Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Banko sąskaita

Banko sąskaita

Jūsų finansinės veiklos pagrindas

 • Vienoje sąskaitoje galite laikyti lėšas įvairiomis valiutomis (naują sąskaitos valiutą galite pasirinkti interneto banke)
 • Sąskaitą galite tvarkyti ir atvykę į banko skyrių, ir elektroniniais kanalais

Atsidaryti sąskaitą galite atvykę į pageidaujamą banko skyrių. Antrą ir kitas papildomas sąskaitas galėsite atsidaryti savarankiškai, prisijungę prie interneto banko.

Turėdami banko sąskaitą, galite:

 • saugiai laikyti ir kaupti pinigus sąskaitoje
 • iš bankomatų ir kitose vietose iš sąskaitos pasiimti grynųjų pinigų
 • į sąskaitą gauti darbo užmokestį ir kitas pajamas
 • gauti iš banko sąskaitų Lietuvoje ir užsienyje Jums pervedamus pinigus
 • pervesti pinigus į kitas sąskaitas Lietuvoje ar užsienyje
 • pirkti ir parduoti užsienio valiutą
 • patogiai valdyti savo pinigus, mokėti už paslaugas internetu, mobiliuoju telefonu ar atvykę į banko skyrių
 • su sąskaita susieti mokėjimo kortelę

Indėliai iki 100 000 eurų yra apdraudžiami VĮ Indėlių ir investicijų draudimas.


Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės skambindami telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Atvykus į pasirinktą SEB banko skyrių, reikia:

1) pateikti vieną iš šių asmens tapatybės dokumentų:

 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą
 • Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę
 • užsienio valstybės piliečio pasą
 • Europos Sąjungos šalies, Lichtenšteino ar Šveicarijos asmens tapatybės kortelę
 • leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje
 • Lietuvos Respublikos užsieniečio pasą

2) užpildyti fizinio asmens anketą:

Fizinio asmens anketa (PDF)
3) sudaryti banko sąskaitos tvarkymo sutartį

Jeigu kiti asmenys atidaro banko sąskaitą Jūsų vardu, ja galite naudotis iš karto — Jums nereikia atvykti į banką. Sąskaitą atidarantis asmuo banke papildomai turi pateikti notaro patvirtintą:

 • Jūsų įgaliojimą atidaryti sąskaitą Jūsų vardu
 • Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją

Jeigu banko sąskaita atidaroma nepilnamečiui iki 14 metų, su anketa reikia pateikti:

 • abiejų tėvų, įtėvių ar globėjų vieną iš pirmiau nurodytų asmens tapatybės dokumentų
 • vaiko gimimo liudijimą arba gimimo įrašą liudijantį išrašą iš civilinės metrikacijos skyriaus
 • banko nustatytos formos abiejų tėvų, įtėvių ar globėjų sutarimą dėl vaiko turto tvarkymo
 • notaro patvirtintą neatvykusio asmens sutikimą dėl disponavimo vaiko turtu (jei atvyksta tik vienas iš tėvų)
 • teismo sprendimą, kuriame nurodyta, kad vaikas gyvena su vienu iš tėvų, jeigu sąskaitą atidaro vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu nustatyta vaiko gyvenamoji vieta (jei tėvai išsituokę ar gyvena skyrium)

Jeigu banko sąskaita atidaroma nepilnamečiui nuo 14 iki 18 metų amžiaus, reikalingi:

 • visi pirmiau išvardyti dokumentai
 • jeigu tėvai, įtėviai ar globėjai nori leisti nepilnamečiui pačiam savarankiškai disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis — atitinkamas jų rašytinis sutikimas

Bankas gali Jūsų paprašyti papildomų dokumentų, informacijos ar paaiškinimo, jeigu tai yra būtina laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.


Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės skambindami telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Sąskaitos perkėlimo paslauga – tai Jūsų pageidavimu Jūsų pasirinkto naujojo mokėjimo paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų teikėjo, kurio klientas šiuo metu esate, suteikiama pagalba perkeliant su Jūsų banko sąskaita susietas mokėjimo paslaugas.

Kokias paslaugas galite perkelti iš kito mokėjimo paslaugų teikėjo?

Į SEB banką iš kito mokėjimo paslaugų teikėjo galite perkelti:

 • periodinio mokėjimo sutartis
 • SEPA tiesioginio debeto sutartis
 • periodines įplaukas (Jūsų pageidavimu bankas gali pateikti pavyzdinę prašymo formą dėl trečiųjų šalių informavimo apie sąskaitos pasikeitimą)

Kaip perkelti paslaugas?

Atvykę į pasirinktą SEB banko skyrių, užpildykite prašymą suteikti sąskaitos perkėlimo paslaugą:

Prašymas suteikti sąskaitos perkėlimo paslaugą (PDF, 33 KB)

Sąskaitos perkėlimo paslaugos tarp mokėjimo paslaugų teikėjų taisyklės skelbiamos Lietuvos Bankų Asociacijos interneto puslapyje.

Mokėjimo paslaugų teikėjų, teikiančių sąskaitos perkėlimo paslaugą, sąrašas pateikiamas Lietuvos bankų asociacijos interneto svetainėje.


Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės skambindami telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Riboto naudojimo mokėjimo sąskaita – tai sąskaita, skirta kredito, lizingo, indėlių ar kt. įmokomos kaupti ir administruoti, atidaroma tais atvejais, jei klientas nepageidauja atidaryti banko sąskaitos, tačiau sąskaita yra būtina norint tinkamai administruoti banko teikiamas paslaugas. Teisė turėti riboto naudojimo sąskaitą numatyta teisės aktuose arba sutartyje su banku. Naudojantis sąskaita kitu negu pirmiau nurodytu tikslu, inicijuojant su konkrečios paslaugos administravimu nesusijusias operacijas ar užsisakius papildomas paslaugas, taikomi kainyne nustatyti mokesčiai.

Paslauga / Operacija Įkainis

Riboto naudojimo mokėjimo sąskaitos atidarymas, tvarkymas ir uždarymas

nemokamai

Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės skambindami telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Paslauga / Operacija Įkainis

Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis:

banko sąskaitos atidarymas (išskyrus sąskaitos atidarymą nerezidentams3)
banko sąskaitos tvarkymas
banko sąskaitos uždarymas
lėšų įskaitymas2 į sąskaitą

0,7 Eur / mėn.1

Minimalus pagrindinių banko paslaugų nerezidentams3 mokestis:

banko sąskaitos tvarkymas
banko sąskaitos uždarymas
lėšų įskaitymas2 į sąskaitą
10 Eur / mėn.1
Sąskaitos atidarymas nerezidentams3 200 Eur
Praėjusio / einamojo mėnesio banko sąskaitos išrašo parengimas nemokamai
Kliento nurodyto laikotarpio banko sąskaitos išrašo parengimas 5 Eur
Banko sąskaitos išrašo ar kito dokumento išsiuntimas:
paštu Lietuvoje 1,45 Eur
paštu į užsienį 5,79 Eur
Mokėjimo dokumentų patvirtinimas banke 0,58 Eur už 1 lapą

1 Mokestis taikomas už kiekvieną kliento banko sąskaitą.

2 Pervestų lėšų visomis valiutomis iš SEB banko klientų sąskaitų administravimas ir eurų pervestų iš kitų Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje, Monake, San Marine bei Andoroje registruotų bankų administravimas.

3 Klientais nerezidentais yra laikomi visi fiziniai asmenys, išskyrus asmenis, kurie laikomi rezidentais. Rezidentu yra laikomas teisėtai Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse gyvenantis fizinis asmuo, t. y. asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės teisės aktus atitinkamai turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ar valstybėje narėje.

 


Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės skambindami telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Daugiau

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.