Keisti kalbą:

Naujausi Lietuvos ekonomikos ir finansų rodikliai

Paragraphs
Rodiklis 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Realaus BVP metinis pokytis (proc.) 4,3 4,0 4,6 0,0 6,0 1,8 (III ketv.)
Nominalus BVP (keturių ketvirčių suma, mlrd. Eur) 42,3 45,5 48,9 49,8 56,2 64,4 (III ketv.)
Visos pramonės parduotos produkcijos (palyginamosiomis kainomis) metinis pokytis (proc.) 6,9 5,6 3,1 -1,3 19,4 11,0 (sausis–lapkritis)
Mažmeninės prekybos apyvartos (palyginamosiomis kainomis, išskyrus transporto priemonių prekybą) metinis pokytis (proc.) 4,4 6,5 5,3 2,8 12,7 1,6 (sausis–lapkritis)
Statybos įmonių atliktų darbų vertės (palyginamosiomis kainomis) metinis pokytis (proc.) 9,2 13,7 8,3 -1,7 5,2 2,4 (sausis–lapkritis)
Materialinių investicijų (praėjusių metų kainomis) metinis pokytis (proc.) 5,3 4,8 8,4 -2,1 7,8 5,8 (III ketv.)

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

Rodiklis 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Metinis VKI pokytis* (proc.) 3,9 1,9 2,7 0,2 10,6 21,7
Vidutinis metinis SVKI pokytis (proc.) 3,7 2,5 2,2 1,1 4,6 18,9
Metinis būsto kainų indekso pokytis (proc.) 8,9 7,3 6,8 7,3 16,1 19,3 (III ketv.)

* Paskutinį metų mėnesį.

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

Rodiklis 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (Eur) 848 932 1307 1440 1590 1799 (III ketv.)
Vidutinio mėnesio darbo užmokesčio metinis pokytis (proc.) 8,2 9,9 8,8 10,1 10,5 12,6 (III ketv.)
Nedarbo lygis (tyrimo duomenimis, vidutinis metinis, proc.) 7,1 6,2 6,3 8,5 7,1 5,7 (III ketv.)

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

*Dėl mokesčių reformos bruto vidutinis darbo užmokestis 2019 metais padidėjo 1,289 karto

Rodiklis 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Einamosios sąskaitos balansas (keturių ketvirčių suma, proc. BVP) 0,5 0,3 3,5 7,3 1,1 -4,3 (III ketv.)
Prekių eksporto metinis pokytis (proc.) 16,8 7,3 4,7 -3,4 20,5 29,6 (sausis–lapkritis)
Prekių importo metinis pokytis (proc.) 15,4 8,6 2,8 -9,3 29,5 40,9 (sausis–lapkritis)
Tiesioginės užsienio investicijos (proc.BVP) 38,7 37,3 42,3 48,1 48,3 44,7 (III ketv.)

Duomenų šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra, Lietuvos bankas

Rodiklis 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kitų PFI paskolos rezidentams, išskyrus PFI* (mlrd. Eur) 18,8 20,0 20,4 20,0 22,9 26,1 (lapkritis)  
Kitų PFI paskolų rezidentams, išskyrus PFI, metinis pokytis (proc.) 1,9 5,7 3,2 -2,7 14,6 15,1 (lapkritis)  
Rezidentų, išskyrus PFI, indėliai kitose PFI* (mlrd. Eur) 19,9 22,3 25,0 32,0 34,5 36,1 (lapkritis)  
Rezidentų, išskyrus PFI, indėlių kitose PFI metinis pokytis (proc.) 6,7 12,4 11,9 28,3 7,7 3,4 (lapkritis)  
Vidutinė naujai išduotų paskolų eurais palūkanų norma* (proc.) 2,70 3,39 3,29 2,74 2,90 4,62 (lapkritis)  

* Laikotarpio pabaigoje (arba paskutinį metų mėnesį).

Duomenų šaltinis: Lietuvos bankas

Rodiklis 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Valdžios sektoriaus fiskalinis balansas (keturių ketvirčių suma, proc. BVP) 0,4 0,5 0,5 -7,2 -1,0 0,9 (III ketv.)
Valstybės skola* (proc. BVP) 39,1 33,7 35,8 46,3 43,7 37,3 (III ketv.)

* Laikotarpio pabaigoje.

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

Rodiklis 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pramonės pasitikėjimo rodiklis* -9 -6 -9 -10 -1 -24
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis* -3 -1 1 -3 -3  -8


* Paskutinį metų mėnesį.

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra