Switch to mobile version. Į viršų

Infobankas

Naujausi Lietuvos ekonomikos ir finansų rodikliai

Ekonomika ir pagrindiniai sektoriai

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Realaus BVP metinis pokytis (proc.) 11,1 2,8 -14,9 1,6 6 3,8 3,5 3,5 2,0 2,4 4,1 3,5
Nominalus BVP
(praėjusių keturių ketvirčių suma, mlrd. Eur)
29,041 32,696 26,935 28,028 31,275 33,348 34,960 36,568 37,434 38,849 42,191 45,196
Visos pramonės parduotos produkcijos
(palyginamosiomis kainomis) metinis pokytis (proc.)
2,4 5,5 -14,6 6,3 6,4 3,7 3,0 0,1 4,5 2,9 6,9 4,8
Mažmeninės prekybos apyvartos
(palyginamosiomis kainomis, išskyrus transporto
priemonių prekybą) metinis pokytis (proc.)
16,1 2,2 -21,3 -6,7 6,1 3,7 4,4 5,7 5,3 6,8 4,4 6,5
Statybos įmonių atliktų darbų vertės
(palyginamosiomis kainomis) metinis pokytis (proc.)
22,4 3,6 -48,7 -7,1 22,6 -7,5 11,3 16,7 -3,5 -9,4 9,2 14,8
Materialinių investicijų (palyginamosiomis
kainomis) metinis pokytis (proc.)
24,9 -3,0 -41,5 -9,1 21,6 0,5 12,3 5,6 10,1 -0,9 5,3 5,3
(I-III ketv.)

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

Infliacija

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Metinis VKI pokytis* (proc.) 8,1 8,5 1,3 3,8 3,4 2,8 0,4 -0,3 -0,1 1,7 3,9 1,9
Vidutinis metinis SVKI pokytis (proc.) 5,8 11,1 4,2 1,2 4,1 3,2 1,2 0,2 -0,7 0,7 3,7 2,5

* Paskutinį metų mėnesį.

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

Darbo rinka

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (Eur) 547,8 653,6 624,6 600,2 613,3 629,5 661,2 691,1 726,4 784,0 848,0 935,7
(III ketv.)
Vidutinio mėnesio darbo užmokesčio metinis pokytis (proc.) 20,5 19,3 -4,4 -3,9 2,2 2,6 5,1 4,5 5,1 7,9 8,2 10,0
(III ketv.)
Nedarbo lygis (tyrimo duomenimis, vidutinis, proc.) 4,2 5,8 13,7 17,8 15,4 13,4 11,8 10,7 9,1 7,9 7,1 5,9
(III ketv.)

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

Išorės sektorius ir užsienio prekyba

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Einamosios sąskaitos balansas (proc. BVP) -14,4 -12,9 3,7 -0,3 -3,9 -1,2 1,5 3,6 -2,3 -1,1 0,8 0,7
(III ketv.)
Prekių eksportas (mlrd. Eur) 12,509 16,077 11,797 15,651 20,151 23,047 24,545 24,361 22,904 22,609 26,429 28,3
Prekių eksporto metinis pokytis (proc.) 11,1 28,5 -26,6 32,7 28,8 14,4 6,5 -0,7 -6,0 -1,3 16,9 7,3
Prekių importas (mlrd. Eur) 17,813 21,144 13,123 17,653 22,826 24,879 26,208 25,889 25,399 24,836 28,763 30,9
Prekių importo metinis pokytis (proc.) 15,4 18,7 -37,9 34,5 29,3 9,0 5,3 -1,2 -1,9 -2,2 16,5 8,5
Tiesioginės užsienio investicijos (mlrd. Eur) 10,283 9,191 9,206 10,031 11,029 12,101 12,720 12,747 13,497 13,926 14,816 15,5
(III ketv.)

Duomenų šaltiniai: Statistikos departamentas, Lietuvos bankas

Finansų sektorius

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kitų PFI paskolos rezidentams, išskyrus PFI* (mlrd. Eur) 17,294 20,598 18,782 17,867 16,922 17,100 16,790 16,541 16,941 18,439 18,796 19,874
Kitų PFI paskolų rezidentams, išskyrus PFI, metinis pokytis (proc.) 42,9 19,1 -8,8 -4,9 -5,3 1,1 -1,8 -1,5 2,4 8,8 1,9 5,7
Rezidentų, išskyrus PFI, indėliai kitose PFI* (mlrd. Eur) 10,665 10,524 11,392 12,561 12,274 13,373 13,815 16,289 17,188 18,630 19,874 22,332
Rezidentų, išskyrus PFI, indėlių kitose PFI metinis pokytis (proc.) 23,4 -1,3 8,2 10,3 -2,3 9,0 3,3 17,9 5,5 8,4 6,7 12,4
Vidutinė naujai išduotų paskolų eurais palūkanų norma* (proc.) 6,04 5,91 4,43 4,41 4,47 3,26 3,00 2,11 2,49 2,83 2,7 3,39

* Laikotarpio pabaigoje (arba paskutinį metų mėnesį).

Duomenų šaltinis:  Lietuvos bankas

Valstybės finansai

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Valdžios sektoriaus fiskalinis balansas (proc. BVP) -1,0 -3,3 -9,3 -6,9 -8,9 -3,1 -2,6 -0,6 -0,2 0,3 0,5 0,6
(III ketv.)
Valstybės skola* (proc. BVP) 16,7 15,4 29,0 36,2 37,2 39,8 38,8 40,7 42,7 40,2 39,7 34,9
(III ketv.)

* Laikotarpio pabaigoje.

Duomenų šaltinis: Finansų ministerija

Pasitikėjimo rodikliai

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pramonės pasitikėjimo rodiklis* -4 -38 -32 -13 -16 -17 -16 -16 -16 -7 -9 -6 -7
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis*             -3 -8 -4 -1 -3 -1 5

* Paskutinį metų mėnesį.

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.