Keisti kalbą:

Informacija apdraudusiems kredito įmokas

Paragraphs

Ši informacija yra skirta klientams, apdraudusiems kredito įmokas draudimo bendrovės „Financial Insurance Company Limited“, Europoje veikusios kaip „Genworth Financial“, draudimu.

Draudimo nauda

Įvykus draudžiamajam įvykiui, t. y. Jums praradus darbą ar rimtai susirgus:

  • iki 2 metų kredito įmokas ir palūkanas už Jus gali mokėti draudimo bendrovė
  • išsaugote gerą kredito mokėtojo vardą
  • tuo laikotarpiu galite ramiai gydytis ar ieškoti naujo darbo

Šis draudimas nepriklauso nuo kitų pašalpų arba išmokų, gaunamų, pavyzdžiui, iš „Sodros“, darbo biržos ar draudimo bendrovės.

Pagrindinės draudimo sutarties sąlygos

  1. Už Jus kredito įmokos gali būti mokamos įvykus draudžiamajam įvykiui:
  • jei priverstinai netektumėte darbo arba taptumėte nedarbingi dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos (jei dirbate pagal darbo sutartį)
  • jei taptumėte nedarbingi dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos ir tektų gydytis stacionare (jei verčiatės individualia veikla)
  1. Įvykus vienam draudžiamajam įvykiui, gali būti sumokama iki dvylikos Jūsų draudimo įmokų. Daugiau negu vieno draudžiamojo įvykio atveju už Jus kredito įmokos gali būti mokamos iki 2 metų.

Kredito įmokų draudimo taisyklės (PDF)

Paslauga teikiama bendradarbiaujant su kredito ir mokumo draudimo lydere Europoje – „AXA“ grupe.

Įvykus draudžiamajam įvykiui

Atsitikus nelaimei ar kilus klausimų dėl kredito įmokų draudimo, kreipkitės į savo draudimo bendrovę „AXA“:

Dėl informacijos taip pat galite kreiptis į savo kredito vadybininką.