Keisti kalbą:
Image
Man sitting in the living room with a laptop in his lap

III pakopos pensijų fondai 
„SEB pensija plius“

Paragraphs

Kaupimas pagal amžių

Keturi aktyviai ir pasyviai valdomi (indeksiniai) pensijų fondai, pritaikyti dalyviams pagal jų amžiaus grupes, padeda geriau išlaikyti priimtiną investicijų riziką visą kaupimo pensijai laiką.
Siekiant optimalios investicijų grąžos, rekomenduojama pensijų fondą pasirinkti, o vėliau pakeisti atsižvelgiant į savo amžių: jaunesniems – į fondą, investuojantį į akcijas, o artėjant pensiniam amžiui – į fondą, kuriame obligacijų dalis didesnė, o akcijų – mažesnė, kad sumažėtų trumpalaikiai sukaupto turto vertės svyravimai. Fondą pasirenkate patys, o fondo investicijas valdo profesionalūs pensijų fondų valdytojai.

Pensijų sąskaita, skirta savarankiškai taupyti ir investuoti ateičiai
Mažiausi III pakopos pensijų fondų mokesčiai Lietuvoje
Investicijos laikantis aukštų tvaraus investavimo kriterijų ir konkurencinga investicijų grąža
Patogus paslaugų tvarkymas interneto banke

‏‏‎ ‎

Amžius: 18–49 m.
SEB index. Klimato ateitis

 • Pasyviai valdomas (indeksinis)
 • Investuojama į fondus glaudžiai sekančius finansų rinkų indeksų pokyčius. Suprantama, kad turto vertė gali labiau svyruoti ir tikimasi didesnio kapitalo augimo per ilgesnį laikotarpį
 • Didelis dėmesys tvarioms investicijoms, mažinančioms klimato pokyčio riziką
 • Mažiausi turto valdymo mokesčiai rinkoje
 • Iki 100 proc. fondo turto investuojama į pasaulio įmonių akcijas

‏‏‎ ‎

Amžius: 18–49 m.
SEB pensija 18+

 • Aktyviai valdomas
 • Priimtini trumpalaikiai finansų rinkų svyravimai
 • Suprantama, kad didesnė ilgalaikių akcijų rinkų grąža susijusi su didesne rizika
 • Iki 100 proc. fondo turto investuojama į akcijas

‏‏‎ ‎

Amžius: 50–57 m.
SEB Pensija 50+

 • Aktyviai valdomas
 • Siekiama padidinti sukaupto turto vertę
 • Yra priimtina vidutinė akcijų rinkų svyravimų rizika
 • 40–60 proc. fondo turto investuojama į akcijas, likusi dalis – į obligacijas

‏‏‎ ‎

Amžius: nuo 58 m.
SEB Pensija 58+

 • Aktyviai valdomas
 • Siekiama, kad kaupiamos lėšos būtų mažiau priklausomos nuo finansų rinkų svyravimo
 • Siekiama, kad investavimo rizika išliktų maža
 • 80–100 proc. fondo turto investuojama į obligacijas ar kitas mažos rizikos turto klases

‏‏‎ ‎

Galimybė naudotis gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata

‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎

Valstybė skatina kaupiančius savarankiškai – suteikia gyventojų pajamų mokesčio lengvatą – galimybę susigrąžinti iki 300 Eur per metus.
Maksimali įmokų suma, nuo kurios galima susigrąžinti GPM, negali viršyti 25 proc. per visą mokestinį laikotarpį Jūsų gautų apmokestinamųjų pajamų (GPM įstatymo 21 str. 1 d.).Nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai gali susigrąžinti GPM nuo ne daugiau kaip 1 500 Eur sumokėtų įmokų pagal investicinio gyvybės draudimo sutartis ir į pensijų fondus. 
Mokesčių lengvata gyventojui apskaičiuojama nuo tos apmokestinamųjų pajamų dalies,  pagal kurią buvo taikytas 15, 20 ar 27 proc. GPM tarifas.

III pakopos pensijų fondus valdo UAB „SEB investicijų valdymas“.

Tai yra reklaminio pobūdžio informacija, kuri negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas kaupti lėšas čia minimuose pensijų fonduose ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas, „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialas ir UAB „SEB investicijų valdymas“ nėra atsakingi už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti, jei investavimo sprendimai priimami remiantis tokia informacija.
Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Kaupdami lėšas III pakopos pensijų fonde, Jūs prisiimate investicijų grąžos riziką. Ateityje rezultatai gali skirtis nuo anksčiau buvusių rezultatų. Investicijų vertė gali kilti ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau, negu būsite investavę.

Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija, pasirinkto pensijų fondo investavimo strategija, fondo taisyklėmis ir patys ar padedami konsultantų įvertinti riziką, kad, esant infliacijai ar valiutų kursų pokyčiams, pasikeitus rinkos palūkanų normai ar įvykus tam tikriems įvykiams, kurie nepriklauso nuo UAB „SEB investicijų valdymas“ valios ir veiksmų, gali sumažėti Jūsų investicijų vertė.

Už pensijų kaupimą imami administravimo mokesčiai. Informacija apie visų pensijų kaupimo bendrovių taikomus mokesčius pateikiama Lietuvos banko interneto svetainės tinklalapyje.