Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Banko sąskaita

Banko sąskaita

Jūsų finansinės veiklos pagrindas

 • Vienoje sąskaitoje galite laikyti lėšas įvairiomis valiutomis
 • Sąskaitą galite tvarkyti ir atvykę į banko skyrių, ir elektroniniais kanalais

Šiais laikais, norint sumaniai tvarkyti kasdienius finansinius reikalus, banko sąskaita būtina. Turėdami sąskaitą, reikiamas operacijas galite greitai ir patogiai atlikti internetu, mobiliuoju telefonu ar atvykę į banko skyrių.

Sąskaitą galite atsidaryti atvykę į pageidaujamą banko skyrių.

Turėdami banko sąskaitą, galite:

 • saugiai laikyti ir kaupti pinigus sąskaitoje
 • bet kuriame banko skyriuje, iš bankomatų ir kitose vietose iš sąskaitos pasiimti grynųjų pinigų
 • į sąskaitą gauti darbo užmokestį ir kitas pajamas
 • gauti iš banko sąskaitų Lietuvoje ir užsienyje Jums pervedamus pinigus
 • pervesti pinigus į kitas sąskaitas Lietuvoje ar užsienyje
 • pirkti ir parduoti užsienio valiutą
 • patogiai valdyti savo pinigus, mokėti už paslaugas internetu, mobiliuoju telefonu ar atvykę į banko skyrių
 • su sąskaita susieti mokėjimo kortelę

Indėliai iki 100 000 eurų yra apdraudžiami Indėlių ir investicijų draudimas.


Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės skambindami visą parą veikiančiu telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Atvykus į pasirinktą SEB banko skyrių, reikia:

1) pateikti vieną iš šių asmens tapatybės dokumentų:

 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą
 • Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę
 • užsienio valstybės piliečio pasą
 • Europos Sąjungos šalies, Lichtenšteino ar Šveicarijos asmens tapatybės kortelę
 • leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje
 • Lietuvos Respublikos užsieniečio pasą

2) užpildyti fizinio asmens anketą:

Fizinio asmens anketa (PDF, 144 KB)
3) sudaryti banko sąskaitos tvarkymo sutartį

Jeigu kiti asmenys atidaro banko sąskaitą Jūsų vardu, ja galite naudotis iš karto — Jums nereikia atvykti į banką. Sąskaitą atidarantis asmuo banke papildomai turi pateikti notaro patvirtintą:

 • Jūsų įgaliojimą atidaryti sąskaitą Jūsų vardu
 • Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją

Jeigu banko sąskaita atidaroma nepilnamečiui iki 14 metų, su anketa reikia pateikti:

 • abiejų tėvų, įtėvių ar globėjų vieną iš pirmiau nurodytų asmens tapatybės dokumentų
 • vaiko gimimo liudijimą arba gimimo įrašą liudijantį išrašą iš civilinės metrikacijos skyriaus
 • banko nustatytos formos abiejų tėvų, įtėvių ar globėjų sutarimą dėl vaiko turto tvarkymo
 • notaro patvirtintą neatvykusio asmens sutikimą dėl disponavimo vaiko turtu (jei atvyksta tik vienas iš tėvų)
 • teismo sprendimą, kuriame nurodyta, kad vaikas gyvena su vienu iš tėvų, jeigu sąskaitą atidaro vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu nustatyta vaiko gyvenamoji vieta (jei tėvai išsituokę ar gyvena skyrium)

Jeigu banko sąskaita atidaroma nepilnamečiui nuo 14 iki 18 metų amžiaus, reikalingi:

 • visi pirmiau išvardyti dokumentai
 • jeigu tėvai, įtėviai ar globėjai nori leisti nepilnamečiui pačiam savarankiškai disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis — atitinkamas jų rašytinis sutikimas

Bankas gali Jūsų paprašyti papildomų dokumentų, informacijos ar paaiškinimo, jeigu tai yra būtina laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.


Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės skambindami visą parą veikiančiu telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Sąskaitos perkėlimo paslauga — tai Jūsų pageidavimu Jūsų pasirinkto naujojo banko ir banko, kurio klientas šiuo metu esate, suteikiama pagalba perkeliant su Jūsų banko sąskaita susietas mokėjimo paslaugas.

