Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Kelionės užsienyje draudimas

Kelionės užsienyje draudimas

Daugiau laiko pasirengti kelionei ir mažiau rūpesčių

 • Galioja visose pasaulio šalyse, išskyrus Lietuvą
 • Draudimo apsauga suteikiama ir kartu su juo keliaujantiems šeimos nariams
 • Draudimo apsauga vienos kelionės metu galioja nuo 30 iki 90 kalendorinių dienų. Kelionių skaičius per metus ir laikas tarp kelionių neribojami
 • Kitos kelionių draudimo sąlygos priklauso nuo jūsų pasirinktos kredito kortelės

Svarbi informacija dėl COVID-19

Kelionės metu susirgus COVID-19 liga draudimo apsauga galios, jei išvykimo į kelionę metu laikėtės LR URM rekomendacijų konkrečiai valstybei: https://keliauk.urm.lt/. Tokiu atveju bus kompensuotos būtinosios gydymo ir repatriacijos išlaidos.

 

Visos mūsų klientams taikomos kelionės užsienyje draudimo sąlygos


Kredito kortelės tipas

Mastercard Standard
Visa Classic

Draudimo objektas

Limitas (Eur)

Limitas (Eur)

Limitas (Eur)

Limitas (Eur)

Medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimas

70 000

200 000

500 000

100 000

Nelaimingų atsitikimų draudimas mirties ar neįgalumo atveju

30 000

30 000

Civilinės atsakomybės draudimas

10 000

10 000

Kelionės vėlavimo draudimas užsienyje kai transporto priemonė vėluoja išvykti 3 val. ar daugiau

600

800

500

Bagažo draudimas

500

800

Bagažo vėlavimo draudimas

500

800

500

Kelionės atšaukimo draudimas užsienyje

600

800

500

Kelionės jungties praradimo draudimas

600

800

500

Neįvykusios ar nutrūkusios kelionės draudimas

2 000 
(išskaita 20 %)

Kelionės dokumentų draudimas

300

800

Draudimo apsauga vienos kelionės metu galioja 30 d. 90 d. 90 d. 90 d.

Kortelės užsakymas

 


Išsamesnės informacijos apie mokėjimo korteles, jų išdavimo ir naudojimo sąlygas ar įkainius teiraukitės paskambinę +370 5 268 2800 (I–V 8.00–20.00, VI 9.00–18.00, VII 9.00–16.00) arba atvykę į Jums patogų SEB banko skyrių.

Kelionės draudimu apdraudžiamas mokėjimo kortelės turėtojas ir kartu su juo keliaujantys šeimos nariai

Kelionės užsienyje draudimu apdraudžiami SEB banko kredito mokėjimo kortelių „Visa Gold“, „Visa Platinum“, „Mastercard Standard“, „Mano Visa“ (kredito) ir visų rūšių „Visa Classic“, turėtojai ir kartu keliaujantys jų šeimos nariai (vaikai, taip pat įvaikiai ir globotiniai iki 21 metų bei sutuoktinis(-ė) arba sugyventinis(-ė) ar asmuo, bendrai gyvenantis neįregistravus santuokos ir siejamas bendro ūkio ne mažiau kaip vienus metus).

Kelionės draudimo apsauga pradeda galioti tik aktyvinus mokėjimo kortelę

Kortelę aktyvinti galima:

 • SEB interneto banke
 • Mobilioje programėlėje
 • SEB bankomate Lietuvoje (tik atnaujintas korteles)
Kelionės  draudimas galioja visose šalyse, išskyrus Lietuvą ir nuolatinės gyvenamosios vietos šalį

Kelionių  draudimas galioja visose pasaulio šalyse. Draudimo apsauga galioja kelionės metu užsienyje 30 ar  90 kalendorinių dienų (priklausomai nuo kortelės tipo) nuo dienos, kai kortelės turėtojas kirto Lietuvos Respublikos sieną. Kelionių skaičius per metus neribojamas.

Kortelių turėtojai turi atkreipti dėmesį į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos rekomendacijas dėl valstybių, į kurias nerekomenduojama vykti (www.urm.lt), nes šiose šalyse kelionių draudimo apsauga gali negalioti arba būti apribota dėl nedraudžiamųjų įvykių (pvz., karinio pobūdžio veikla, teroristiniai aktai ir pan.).

