Keisti kalbą:

Makroekonomikos prognozės

Paragraphs

Naujos prognozės skelbiamos kiekvieną ketvirtį leidiniuose „Nordic Outlook“ ir „Lietuvos makroekonomikos apžvalga

Rodiklis 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m.
(prognozė)
2024 m. (prognozė) 2025 m. (prognozė)
Nominalusis BVP
(mlrd. Eur)
49,9 56,5 67,4 71,9 75,0 79,1
Realiojo BVP metinis pokytis
(proc.)
0,0 6,3 2,4 -0,2 1,5 2,8
Namų ūkių vartojimo išlaidų metinis pokytis
(proc.)
-3,4 8,2 2,0 -1,2 2,8 3,2
Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų metinis pokytis
(proc.)
-1,4 1,2 0,4 0,4 0,2 0,0
Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas
(proc.)
-0,2 9,4 3,6 6,5 2,0 5,0
Prekių ir paslaugų eksportas
(proc.)
0,2 17,0 12,2 -4,0 2,2 4,3
Prekių ir paslaugų importas
(proc.)
-4,3 19,9 12,4 -2,6 3,2 5,0
Vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI
(proc.)
1,1 4,6 18,9 8,8 2,8 2,6
Vidutinis nedarbo lygis
(proc.)
8,5 7,1 5,9 6,8 6,9 6,7
Užimtųjų skaičiaus pokytis
(proc.)
-1,5 0,8 3,8 0,7 -0,1 0,2
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio metinis pokytis
(be individualių įmonių, proc.)
10,1 10,5 13,4 11,8 8,5 7,0
Valdžios sektoriaus balansas
(proc. BVP)
-6,5 -1,1 -0,7 -1,9 -2,9 -1,8
Valdžios sektoriaus skola
(proc. BVP)
46,2 43,4 38,1 38,3 40,1 42,7

Atnaujinta 2023 m. lapkričio 14 d.

Metinis pokytis – pokytis, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu ar data.

*Prognozė

Skelbiant SEB banko makroekonomikos prognozes, būtina nurodyti jų šaltinį.