Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Tarptautinis pinigų pervedimas

Tarptautinis pinigų pervedimas

Galite pervesti lėšas į bet kurią pasaulio šalį

Galite pervesti lėšas reikiama užsienio valiuta į kitą sąskaitą, esančią užsienyje veikiančiame banke. Pinigus į užsienį galite pervesti internetu arba atvykę į pasirinktą banko skyrių.

Norėdami pasirinkti tinkamą tarptautinio pinigų pervedimo tipą, atsižvelkite į tai, į kurią šalį, kokia valiuta ir kaip greitai Jums reikia pervesti lėšas.

Lėšos įvairiomis valiutomis pervedamos kone į visas pasaulio šalis. Pervedimas atliekamas per korespondentines sąskaitas bankuose korespondentuose, todėl reikia nurodyti pasirinkto banko korespondento rekvizitus, taip pat gavėjo sąskaitos IBAN formato numerį  ir banko BIC kodą.

Pagrindiniai ypatumai:

 • galima pervesti konvertuojamąją ir nekonvertuojamąją valiutą
 • pinigai pervedami į daugelį pasaulio bankų
 • pinigai gali būti pervedami skubiai ir labai skubiai (trukmė priklauso nuo valiutos, gavėjo banko vietos ir nurodymo pateikimo laiko)
 • pervedimo išlaidas gali dengti bet kuri šalis

Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės skambindami visą parą veikiančiu telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Per kiek laiko į užsienį pervedami pinigai, priklauso nuo to, kokią valiutą pervedate, kelintą valandą ir kokį pateikiate mokėjimo nurodymą (paprastą, skubų ar labai skubų). 

Pervedama valiuta Nurodymo pateikimo laikas Nurodymo rūšis Lėšos iš banko korespondentinės sąskaitos nurašomos
Tarptautinis pinigų pervedimas:
visos valiutos nesvarbu paprastas po 2 banko darbo dienų
Rusijos, Baltarusijos rubliai nesvarbu kitą banko darbo dieną
visos valiutos, pervedamos į loro bankų sąskaitas iki 16.00 val. tą pačią banko darbo dieną
visos valiutos, iškyrus AUD, CNY, HKD, INR, JPY, NZD, PHP, SGD, TRY, ZAR iki 16.30 val. skubus kitą banko darbo dieną
AUD, CNY, HKD, INR, JPY, NZD, PHP, SGD, TRY, ZAR valiutos iki 14.00 val. kitą banko darbo dieną
eurai ir JAV doleriai iki 16.00 val. labai skubus tą pačią banko darbo dieną
kitos valiutos (išskyrus eurus ir JAV dolerius) iki 10.00 val. tą pačią darbo dieną
AUD, CNY, HKD, INR, JPY, NZD, PHP, SGD, TRY, ZAR valiutos iki 14.00 val. kitą banko darbo dieną

 


Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės skambindami visą parą veikiančiu telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Jeigu pinigai Jums pervedami iš sąskaitos, esančios kitame užsienyje veikiančiame banke, į Jūsų sąskaitą jie įskaitomi tą pačią dieną, kai pasiekia SEB banką.

Jeigu lėšos pervedamos:

 • į banko sąskaitą, su kuria susieta debeto kortelė, jos įskaitomos ta valiuta, kuria yra gaunamos
 • į kredito kortelės sąskaitą, jos įskaitomos kredito kortelės sąskaitos valiuta (jei sąskaitos valiuta ir pervedama valiuta skiriasi, pervedama valiuta automatiškai keičiama pagal tuo metu galiojantį SEB banko valiutos keitimo kursą)

Ką nurodyti mokėtojui, kad pinigai būtų įskaityti į Jūsų sąskaitą?

Jei į savo sąskaitą SEB banke turite gauti pinigų iš užsienio, jų siuntėjui nurodykite:

 • IBAN formato savo sąskaitos numerį (pagal jį lėšos įskaitomos į sąskaitą)
 • savo vardą ir pavardę
 • savo gyvenamosios vietos adresą
 • banko pavadinimą (AB SEB bankas) ir SWIFT kodą (CBVI LT 2X)
 • nostro banko korespondento užsienyje tikslų pavadinimą ir SWIFT kodą

Banką korespondentą rinkitės atsižvelgdami į pervedamą valiutą, šalį ir pervedimo sąlygas.

Pavyzdžius, ką turėtų nurodyti pinigų siuntėjas pervesdamas Jums pinigus iš užsienio, rasite spustelėję šią nuorodą.

Atkreipiame dėmesį, kad, įskaitydami pinigus į sąskaitą, tikriname, ar teisingas sąskaitos numeris, tačiau netikriname kitų duomenų.

 


Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės skambindami visą parą veikiančiu telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Tarptautinis pinigų pervedimas1 Mokėjimo nurodymas pateikiamas:
Paprastas pinigų pervedimas2: banko skyriuje internetu
OUR5 26,07 Eur 20,27 Eur
SHA6 15,93 Eur 13,03 Eur
BEN7 nemokamai nemokamai

1 Šis pinigų pervedimas apima pervedimus užsienio valiuta (išskyrus eurus) į kitus Lietuvoje registruotus bankus ir į kitas (taip pat ir ES bei EEE) šalis bei pervedimus eurais į ne į ES ar EEE šalis.

2 Atliekant paprastą tarptautinį pervedimą, lėšos iš SEB banko korespondentinės sąskaitos kituose bankuose nurašomos po 2 banko darbo dienų. Pervedant pinigus per kitų bankų korespondentines (loro) sąskaitas SEB banke, lėšos įskaitomos į kitų bankų korespondentines sąskaitas tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymai pateikti iki 16.00 val.
 

Skubus pinigų pervedimas3: banko skyriuje internetu
OUR5 40,55 Eur 34,75 Eur
SHA6 31,86 Eur 26,07 Eur
BEN7 nemokamai nemokamai

3 Atliekant skubų tarptautinį pervedimą lėšos iš SEB banko korespondentinės sąskaitos kituose bankuose nurašomos kitą darbo dieną. Skubūs tarptautiniai mokėjimo nurodymai priimami banko darbo dienomis iki 16.30 val., išskyrus AUD, CNY, HKD, INR, JPY, NZD, PHP, SGD, TRY, ZAR valiutomis. Skubūs tarptautiniai mokėjimo nurodymai minėtomis valiutomis priimami banko darbo dienomis iki 14.00 val.
 

Labai skubus pinigų pervedimas4: banko skyriuje internetu
OUR5 78,20 Eur 72,41 Eur
SHA6 60,82 Eur 55,03 Eur
BEN7 nemokamai nemokamai

4 Atliekant labai skubų tarptautinį pervedimą, lėšos iš SEB banko korespondentinės sąskaitos kituose bankuose nurašomos tą pačią banko darbo dieną. Labai skubus tarptautinis mokėjimo nurodymas, jei pervedamos USD ar EUR valiutos, priimamas banko darbo dienomis iki 16.00 val. Pervedimai kita valiuta priimami banko darbo dienomis iki 10.00 val. Labai skubūs tarptautiniai mokėjimai AUD, CNY, HKD, INR, JPY, NZD, PHP, SGD, TRY, ZAR valiutomis nėra vykdomi.

5OUR — mokėtojas sumoka AB SEB banko ir užsienio bankų mokesčius. Papildomi užsienio bankų mokesčiai nurašomi iš mokėtojo sąskaitos.

6 SHA — gavėjas sumoka užsienio bankų komisinius mokesčius, mokėtojas — AB SEB banko komisinius mokesčius, išskyrus tuos atvejus, kai pagal užsienio bankų nustatytą tvarką mokestis negali būti nurašomas iš gavėjo sąskaitos.

7BEN — gavėjas sumoka AB SEB banko ir užsienio bankų mokesčius, išskyrus tuos atvejus, kai pagal užsienio bankų nustatytą tvarką mokestis negali būti nurašomas iš gavėjo sąskaitos. Gavėjui už paprastą tarptautinį mokėjimo nurodymą taikomas 26,07 Eur mokestis, už skubų tarptautinį mokėjimo nurodymą — 40,55 Eur, už labai skubų tarptautinį mokėjimo nurodymą — 78,20 Eur.

Valstybės narės – Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybės.

Tarptautinio mokėjimo nurodymai į valstybes nares šių šalių nacionalinėmis valiutomis vykdomi, jei banko mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA). Tarptautinio mokėjimo nurodymai pervesti lėšas į valstybes nares, jei banko mokesčius moka tik gavėjas (BEN) arba tik mokėtojas (OUR), nevykdomi.

Užsienio valiuta – kita valiuta negu euras.

Pinigų pervedimas Rumunijos lėjomis į kitus Lietuvoje registruotus bankus ir ES bei EEE šalis banko skyriuje internetu
Pinigų pervedimas Rumunijos lėjomis į kitus Lietuvoje registruotus bankus ir ES bei EEE šalis8 2,03 Eur 0,41 Eur
Labai skubus pinigų pervedimas Rumunijos lėjomis į kitus Lietuvoje registruotus bankus ir ES bei EEE šalis9 45 Eur 40 Eur

8 Atliekant paprastą pervedimą Rumunijos lėjomis į kitus Lietuvoje registruotus bankus ir ES bei EEE šalis, lėšos iš SEB banko korespondentinės sąskaitos kituose bankuose nurašomos kitą banko darbo dieną.

9 Atliekant labai skubų pervedimą Rumunijos lėjomis į kitus Lietuvoje registruotus bankus ir ES bei EEE šalis, lėšos iš SEB banko korespondentinės sąskaitos kituose bankuose nurašomos tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 10.00 val.


Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės skambindami visą parą veikiančiu telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Užsienio valiutą galite pervesti dvejopai — internetu ir banko skyriuje:

 • prisijungę prie interneto banko, pasirinkite „Mokėjimai“ → „Naujas mokėjimas“, užpildykite mokėjimo nurodymo formą, kurioje pakaks įvesti lėšų gavėjo sąskaitos numerį ir pasirinkti mokėjimo valiutą. Mokėjimo tipas (vietinis, SEPA ar tarptautinis), mokėjimo nurodymo laukai, kuriuos galite pildyti, ir pinigų pervedimo įkainis bus nurodyti automatiškai. Jums reikės tik patvirtinti operaciją
 • atvykę į bet kurį SEB banko skyrių, pateikite savo asmens tapatybės dokumentą ir reikiamą mokėjimo nurodymą:

Tarptautinio mokėjimo nurodymas (PDF, 800 KB)


Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės skambindami visą parą veikiančiu telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Mokėjimo nurodymo forma „Naujas mokėjimas“

Kontaktai

 • „Skype“ (visą parą)
 • Rašykite mums
 • Savitarnos zonos
 • Banko skyriai ir bankomatai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.