Kelionės užsienyje draudimas nesuteikia teisės gauti vizos arba leidimo įvažiuoti į užsienio valstybės teritoriją

Nors ir draudimo apsauga galioja, kelionių užsienyje draudimas nesuteikia teisės užsienio valstybės institucijai išduoti vizą arba leisti įvažiuoti į užsienio valstybės teritoriją. Kai kurios užsienio valstybės (pvz. Baltarusija, Rusija) gali turėti papildomų reikalavimų, nustatytų atvykstantiems asmenims į jų valstybės teritoriją, todėl prieš keliaujant į užsienį siūloma patikrinti informaciją apie reikalaujamus dokumentus. Dėl pažymų apie draudimo apsaugos galiojimą reikia kreiptis į artimiausią SEB banko skyrių.

Apdraustiesiems kelionės užsienyje draudimu neatlyginamos išlaidos už būtinosios medicinos pagalbos paslaugas Europos šalyse, jei jos visiškai arba iš dalies kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų

Apdraustasis privalo pasinaudoti teise gauti kompensaciją už būtinąją medicinos pagalbą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, todėl, vykdamas į ES šalis, Lichtenšteiną, Norvegiją, Islandiją ir Šveicariją, privalo turėti Europos sveikatos draudimo kortelę (EHIC), kuri liudija, kad asmuo yra apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu (daugiau informacijos pateikiama tinklalapyje www.vlk.lt). Nepasinaudojus minėta teise, draudimo bendrovė gali sumažinti draudimo išmoką ta suma, kuri būtų buvusi kompensuota.

Kelionės užsienyje draudimo apsaugos apribojimai dėl apdraustojo veiklos
 • Kelionės užsienyje draudimas negalioja apdraustiesiems, atliekantiems karinę tarnybą, dalyvaujantiems kare ir kariniuose veiksmuose, taikos palaikymo misijose
 • Kelionės užsienyje draudimas negalioja dirbant sausumos transporto priemonių vairuotojais, kurie veža keleivius ir / ar krovinius už bet kokios formos ir dydžio atlygį taip pat tokių vairuotojų,  darbo, pertraukų, kasdienio ir kassavaitinio poilsio laiku
 • Medicininių ir repatriacijos išlaidų draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų negalioja, jei draudžiamasis įvykis įvyksta valstybėje, kurioje apdraustasis dirba fizinį darbą (statybos, žemės ūkio, miško tvarkymo, medienos, metalo apdorojimo, fizinės saugos, sandėliavimo, kelių ir tiltų tiesimo ir panašų fizinį darbą)
Pagal kelionės užsienyje draudimą nedraudžiamieji įvykiai – tai įvykiai, kuriems įvykus, draudimo išmoka nėra mokama
 • Įvykiai, kuriems įtakos turėjo apdraustojo alkoholio, narkotikų ar apsvaigimo tikslais panaudotų kitų toksinių ar psichotropinių medžiagų ar stipriai veikiančių vaistų vartojimas
 • Įvykiai, kuriuos sukelia dalyvavimas oficialiai organizuojamose sporto varžybose ir treniruotėse
 • Įvykiai, kurie atsitinka, kai apdraustasis naudojasi arba valdo oro transporto priemones be motoro
 • Įvykiai, kuriems įtakos turėjo apdraustojo nusikalstama veika, tyčinis susižalojimas, savižudybė ar bandymas nusižudyti
 • Gydymas dėl nėštumo, nėštumo nutraukimas, gimdymas, pogimdyvinio laikotarpio susirgimai, išskyrus išlaidas už būtinąją medicinos pagalbą dėl nėštumo komplikacijų
 • Lėtinių ir įgimtų ligų ar jų komplikacijų ir ligų gydymas
 • Įvykiai, kuriems atsitikti įtakos turėjo užsiėmimas padidėjusios rizikos ir ekstremaliu laisvalaikio sportu (nardymas į gylį, didesnį kaip 30 metrų, alpinizmas, sklandymas ir skraidymas jėgos aitvaru, šuoliai su parašiutu, šokinėjimas su guma (angl. „bungee jumping“), slidinėjimas tam nepritaikytose vietovėse (angl. „out of piste“)
 • Atvejai, kai kelionės pakeitimai (pvz., kelionės vėlavimas, atšaukimas, jungties praradimas, neįvykimas, bagažo vėlavimas) įvyksta dėl valstybės institucijų sprendimų, kelionių organizatoriaus arba vežėjo kaltės ar bankroto
 • Tam tikrų bagažo daiktų praradimas ir sugadinimas (pvz., papuošalai, pinigai, vertybiniai popieriai, bilietai, dokumentai, elektroninė, kompiuterinė ir vaizdo technika, programinė įranga, mobilieji telefonai, dirbiniai iš kailio, meno kūriniai, muzikos instrumentai, antikvarini dirbiniai, medikamentai, gyvūnai, maisto produktai, ginklai) 
 • Atvejai, kai apdraustasis nevykdo savo pareigų
Kelionės užsienyje draudimo išmoka mokama pagal vieną mokėjimo kortelę

Draudimo apsauga apdraustajam yra taikoma ir draudimo išmoka yra mokama tik pagal vieną mokėjimo kortelę – tą, pagal kurią draudimo apsauga yra didžiausia.

