į viršų

Infobankas

Naujausi Lietuvos ekonomikos ir finansų rodikliai

Ekonomika ir pagrindiniai sektoriai

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Realaus BVP metinis pokytis
(pašalinus sezono ir darbo dienų įtaką, proc.)
11,1 2,8 -14,9 1,6 6 3,9 3,4 3,5 1,7 2,2 4,0
(I pusm.)
Nominalus BVP
(praėjusių keturių ketvirčių suma, mlrd. Eur)
29,041 32,696 26,935 28,028 31,275 33,348 35,002 36,590 37,331 38,631 40,041
(I pusm.)
Visos pramonės parduotos produkcijos
(palyginamosiomis kainomis) metinis pokytis (proc.)
2,4 5,5 -14,6 6,3 6,4 3,7 3,3 0,0 4,9 2,3 6,8
(I pusm.)
Mažmeninės prekybos apyvartos
(palyginamosiomis kainomis, išskyrus transporto
priemonių prekybą) metinis pokytis (proc.)
16,1 2,2 -21,3 -6,7 6,1 3,7 4,4 5,7 5,4 7,0 6,1
(I pusm.)
Statybos įmonių atliktų darbų vertės
(palyginamosiomis kainomis) metinis pokytis (proc.)
22,4 3,6 -48,7 -7,1 22,6 -7,5 11,3 16,7 -3,5 -9,4 8,2
(I ketv.)
Materialinės investicijos
(to meto kainomis, mlrd. Eur)
6,751 6,918 3,738 3,260 4,057 4,178 4,802 5,129 5,699 5,683 1,050
(I ketv.)
Materialinių investicijų (palyginamosiomis
kainomis) metinis pokytis (proc.)
24,9 -3,0 -41,5 -9,1 21,6 0,5 12,3 5,6 10,1 -0,9 5,1
(I ketv.)

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

Infliacija

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Metinis VKI pokytis* (proc.) 8,1 8,5 1,3 3,8 3,4 2,8 0,4 -0,3 -0,1 1,7 3,6
(birželis)
Vidutinis metinis SVKI pokytis (proc.) 5,8 11,1 4,2 1,2 4,1 3,2 1,2 0,2 -0,7 0,7 2,0
(birželis)

* Paskutinį metų mėnesį.

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

Darbo rinka

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (Eur) 594,3 671,7 613,5 614,4 629,9 646,4 677,8 714,5 756,9 822,8 817,6
(I ketv.)
Vidutinio mėnesio darbo užmokesčio metinis pokytis (proc.) 18,5 13,0 -8,7 0,2 2,5 2,6 4,8 5,4 5,9 8,7 9,3
(I ketv.)
Nedarbo lygis (tyrimo duomenimis, vidutinis, proc.) 4,2 5,8 13,7 17,8 15,4 13,4 11,8 10,7 9,1 7,9 8,0
(I ketv.)

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

Išorės sektorius ir užsienio prekyba

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Einamosios sąskaitos balansas (proc. BVP) -14,4 -12,9 3,7 -0,3 -3,9 -1,2 1,5 3,6 -2,3 -0,9 -2,6
(I ketv.)
Prekių eksportas (mlrd. Eur) 12,509 16,077 11,797 15,651 20,151 23,047 24,545 24,361 22,904 22,609 10,350
(sausis-gegužė)
Prekių eksporto metinis pokytis (proc.) 11,1 28,5 -26,6 32,7 28,8 14,4 6,5 -0,7 -6,0 -1,3 16,5
(sausis-gegužė)
Prekių importas (mlrd. Eur) 17,813 21,144 13,123 17,653 22,826 24,879 26,208 25,889 25,399 24,836 11,522
(sausis-gegužė)
Prekių importo metinis pokytis (proc.) 15,4 18,7 -37,9 34,5 29,3 9,0 5,3 -1,2 -1,9 -2,2 16,8
(sausis-gegužė)
Tiesioginės užsienio investicijos (mlrd. Eur) 10,283 9,191 9,206 10,031 11,029 12,101 12,720 12,747 13,497 13,066 13,255
(I ketv.)

Duomenų šaltiniai: Statistikos departamentas, Lietuvos bankas

Finansų sektorius

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kitų PFI paskolos rezidentams, išskyrus PFI* (mlrd. Eur) 17,294 20,598 18,782 17,867 16,922 17,100 16,790 16,541 16,941 18,439 18,904
(birželis)
Kitų PFI paskolų rezidentams, išskyrus PFI, metinis pokytis (proc.) 42,9 19,1 -8,8 -4,9 -5,3 1,1 -1,8 -1,5 2,4 8,8 4,4
(birželis)
Rezidentų, išskyrus PFI, indėliai kitose PFI* (mlrd. Eur) 10,665 10,524 11,392 12,561 12,274 13,373 13,815 16,289 17,188 18,630 18,399
(birželis)
Rezidentų, išskyrus PFI, indėlių kitose PFI metinis pokytis (proc.) 23,4 -1,3 8,2 10,3 -2,3 9,0 3,3 17,9 5,5 8,4 9,0
(birželis)
Vidutinė naujai išduotų paskolų eurais palūkanų norma* (proc.) 6,04 5,91 4,43 4,41 4,47 3,26 3,00 2,11 2,49 2,83 2,93
(birželis)

* Laikotarpio pabaigoje (arba paskutinį metų mėnesį).

Duomenų šaltinis:  Lietuvos bankas

Valstybės finansai

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Valdžios sektoriaus fiskalinis balansas (proc. BVP) -1,0 -3,3 -9,3 -6,9 -8,9 -3,1 -2,6 -0,7 -0,2 0,3 0,7
(I ketv.)
Valstybės skola* (proc. BVP) 16,7 15,4 29,0 36,2 37,2 39,8 38,8 40,7 42,7 40,2 39,3
(I ketv.)

* Laikotarpio pabaigoje.

Duomenų šaltinis: Finansų ministerija

Pasitikėjimo rodikliai

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pramonės pasitikėjimo rodiklis* -4 -38 -32 -13 -16 -17 -16 -16 -16 -7 0
(liepa)
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis* -6 -51 -50 -26 -30 -16 -9 -16 -7 -5 -12
(liepa)

* Paskutinį metų mėnesį.

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.