Switch to mobile version. Į viršų

Infobankas

Naujausi Lietuvos ekonomikos ir finansų rodikliai

Ekonomika ir pagrindiniai sektoriai

Rodiklis 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Realaus BVP metinis pokytis (proc.) 3,8 3,6 3,5 2,0 2,5 4,3 3,9

4,3

-0,9 1,5 (I ketv.)
Nominalus BVP (keturių ketvirčių suma, mlrd. Eur) 33,4 35,0 36,6 37,3 38,9 42,3 45,5

48,8

48,9 49,5 (I ketv.)
Visos pramonės parduotos produkcijos (palyginamosiomis kainomis) metinis pokytis (proc.) 3,7 3,0 0,1 4,5 2,9 6,9 4,8

3,4

-1,9

17,4 (sausis–gegužė)

Mažmeninės prekybos apyvartos (palyginamosiomis kainomis, išskyrus transporto priemonių prekybą) metinis pokytis (proc.) 3,7 4,4 5,7 5,3 6,8 4,4 6,5 5,3 2,8 13,8 (sausis–gegužė)
Statybos įmonių atliktų darbų vertės (palyginamosiomis kainomis) metinis pokytis (proc.) -7,5 11,3 16,7 -3,5 -9,4 9,2 13,7

8,3

-1,7 1,7 (sausis–gegužė)
Materialinių investicijų (praėjusių metų kainomis) metinis pokytis (proc.) 0,5 12,3 5,6 10,1 -0,9 5,3 4,8 8,4 -2,1 6,4 (I ketv.)

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

Infliacija

Rodiklis 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Metinis VKI pokytis* (proc.) 2,8 0,4 -0,3 -0,1 1,7 3,9 1,9

2,7

0,2  3,6 (birželis)
Vidutinis metinis SVKI pokytis (proc.) 3,2 1,2 0,2 -0,7 0,7 3,7 2,5 2,2  1,1 1,3 (birželis)

* Paskutinį metų mėnesį.

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

Darbo rinka

Rodiklis 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (Eur) 630 661 691 726 784 848 932 1307 1440 1517 (I ketv.)
Vidutinio mėnesio darbo užmokesčio metinis pokytis (proc.) 2,6 5,1 4,5 5,1 7,9 8,2 9,9 8,8 10,1 9,9 (I ketv.)
Nedarbo lygis (tyrimo duomenimis, vidutinis metinis, proc.) 13,4 11,8 10,7 9,1 7,9 7,1 6,2

6,3

8,5 7,5 (I ketv.)

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

*Dėl mokesčių reformos bruto vidutinis darbo užmokestis 2019 metais padidėjo 1,289 karto

Išorės sektorius ir užsienio prekyba

Rodiklis 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Einamosios sąskaitos balansas (keturių ketvirčių suma, proc. BVP) -1,6 1,7 3,5 -2,4 -1,1 0,5 0,3

3,3

8,3 7,5 (I ketv.)
Prekių eksporto metinis pokytis (proc.) 14,4 6,5 -0,7 -6,0 -1,3 16,8 7,3

4,7

-3,4 17,1 (sausis–gegužė)
Prekių importo metinis pokytis (proc.) 9,0 5,3 -1,2 -1,9 -2,8 15,4 8,6 2,8 -9,3 22,2 (sausis–gegužė)
Tiesioginės užsienio investicijos (mlrd. Eur) 13,3 14,0 13,8 14,6 15,2 16,3 17,0

18,6

19,3 20,3 (I ketv.)

Duomenų šaltiniai: Statistikos departamentas, Lietuvos bankas

Finansų sektorius

Rodiklis 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kitų PFI paskolos rezidentams, išskyrus PFI* (mlrd. Eur) 16,9 17,1 16,8 16,5 16,9 18,4 18,8 19,9

20,4 

19,8

20,6 (gegužė)
Kitų PFI paskolų rezidentams, išskyrus PFI, metinis pokytis (proc.) -5,3 1,1 -1,8 -1,5 2,4 8,8 1,9 5,7 2,7 -2,7 2,3 (gegužė)
Rezidentų, išskyrus PFI, indėliai kitose PFI* (mlrd. Eur) 12,3 13,4 13,8 16,3 17,2 18,6 19,9 22,3 25,0 32,0 32,0 (gegužė)
Rezidentų, išskyrus PFI, indėlių kitose PFI metinis pokytis (proc.) -2,3 9,0 3,3 17,9 5,5 8,4 6,7 12,4 11,9 28,3 19,2 (gegužė)
Vidutinė naujai išduotų paskolų eurais palūkanų norma* (proc.) 4,47 3,26 3,00 2,11 2,49 2,83 2,7 3,39 3,29 2,79 2,67 gegužė)

* Laikotarpio pabaigoje (arba paskutinį metų mėnesį).

Duomenų šaltinis:  Lietuvos bankas

Valstybės finansai

Rodiklis 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valdžios sektoriaus fiskalinis balansas (keturių ketvirčių suma, proc. BVP) -3,2 -2,6 -0,6 -0,3 0,2 0,3 0,6

0,5

-7,4 -7,4 (I ketv.)
Valstybės skola* (proc. BVP) 39,7 38,7 40,5 42,5 39,7 39,1 33,7 35,9 47,1 45,6 (I ketv.)

* Laikotarpio pabaigoje.

Duomenų šaltinis: Finansų ministerija

Pasitikėjimo rodikliai

Rodiklis 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pramonės pasitikėjimo rodiklis* -17 -16 -16 -16 -7 -9 -6 -9 -10 4 (birželis)
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis* -10 -3 -8 -4 -1 -3 -1 1 -3 3 (birželis)

* Paskutinį metų mėnesį.

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.