Apdraustasis dėl vieno patirto įvykio turi teisę gauti vieną draudimo išmoką, nesvarbu, kiek yra  mokėjimo kortelių, pagal kurias jis yra apdraustas.

Taip pat apdraustasis privalo informuoti apie turimas kitų bankų mokėjimo korteles, kurių turėtojams galioja kelionių draudimo apsauga ar kitas sudarytas draudimo nuo tų pačių rizikos rūšių sutartis, nes įvykus draudžiamajam įvykiui draudimo išmoką kiekviena draudimo įmonė moka proporcingai, neviršydama viso žalos dydžio.

Kelionės  draudimo sumos ir limitai mokėjimo kortelės turėtojui galioja vienus draudimo metus

Kelionės užsienyje draudimo laikotarpis – vieni kalendoriniai metai nuo 2021 m. balandžio 16 d.. Draudimo sumos ir limitai yra didžiausia pinigų suma, kuri per draudimo laikotarpį gali būti išmokėta už visus apdraustuosius pagal vieną mokėjimo kortelę.

Norint gauti kelionės užsienyje draudimo išmoką dėl kelionės pakeitimų (vėlavimas, atšaukimas, jungties praradimas) ar bagažo vėlavimo, reikia kreiptis į vežėją ar kelionės organizatorių dėl išlaidų kompensavimo

Atsitikus draudžiamajam įvykiui, kaip nustatyta draudimo taisyklėse, draudimo nuo kelionės vėlavimo, kelionės atšaukimo, kelionės jungties praradimo, bagažo vėlavimo ir bagažo praradimo, apdraustasis nedelsdamas arba per nustatytą pretenzijos pareiškimo terminą (jeigu jis nėra nustatytas – per 7 kalendorines dienas) privalo kreiptis į vežėją, kelionės organizatorių, kelionių agentūrą, agentą arba jo įgaliotą asmenį ir pateikti rašytinį reikalavimą dėl kelionės išlaidų susigrąžinimo.

Draudikas įgyja teisę reikalauti iš vėžėjo ar kelionės organizatoriaus kompensuoti apdraustajam išmokėtas išmokas.


Išsamesnės informacijos apie mokėjimo korteles, jų išdavimo ir naudojimo sąlygas ar įkainius teiraukitės paskambinę +370 5 268 2800 (I–V 8.00–20.00, VI 9.00–18.00, VII 9.00–16.00) arba atvykę į Jums patogų SEB banko skyrių.

 

Išsamesnės informacijos apie mokėjimo korteles, jų išdavimo ir naudojimo sąlygas ar įkainius teiraukitės paskambinę +370 5 268 2800 (I–V 8.00–20.00, VI 9.00–18.00, VII 9.00–16.00) arba atvykę į Jums patogų SEB banko skyrių.

 
Su pagrindinėmis kelionės užsienyje draudimo sąlygomis galite susipažinti SEB kortelių turėtojams taikomų specialiųjų sąlygų apraše, kuriame pateikiama svarbiausia informacija.

Kelionės užsienyje finansinių nuostolių draudimo sąlygų aprašas

Su visomis bendrosiomis kelionės užsienyje draudimo sąlygomis galite susipažinti taisyklėse.

  Galioja nuo Galioja iki
Kelionių draudimo taisyklės
2021.04.16
2022.04.15
Kelionių draudimo taisyklės
2019.11.01
2021.04.15

 


Išsamesnės informacijos apie mokėjimo korteles, jų išdavimo ir naudojimo sąlygas ar įkainius teiraukitės paskambinę +370 5 268 2800 (I–V 8.00–20.00, VI 9.00–18.00, VII 9.00–16.00) arba atvykę į Jums patogų SEB banko skyrių.

Kontaktai

 • Privatiems klientams
  +370 5 268 2800
  (I–V 8.00–20.00,
   VI 9.00–18.00,
   VII 9.00–16.00)
  Verslo klientams
  +370 5 268 2822 
  (I–V 8.00–17.00)
 • „Skype“ 
 • Rašykite mums
 
 • Atsitikus draudžiamajam įvykiui, kreipkitės į
  OPS LT,
  Tel. +370 5 232 2500
  (visą parą),
  el.paštas
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.