Keisti kalbą:

Naujausi Lietuvos ekonomikos ir finansų rodikliai

Paragraphs
Rodiklis 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Realaus BVP metinis pokytis (proc.) 2,5 4,3 4,0 4,6 -0,1 4,9
(I-III ketv.)
Nominalus BVP (keturių ketvirčių suma, mlrd. Eur) 38,9 42,3 45,5 48,9 49,5 53,5
(I -III ketv.)
Visos pramonės parduotos produkcijos (palyginamosiomis kainomis) metinis pokytis (proc.) 2,9 6,9 4,8 3,4 -1,9 17,4
(I-III ketv.)
Mažmeninės prekybos apyvartos (palyginamosiomis kainomis, išskyrus transporto priemonių prekybą) metinis pokytis (proc.) 6,8 4,4 6,5 5,3 2,8 13,1 
(I-III ketv.)
Statybos įmonių atliktų darbų vertės (palyginamosiomis kainomis) metinis pokytis (proc.) -9,4 9,2 13,7 8,3 -1,7 1,8 (I-III ketv.)
Materialinių investicijų (praėjusių metų kainomis) metinis pokytis (proc.) -0,9 5,3 4,8 8,4 -2,1 29,3 (II ketv.)


Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

Rodiklis 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Metinis VKI pokytis* (proc.) 1,7 3,9 1,9 2,7 0,2 8,0 (spalis)
Vidutinis metinis SVKI pokytis (proc.) 0,7 3,7 2,5 2,2 1,1 3,0 (spalis)


* Paskutinį metų mėnesį.

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

Rodiklis 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (Eur) 784 848 932 1307 1440 1566 
(II ketv.)
Vidutinio mėnesio darbo užmokesčio metinis pokytis (proc.) 7,9 8,2 9,9 8,8 10,1 12,0
(II ketv.)
Nedarbo lygis (tyrimo duomenimis, vidutinis metinis, proc.) 7,9 7,1 6,2 6,3 8,5 6,7 (III ketv.)


Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

*Dėl mokesčių reformos bruto vidutinis darbo užmokestis 2019 metais padidėjo 1,289 karto

Rodiklis 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Einamosios sąskaitos balansas (keturių ketvirčių suma, proc. BVP) -1,1 0,5 0,3 3,5 7,3 3,6 (I-III ketv.)
Prekių eksporto metinis pokytis (proc.) -1,3 16,8 7,3 4,7 -3,4 18,6
(I-III ketv.)
Prekių importo metinis pokytis (proc.) -2,8 15,4 8,6 2,8 -9,3 26,5
(I-III ketv.)
Tiesioginės užsienio investicijos (mlrd. Eur) 15,3 16,4 17,0 20,7 23,9 24,6 (I pusm.)


Duomenų šaltiniai: Statistikos departamentas, Lietuvos bankas

Rodiklis 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kitų PFI paskolos rezidentams, išskyrus PFI* (mlrd. Eur) 18,4 18,8 19,9 20,4 19,8 21,6 (rugsėjis)  
Kitų PFI paskolų rezidentams, išskyrus PFI, metinis pokytis (proc.) 8,8 1,9 5,7 2,7 -2,7 6,9 (rugsėjis)  
Rezidentų, išskyrus PFI, indėliai kitose PFI* (mlrd. Eur) 18,6 19,9 22,3 25,0 32,0 33,0 (rugsėjis)  
Rezidentų, išskyrus PFI, indėlių kitose PFI metinis pokytis (proc.) 8,4 6,7 12,4 11,9 28,3 14,5 (rugsėjis)  
Vidutinė naujai išduotų paskolų eurais palūkanų norma* (proc.) 2,83 2,70 3,39 3,29 2,74 2,81 (rugsėjis)  


* Laikotarpio pabaigoje (arba paskutinį metų mėnesį).

Duomenų šaltinis: Lietuvos bankas

Rodiklis 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valdžios sektoriaus fiskalinis balansas (keturių ketvirčių suma, proc. BVP) 0,3 0,4 0,5 0,5 -7,2 -5,4
(I pusm.)
Valstybės skola* (proc. BVP) 39,7 39,1 33,7 35,9 46,6 44,6
(I pusm.)


* Laikotarpio pabaigoje.

Duomenų šaltinis: Finansų ministerija

Rodiklis 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pramonės pasitikėjimo rodiklis* -7 -9 -6 -9 -10 -1 (spalis)
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis* -1 -3 -1 1 -3 -3 (spalis)


* Paskutinį metų mėnesį.

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas