Keisti kalbą:

Investicijų robotas ir tvarumas

Paragraphs

Su tvarumu susijusios finansinės informacijos atskleidimo reglamentas


Europos Parlamento ir Tarybos reglamente dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje aprašomos taisyklės, kuriomis vadovaudamiesi finansų rinkos dalyviai turi atskleisti informaciją apie tvarumo rizikos integravimą ir atsižvelgimą į neigiamą poveikį tvarumui savo procesuose, bei teikti su tvarumu susijusią informaciją.

Reglamento 6, 8 ir 9 straipsniuose aprašomi konkretūs finansų institucijoms skirti reikalavimai, susiję su informacijos apie jų siūlomus investicinius produktus atskleidimu.

6 straipsnis

Šiame straipsnyje aprašyti fondai, kurie, priimant investicinius sprendimus, atsižvelgia į tvarumo riziką ir skaidriai aprašo galimą neigiamą poveikį tvarumui, tačiau neskatina aplinkosaugos ar socialinių aspektų ir neturi tvaraus investavimo tikslo.

8 straipsnis

Šiame straipsnyje aprašomi fondai, be kitų ypatumų, skatina aplinkosaugos ar socialinius aspektus arba jų derinį, su sąlyga, kad bendrovės, į kurias investuojama, laikosi gerojo valdymo principų.

9 straipsnis

Šiame straipsnyje aprašomos aukščiausiai vertinamos tvarios investicijos. Čia išvardyti fondai, kurie tvarias investicijas laiko savo pagrindiniu tikslu. Šie fondai yra orientuoti tik į tvarias investicijas.

Visuose investicijų roboto siūlomuose sprendimuose atsižvelgiama į tvarumo aspektus.

Investicijų roboto siūlomos finansinės priemonės priskiriamos 8 ir aukštesniems straipsniams.

Daugiau apie tvarumą investuojant

2022 m. rugpjūčio 2 d. visoje ES pradėtos taikyti naujos tvaraus finansavimo priemonės. Be kitų reikalavimų, nustatytas ir toks, kuriuo investicinės bendrovės, teikdamos investavimo rekomendacijas ar portfelio valdymo paslaugą, privalo surinkti iš savo klientų  informaciją apie jų tvarumo poreikius ir, atsižvelgdamos į šią bei kitą informaciją, įvertinti investicijų tinkamumą klientams.

Su Finansinių priemonių rinkų direktyva (MiFID) susijusiame deleguotajame reglamente apibrėžtos trys investicinių produktų tvarumo prioritetų kategorijos, kurios turėtų atspindėti klientų poreikius tvaraus finansavimo srityje:

  • Atsižvelgiama į tvarumo principus. Investuojant turėtų būti atsižvelgiama į galimą neigiamą poveikį tvarumui. 
  • Investicijų tikslas yra tvarumas. Investicijomis turėtų būti siekiama tvarių aplinkosaugos ar socialinių tikslų.
  • Investicijos yra nukreiptos į aplinkosaugą . Investicijos turėtų būti tvarios aplinkosaugos požiūriu.

Investuotojai turėtų išreikšti savo tvarumo poreikius ir nuspręsti, kokia apimtimi (pvz., mažai, vidutiniškai ar didžiąja dalimi) jų investicijos turėtų juos atitikti išreikštus tvarumo poreikius.