Keisti kalbą:

Naujausi Lietuvos ekonomikos ir finansų rodikliai

Paragraphs
Rodiklis 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Realaus BVP metinis pokytis (proc.) 4,7 0,0 6,3 2,4 -0,3 2,9 (I ketv.)
Nominalus BVP (keturių ketvirčių suma, mlrd. Eur) 49,0 49,9 56,5 67,4 72,0 72,9
Visos pramonės parduotos produkcijos (palyginamosiomis kainomis) metinis pokytis (proc.) 3,1 -1,3 19,4 9,5 -5,3 0,9 (sausis–balandis)
Mažmeninės prekybos apyvartos (palyginamosiomis kainomis, išskyrus transporto priemonių prekybą) metinis pokytis (proc.) 5,2 2,9 12,6 0,5 -1,3 2,6 (sausis–balandis)
Statybos įmonių atliktų darbų vertės (palyginamosiomis kainomis) metinis pokytis (proc.) 8,3 -1,7 5,2 4,8 11,9 11,3 (I ketv.)
Materialinių investicijų (praėjusių metų kainomis) metinis pokytis (proc.) 8,4 -2,1 7,8 5,8 17,1 -7,1 (I ketv.)

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

Rodiklis 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Metinis VKI pokytis* (proc.) 2,7 0,2 10,6 21,7 1,2 0,5 (gegužė)
Vidutinis metinis SVKI pokytis (proc.) 2,2 1,1 4,6 18,9 8,7 3,0 (gegužė)
Metinis būsto kainų indekso pokytis (proc.) 6,5 9,4 19,8 16,0 8,3 9,9 (I ketv.)

* Paskutinį metų mėnesį.

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

Rodiklis 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis prieš mokesčius (Eur) 1307 1440 1590 1802 2022 2161 (I ketv.)
Vidutinio mėnesio darbo užmokesčio metinis pokytis (proc.) 8,8 10,1 10,5 13,4 12,2  10,3 (I ketv.)
Nedarbo lygis (tyrimo duomenimis, vidutinis metinis, proc.) 6,3 8,5 7,1 5,9 6,8 8,2 (I ketv.)

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

*Dėl mokesčių reformos bruto vidutinis darbo užmokestis 2019 metais padidėjo 1,289 karto

Rodiklis 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Einamosios sąskaitos balansas (keturių ketvirčių suma, proc. BVP) 3,5 7,3 1,1 -5,5 1,9 3,4 (I ketv.)
Prekių eksporto metinis pokytis (proc.) 4,8 -3,2 20,2 28,5 -11,1 -8,0 (sausis–balandis)
Prekių importo metinis pokytis (proc.) 3,3 -8,7 29,3 39,4 -14,8 -10,7 (sausis–balandis)
Tiesioginės užsienio investicijos (proc.BVP) 42,3 48,1 48,0 44,3 46,1  

Duomenų šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra, Lietuvos bankas

Rodiklis 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kitų PFI paskolos rezidentams, išskyrus PFI* (mlrd. Eur) 20,4 20,0 22,9 26,3 27,1 27,6 (balandis)
Kitų PFI paskolų rezidentams, išskyrus PFI, metinis pokytis (proc.) 3,2 -2,7 14,6 15,0 3,0 4,2 (balandis)
Rezidentų, išskyrus PFI, indėliai kitose PFI* (mlrd. Eur) 25,0 32,0 34,5 38,0 39,6 38,7 (balandis)
Rezidentų, išskyrus PFI, indėlių kitose PFI metinis pokytis (proc.) 11,9 28,4 7,8 9,8 4,3 4,3 (balandis)
Vidutinė naujai išduotų paskolų eurais palūkanų norma* (proc.) 3,29 2,74 2,90 5,08 6,49 6,48 (balandis)

* Laikotarpio pabaigoje (arba paskutinį metų mėnesį).

Duomenų šaltinis: Lietuvos bankas

Rodiklis 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Valdžios sektoriaus fiskalinis balansas (keturių ketvirčių suma, proc. BVP) 0,5 0,5 -6,5 -1,1 -0,6 -0,8
Valstybės skola* (proc. BVP) 33,7 35,8 46,2 43,4 38,1 38,3

* Laikotarpio pabaigoje.

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

Rodiklis 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pramonės pasitikėjimo rodiklis* -9 -10 -1 -24 -14 -8 (gegužė)
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis* 1 -3 -3  -8 1 6 (gegužė)

* Paskutinį metų mėnesį.

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų agentūra