Switch to mobile version. Į viršų

Infobankas

Naujausi Lietuvos ekonomikos ir finansų rodikliai

Ekonomika ir pagrindiniai sektoriai

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Realaus BVP metinis pokytis (proc.) 11,1 2,6 -14,8 1,5 6,0 3,8 3,6 3,5 2,0 2,6 4,2 3,6

4,0 (I pusm.)

Nominalus BVP
(praėjusių keturių ketvirčių suma, mlrd. Eur)
29,0 32,7 26,9 28,0 31,2 33,3 35,0 36,5 37,3 38,9 42,3 45,3

46,8 (I pusm.)

Visos pramonės parduotos produkcijos
(palyginamosiomis kainomis) metinis pokytis (proc.)
2,4 5,5 -14,6 6,3 6,4 3,7 3,0 0,1 4,5 2,9 6,9 4,8

4,0 (sausis–rugpjūtis)

Mažmeninės prekybos apyvartos
(palyginamosiomis kainomis, išskyrus transporto
priemonių prekybą) metinis pokytis (proc.)
16,1 2,2 -21,3 -6,7 6,1 3,7 4,4 5,7 5,3 6,8 4,4 6,5 5,9 (sausis–rugpjūtis)
Statybos įmonių atliktų darbų vertės
(palyginamosiomis kainomis) metinis pokytis (proc.)
22,4 3,6 -48,7 -7,1 22,6 -7,5 11,3 16,7 -3,5 -9,4 9,2 13,7

12,3 (I pusm.)

Materialinių investicijų (palyginamosiomis
kainomis) metinis pokytis (proc.)
24,9 -3,0 -41,5 -9,1 21,6 0,5 12,3 5,6 10,1 -0,9 5,3 4,8 9,3 (II ketv.)

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

Infliacija

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Metinis VKI pokytis* (proc.) 8,1 8,5 1,3 3,8 3,4 2,8 0,4 -0,3 -0,1 1,7 3,9 1,9

2,2 (rugsėjis)

Vidutinis metinis SVKI pokytis (proc.) 5,8 11,1 4,2 1,2 4,1 3,2 1,2 0,2 -0,7 0,7 3,7 2,5 2,3 (rugsėjis)

* Paskutinį metų mėnesį.

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

Darbo rinka

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (Eur) 547,8 653,6 624,6 600,2 613,3 629,5 661,2 691,1 726,4 784,0 848,0 932,0 1289* (II ketv.)
Vidutinio mėnesio darbo užmokesčio metinis pokytis (proc.) 20,5 19,3 -4,4 -3,9 2,2 2,6 5,1 4,5 5,1 7,9 8,2 9,9 7,9 (II ketv.)
Nedarbo lygis (tyrimo duomenimis, vidutinis metinis, proc.) 4,2 5,8 13,7 17,8 15,4 13,4 11,8 10,7 9,1 7,9 7,1 6,2

6,1 (II ketv.)

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

*Dėl mokesčių reformos bruto vidutinis darbo užmokestis 2019 metais padidėjo 1,289 karto

Išorės sektorius ir užsienio prekyba

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Einamosios sąskaitos balansas (praėjusių keturių ketvirčių suma, proc. BVP) -15,3 -13,2 2,1 0,2 -3,7 -1,6 1,7 3,5 -2,4 -1,1 0,5 0,3

1,9 (I pusm.)

Prekių eksportas (mlrd. Eur) 12,5 16,1 11,8 15,7 20,2 23,0 24,5 24,4 22,9 22,6 26,4 28,3

19,4 (sausis–rugpjūtis)

Prekių eksporto metinis pokytis (proc.) 11,1 28,5 -26,6 32,7 28,8 14,4 6,5 -0,7 -6,0 -1,3 16,8 7,3

5,6 (sausis–rugpjūtis)

Prekių importas (mlrd. Eur) 17,8 21,1 13,1 17,7 22,8 24,9 26,2 25,9 25,4 24,7 28,5 31,0

21,2 (sausis–rugpjūtis)

Prekių importo metinis pokytis (proc.) 15,4 18,7 -37,9 34,5 29,3 9,0 5,3 -1,2 -1,9 -2,8 15,4 8,6 5,2 (sausis–rugpjūtis)
Tiesioginės užsienio investicijos (mlrd. Eur) 10,6 9,5 10,2 11,5 12,4 13,3 14,0 13,8 14,6 15,2 16,3 17,0

17,4 (I pusm.)

Duomenų šaltiniai: Statistikos departamentas, Lietuvos bankas

Finansų sektorius

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kitų PFI paskolos rezidentams, išskyrus PFI* (mlrd. Eur) 17,3 20,6 18,8 17,9 16,9 17,1 16,8 16,5 16,9 18,4 18,8 19,9

20,5 (rugpjūtis)

Kitų PFI paskolų rezidentams, išskyrus PFI, metinis pokytis (proc.) 42,9 19,1 -8,8 -4,9 -5,3 1,1 -1,8 -1,5 2,4 8,8 1,9 5,7 1,9 (rugpjūtis)
Rezidentų, išskyrus PFI, indėliai kitose PFI* (mlrd. Eur) 10,7 10,5 11,4 12,6 12,3 13,4 13,8 16,3 17,2 18,6 19,9 22,3 23,0 (rugpjūtis)
Rezidentų, išskyrus PFI, indėlių kitose PFI metinis pokytis (proc.) 23,4 -1,3 8,2 10,3 -2,3 9,0 3,3 17,9 5,5 8,4 6,7 12,4 10,2 (rugpjūtis)
Vidutinė naujai išduotų paskolų eurais palūkanų norma* (proc.) 6,04 5,91 4,43 4,41 4,47 3,26 3,00 2,11 2,49 2,83 2,7 3,39 3,51 (rugpjūtis)

* Laikotarpio pabaigoje (arba paskutinį metų mėnesį).

Duomenų šaltinis:  Lietuvos bankas

Valstybės finansai

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Valdžios sektoriaus fiskalinis balansas (praėjusių keturių ketvirčių suma, proc. BVP) -1,0 -3,3 -9,3 -6,9 -8,9 -3,1 -2,6 -0,6 -0,2 0,3 0,5 0,6

0,0 (II ketv.)

Valstybės skola* (proc. BVP) 16,7 15,4 29,0 36,2 37,2 39,8 38,8 40,7 42,7 40,2 39,7 34,2 36,1 (II ketv.)

* Laikotarpio pabaigoje.

Duomenų šaltinis: Finansų ministerija

Pasitikėjimo rodikliai

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pramonės pasitikėjimo rodiklis* -4 -38 -32 -13 -16 -17 -16 -16 -16 -7 -9 -6 -1 (rugsėjis)
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis*             -3 -8 -4 -1 -3 -1 4 (rugsėjis)

* Paskutinį metų mėnesį.

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.