Kokias paslaugas galite perkelti iš kito banko?

Iš kito banko galite perkelti:

 • tiesioginio debeto sutartis
 • periodinio mokėjimo sutartis
 • periodines įplaukas (Jūsų pageidavimu bankas gali pateikti pavyzdinę prašymo formą dėl trečiųjų šalių informavimo apie sąskaitos pasikeitimą)

Kaip perkelti paslaugas iš kito banko?

Atvykę į pasirinktą SEB banko skyrių, užpildykite prašymą suteikti sąskaitos perkėlimo paslaugą:

Prašymas suteikti sąskaitos perkėlimo paslaugą (PDF, 33 KB)

Jūsų pageidavimu, perkeliant banko sąskaitą ir su ja susijusias mokėjimo paslaugas, Jūsų naujai pasirinktas bankas gali Jums atstovauti dabartiniame banke. Šiuo atveju naujai pasirinktam bankui turite duoti notaro patvirtintą įgaliojimą gauti informaciją ir atlikti pageidaujamus veiksmus, susijusius su Jūsų sąskaitos perkėlimu:

Įgaliojimas (PDF, 23 KB)

Bankų, teikiančių sąskaitos perkėlimo paslaugą, sąrašas pateikiamas Lietuvos bankų asociacijos interneto svetainėje. Išsamiau sąskaitos perkėlimas aprašomas asociacijos parengtame vadove:

Vartotojo vadovas (PDF, 52 KB)


Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės skambindami visą parą veikiančiu telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Paslauga / Operacija Įkainis
Sąskaitos atidarymas nemokamai
Kaupiamojo ir terminuotojo indėlio sąskaitos tvarkymas nemokamai
Sąskaitos, susietos su galiojančia mokėjimo kortele, tvarkymas nemokamai
Sąskaitos, jei klientas naudojasi SEB banko paslaugų planu („Sumanu“ ar kt.) tvarkymas nemokamai
Kitos sąskaitos tvarkymas 0,29 Eur per mėnesį
Sąskaitos atidarymas nerezidentams1 100 Eur
Sąskaitos tvarkymo mokestis nerezidentams1 0,29 Eur per mėnesį
Šio mėnesio sąskaitos išrašo parengimas2 nemokamai
Praėjusio mėnesio sąskaitos išrašo parengimas 1,45 Eur už kiekvieną mėnesį, maks. 8,69 Eur
Praėjusio ketvirčio sąskaitos išrašo parengimas 2,90 Eur už kiekvieną ketvirtį, maks. 11,58 Eur
Praėjusių metų sąskaitos išrašo parengimas 5,79 Eur už kiekvienus metus, maks. 17,38 Eur
Sąskaitos išrašo anglų kalba parengimas 14,48 Eur už kiekvieną mėnesį
Sąskaitos išrašo ar kito dokumento išsiuntimas:
paštu Lietuvoje 1,45 Eur
paštu į užsienį 5,79 Eur
faksu Lietuvoje (1 lapas) 1,16 Eur
faksu į užsienį (1 lapas) 4,34 Eur
Mokėjimo dokumentų patvirtinimas banke 0,58 Eur už 1 lapą
Sąlyginis lėšų deponavimas 0,20 % sumos, min. 144,81 Eur

1 Klientai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublikoje.

2 Nemokamai pateikiamas išrašas, kuriame kliento pasirinkimu pateikiama informacija apie operacijas, atliktas mokėjimo sąskaitoje per ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų iki kliento kreipimosi dienos arba per prieš tai ėjusį kalendorinį mėnesį.

Su galiojančia mokėjimo kortele susieta sąskaita yra tokia sąskaita, kurios mokėjimo operacijos gali būti atliekamos naudojantis šia kortele.

Išduodant kai kurias kredito korteles, reikalinga atidaryti papildomą banko sąskaitą, iš kurios kiekvieną mėnesį dengiamas panaudotas kredito limitas. Už šią sąskaitą taikomas sąskaitos tvarkymo mokestis, jeigu ji nėra susieta su galiojančia mokėjimo kortele.

 


Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės skambindami visą parą veikiančiu telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Daugiau

Kontaktai

 • „Skype“ (visą parą)
 • Rašykite mums
 • Savitarnos zonos
 • Banko skyriai ir bankomatai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.