Keisti kalbą:
Paragraphs

III pakopos fondas
„SEB pensija 50+“

Savarankiškai kaupkite lėšas savo ateičiai pervesdami į III pakopos pensijų fondo sąskaitą pasirinkto dydžio ir reguliarumo įmokas

Iki pensinio amžiaus liko nuo 8 iki 15 metų
Siekiama padidinti sukaupto turto vertę
Yra priimtina vidutinė akcijų rinkų svyravimų rizika
40–60 proc. fondo turto investuojama į akcijas

Investavimo strategija

50-lt_0.jpg
Tai pensijų fondas, kuriame įprastai 50 proc. turto investuojama į įmonių akcijas, likusi dalis – į obligacijas. Dėl to per ilgą laikotarpį fondo grąža turėtų viršyti obligacijų grąžą, tačiau nebus tokia didelė kaip akcijų grąža. Fondo vertės svyravimai, tikėtina, turėtų būti didesni negu obligacijų, tačiau ne tokie dideli kaip akcijų.

Pagrindinė informacija investuotojams
Išsami fondo informacija ir rezultatai

Valdymo įmonė UAB „SEB investicijų valdymas"

Fondo sąnaudos

Turto valdymo mokestis* 0.75%
Įmokos mokestis nėra
Fondo keitimo  mokestis  nėra
Sutarties nutraukimo mokestis**  nėra
Faktinės fondo išlaidos per metus  ≤1.5%
Depozitoriumo mokestis ≤0.1%
*Metinis mokestis apskaičiuojamas nuo pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės.
Pavyzdžiui, jei pensijų sąskaitoje buvo 300 Eur, o turto valdymo mokestis yra 0,85 proc., tai per metus išskaitoma 2,55 Eur. Kadangi mokestis apskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, laikant, kad yra 253 darbo dienos per metus, kasdien jis yra 1/253 dalis metinio mokesčio, t. y. vidutiniškai apie 0,01 Eur kiekvieną darbo dieną.
** Papildomi sutarties mokesčiai netaikomi, tačiau iš išmokamos sumos gali būti išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis.

Iš pensijų turto dengiamos faktinės išlaidos: depozitoriumo mokestis, vertybinių popierių sandorių mokesčiai, valiutos keitimo mokesčiai, audito išlaidos. Šios išlaidos per metus negali viršyti nurodyto procento nuo pensijų fondo valdomo turto vertės.

Informacija apie kitų investicijų valdymo įmonių taikomus mokesčius teikiama Lietuvos banko svetainėje.

 

Galimybė naudotis gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata

 

Mokesčių lengvatos skaičiuoklė

Valstybė skatina kaupiančius savarankiškai – suteikia gyventojų pajamų mokesčio lengvatą – galimybę susigrąžinti iki 300 Eur per metus.
Maksimali įmokų suma, nuo kurios galima susigrąžinti GPM, negali viršyti 25 proc. per visą mokestinį laikotarpį Jūsų gautų apmokestinamųjų pajamų (GPM įstatymo 21 str. 1 d.).
Nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai gali susigrąžinti GPM nuo ne daugiau kaip 1 500 Eur sumokėtų įmokų pagal investicinio gyvybės draudimo sutartis ir į pensijų fondus. 
Mokesčių lengvata gyventojui apskaičiuojama nuo tos apmokestinamųjų pajamų dalies,  pagal kurią buvo taikytas 15, 20 ar 27 proc. GPM tarifas.

III pakopos pensijų fondus valdo UAB „SEB investicijų valdymas“.

Tai yra reklaminio pobūdžio informacija, kuri negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas kaupti lėšas čia minimuose pensijų fonduose ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas, „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialas ir UAB „SEB investicijų valdymas“ nėra atsakingi už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti, jei investavimo sprendimai priimami remiantis tokia informacija.
Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Kaupdami lėšas III pakopos pensijų fonde, Jūs prisiimate investicijų grąžos riziką. Ateityje rezultatai gali skirtis nuo anksčiau buvusių rezultatų. Investicijų vertė gali kilti ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau, negu būsite investavę.

Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija, pasirinkto pensijų fondo investavimo strategija, fondo taisyklėmis ir patys ar padedami konsultantų įvertinti riziką, kad, esant infliacijai ar valiutų kursų pokyčiams, pasikeitus rinkos palūkanų normai ar įvykus tam tikriems įvykiams, kurie nepriklauso nuo UAB „SEB investicijų valdymas“ valios ir veiksmų, gali sumažėti Jūsų investicijų vertė.

Už pensijų kaupimą imami administravimo mokesčiai. Informacija apie visų pensijų kaupimo bendrovių taikomus mokesčius pateikiama Lietuvos banko interneto svetainės tinklalapyje.