Keisti kalbą:

Naujausi Lietuvos ekonomikos ir finansų rodikliai

Paragraphs
Rodiklis 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Realaus BVP metinis pokytis (proc.) 4,3 4,0 4,6 -0,1 5,0 1,8 (II ketv.)
Nominalus BVP (keturių ketvirčių suma, mlrd. Eur) 42,3 45,5 48,9 49,5 55,4 60,4 (II ketv.)
Visos pramonės parduotos produkcijos (palyginamosiomis kainomis) metinis pokytis (proc.) 6,9 5,6 3,1 -1,3 19,4 14,8 (sausis–liepa)
Mažmeninės prekybos apyvartos (palyginamosiomis kainomis, išskyrus transporto priemonių prekybą) metinis pokytis (proc.) 4,4 6,5 5,3 2,8 12,7 3,8 (sausis–liepa)
Statybos įmonių atliktų darbų vertės (palyginamosiomis kainomis) metinis pokytis (proc.) 9,2 13,7 8,3 -1,7 5,2 -0,8 (II ketv.)
Materialinių investicijų (praėjusių metų kainomis) metinis pokytis (proc.) 5,3 4,8 8,4 -2,1 7,8 5,1 (II ketv.)

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

Rodiklis 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Metinis VKI pokytis* (proc.) 3,9 1,9 2,7 0,2 10,6 22,4 (rugpjūtis)
Vidutinis metinis SVKI pokytis (proc.) 3,7 2,5 2,2 1,1 4,6 14,6 (rugpjūtis)
Metinis būsto kainų indekso pokytis (proc.) 8,9 7,3 6,8 7,3 16,1 22,1 (II ketv.)

* Paskutinį metų mėnesį.

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

Rodiklis 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (Eur) 848 932 1307 1440 1590 1781 (II ketv.)
Vidutinio mėnesio darbo užmokesčio metinis pokytis (proc.) 8,2 9,9 8,8 10,1 10,5 13,7 (II ketv.)
Nedarbo lygis (tyrimo duomenimis, vidutinis metinis, proc.) 7,1 6,2 6,3 8,5 7,1 5,2 (II ketv.)

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

*Dėl mokesčių reformos bruto vidutinis darbo užmokestis 2019 metais padidėjo 1,289 karto

Rodiklis 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Einamosios sąskaitos balansas (keturių ketvirčių suma, proc. BVP) 0,5 0,3 3,5 7,3 1,4 -4,1 (II ketv.)
Prekių eksporto metinis pokytis (proc.) 16,8 7,3 4,7 -3,4 20,5 29,0 (sausis–rugpjūtis)
Prekių importo metinis pokytis (proc.) 15,4 8,6 2,8 -9,3 29,5 40,1 (sausis–rugpjūtis)
Tiesioginės užsienio investicijos (proc.BVP) 38,7 37,3 42,3 48,4 46,9 46,7 (I ketv.)

Duomenų šaltiniai: Statistikos departamentas, Lietuvos bankas

Rodiklis 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kitų PFI paskolos rezidentams, išskyrus PFI* (mlrd. Eur) 18,8 20,0 20,4 20,0 22,9 24,9 (liepa)  
Kitų PFI paskolų rezidentams, išskyrus PFI, metinis pokytis (proc.) 1,9 5,7 3,2 -2,7 14,6 18,0 (liepa)  
Rezidentų, išskyrus PFI, indėliai kitose PFI* (mlrd. Eur) 19,9 22,3 25,0 32,0 34,5 33,9 (liepa)  
Rezidentų, išskyrus PFI, indėlių kitose PFI metinis pokytis (proc.) 6,7 12,4 11,9 28,3 7,7 4,2 (liepa)  
Vidutinė naujai išduotų paskolų eurais palūkanų norma* (proc.) 2,70 3,39 3,29 2,74 2,90 3,67 (liepa)  

* Laikotarpio pabaigoje (arba paskutinį metų mėnesį).

Duomenų šaltinis: Lietuvos bankas

Rodiklis 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Valdžios sektoriaus fiskalinis balansas (keturių ketvirčių suma, proc. BVP) 0,4 0,5 0,5 -7,3 -1,0 0,0 (I ketv.)
Valstybės skola* (proc. BVP) 39,1 33,7 35,9 46,6 44,3 40,3 (I ketv.)


* Laikotarpio pabaigoje.

Duomenų šaltinis: Finansų ministerija

Rodiklis 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pramonės pasitikėjimo rodiklis* -9 -6 -9 -10 -1 -3 (rugpjūtis)
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis* -3 -1 1 -3 -3  -11 (rugpjūtis)


* Paskutinį metų mėnesį.

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas