Keisti kalbą:

„Aprūpinta senatvė“ Investavimo kryptys

Paragraphs

⚠️ Fondas „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap“, su kuriuo susieta NVS akcijų kryptis, 2023 m. vasario 10 d. buvo padalintas į du subfondus

NVS akcijų kryptis yra susieta su fondu „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap“ (toliau – Fondas). Valdymo bendrovės „SEB Investment Management AB“ sprendimu 2023 m. vasario 10 d. Fondas buvo padalintas į du subfondus: „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund“ ir „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2“. Išsamiau apie šį sprendimą skaitykite čia.

  • Subfonde „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund“ liko tik likvidusis turtas, su šiuo fondu ir toliau bus susieta NVS akcijų kryptis. Į šį fondą buvo perkelta 99,9977 proc. fondo lėšų. Fonde išlieka galimybė atlikti su juo susijusias operacijas (perkelti lėšas į kitą investavimo kryptį, pasiimti dalį lėšų ir kt.).
  • Nelikvidusis turtas (toks kaip rusiškų įmonių akcijos, kurių negalima parduoti) buvo perkeltas į subfondą „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2“, jį ateityje ketinama likviduoti. Į šį subfondą buvo perkelta 0,0023 proc. „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia“ fondo lėšų. Atlikti operacijų su į subfondą „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2“ perkeltu turtu nėra galimybės. Dėl šios priežasties atlikdami svarbias operacijas, susijusias su Jūsų Investicinio gyvybės draudimo sutartimi (pavyzdžiui, sutarties nutraukimas, sutarties galiojimo pabaiga ir pan.), negalėsime parduoti nelikvidžiojo turto, esančio subfonde „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2“, turto vienetų.

1.      Kaip įvyko fondų padalijimas?
Valdymo bendrovės „SEB Investment Management AB“ sprendimu 2023 m. vasario 10 d. Fondas buvo padalintas į du subfondus: „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund“ ir „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2“. Po padalijimo abiejuose subfonduose investicinių vienetų kiekis liko vienodas. 
„SEB Investment Management“ Liuksemburgo filialas, valdantis šiuos subfondus, nelikvidžiojo „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2“ subfondo turto vieneto kainą įvertino 0,00001 EUR. Pagal tai atitinkamai bus skaičiuojama ir klientams priklausančio turto vertė.

2.       Kokia turto dalis liko nelikvidžiojo turto subfonde „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2“?
Remiantis 2023 m. vasario 13 d. fondo valdytojo „SEB Investment Management AB“ Liuksemburgo filialo pateiktais vertinimais, subfondo SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2 vieneto kaina yra 0,00001 EUR. Tai reiškia, jog 99,9977 proc. fondo turto liko subfonde „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund“ kaip likvidžioji dalis, o likusi 0,0023 proc. fondo turto dalis buvo perkelta į subfondą „SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2“. Daugiau informacijos apie fondo valdytojo vertinimą galite rasti čia (anglų k.).

3.      Kur galiu gauti informaciją, kiek nelikvidžiojo fondo turto vienetų turiu ir kokia yra jo vertė?
Kadangi ši informacija nėra atvaizduojama SEB interneto banke, kviečiame užsiregistruoti į nuotolinę konsultaciją (pasirinkite temą Draudimo sutarties administravimas). Konsultacijos metu galėsite sužinoti, kiek nelikvidžiojo fondo turto vienetų turite ir kokia yra jų vertė. Nuo 2023 m. vasario 13 d. neribotam laikui nedidelė Jūsų investicijų portfelio turto dalis liks subfonde „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2“. Atlikti operacijų su į šį subfondą perkeltu turtu galimybės nėra. 

4.     Kodėl informacijos apie nelikvidžiojo fondo turto vienetus nematau SEB interneto banke?
Klientų lėšų dalis, priskirta „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap 2“ fondui, yra neatvaizduojama SEB interneto banke dėl po fondo padalinimo priskirtos labai mažos investicinės vertės (0,0023 %). 

5.     Kaip pakeisti naujų įmokų investavimo planą ir sukauptos sumos investavimo kryptį?
Pakeisti sukauptos sumos investicijas ar naujų įmokų investavimo planą galite prisijungę prie SEB interneto banko (Taupymas ir pensija → Gyvybės draudimas → Spustelkite ant sutarties numerio → Prašymai → Keisti investicijų proporcijas).
Instrukcija, kaip pakeisti investavimo kryptį, pateikiama čia.
Investavimo krypčių sąrašas pateikiamas čia.

6.     Ką turėčiau daryti, jei noriu nutraukti draudimo sutartį, pagal kurią investuoju pagal NVS akcijų investavimo kryptį, ar pasiimti dalį sukauptų lėšų?
Užsiregistruokite į nuotolinę konsultaciją (pasirinkite temą Draudimo sutarties administravimas). Konsultacijos metu galėsite aptarti sutarties nutraukimo klausimus ir pateikti prašymą nutraukti sutartį arba pasiimti dalį lėšų.
Nuo 2023 m. vasario 13 d. neribotam laikui nedidelė Jūsų investicijų portfelio turto dalis liks subfonde „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2“. Atlikti operacijų su į subfondą „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2“ perkeltu turtu nebus galimybės, nes negalėsime parduoti nelikvidžiojo turto, tačiau lėšos, esančios „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund“, bus išmokėtos.

7.     Ką turėčiau daryti, jei baigiasi mano Investicinio gyvybės draudimo sutartis, pagal kurią investuoju pagal NVS akcijų investavimo kryptį?
Užsiregistruokite į nuotolinę konsultaciją (pasirinkite temą Draudimo sutarties administravimas). Jos metu aptarsime Jūsų situaciją. Galėsite pateikti prašymą išmokėti draudimo išmoką pagal pasibaigusią Investicinio gyvybės draudimo sutartį.
Nuo 2023 m. vasario 13 d. neribotam laikui nedidelė Jūsų investicijų portfelio turto dalis liks subfonde „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2“. Atlikti operacijų su į subfondą „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2“ perkeltu turtu nebus galimybės, nes negalėsime parduoti nelikvidžiojo turto, tačiau lėšos, esančios „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund“, bus išmokėtos.

8.     Kas bus su subfondo „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2” akcijomis?
Fondo valdytojui, „SEB Investment Management AB“ Liuksemburgo filialui, pardavus „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2” subfonde esantį turtą (kai atsiras galimybė), gautos lėšos bus atitinkamai paskirstytos  investuotojams.  Atsižvelgiant į Fondo valdytojo pateiktą informaciją, šiuo metu negalima tinkamai įvertinti bendrovių, kurios yra įtrauktos į biržos prekybos sąrašą Rusijos rinkose, akcijų vertės. Subfondo pagrindinis turtas yra vertinamas kasdien, o pasikeitus rinkos sąlygoms, kotiruojamų bendrovių akcijų vertė gali keistis. „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2” subfondas, į kurį  įtrauktos bendrovės, susijusios su Rusija, fondo valdytojo teikiamais duomenimis,  bus likviduojamas. Tačiau kol kas negalima numatyti, kada Fondas galės parduoti savo akcijas ir kada bet kokios galimos likvidžiojo turto lėšos bus išmokėtos akcininkams. Fondo valdytojas stebės Rusijos rinką ir priims sprendimus, atsižvelgdamas į tai, kas geriausia akcininkams.

Investavimo kryptys

Investicinis gyvybės draudimas „Aprūpinta senatvė“

Investavimo kryptis Rizikos kategorija Rizika Investavimo laikotarpis Investavimo strategija Tvaraus investavimo principai Dokumentai
"SEB Active 80" investavimo kryptis 4 Vidutinė 5 metai ir ilgiau Investuojama į obligacijas, alternatyvaus investavimo fondus, akcijas, valiutas, žaliavas, privatųjį kapitalą. Be kitų ypatumų, skatina aplinkos ar socialinius ypatumus
Daugiau informacijos

Tvaraus investavimo dokumentas

Su tvarumu susijusi finansinio produkto informacija (EN)

Metinė ataskaita (EN)

Ilgalaikio investavimo kryptis 4 Vidutinė 5 metai ir ilgiau Investuojama į įvairių šalių ir ūkio šakų įmonių akcijas, akcijų rinkose investuojančias bendroves. Be kitų ypatumų, skatina aplinkos ar socialinius ypatumus
Daugiau informacijos

Tvaraus investavimo dokumentas

Su tvarumu susijusi finansinio produkto informacija (EN)

Metinė ataskaita (EN)

"SEB Active 55" investavimo kryptis 3 Maža 5 metai ir ilgiau Investuojama į obligacijas, alternatyvaus investavimo fondus, akcijas, valiutas, žaliavas, privatųjį kapitalą. Be kitų ypatumų, skatina aplinkos ar socialinius ypatumus
Daugiau informacijos

Tvaraus investavimo dokumentas

Su tvarumu susijusi finansinio produkto informacija (EN)

Metinė ataskaita (EN)

Subalansuoto investavimo kryptis 4 Vidutinė 5 metai ir ilgiau Iki 60 proc. visų lėšų investuojama į obligacijas, kita dalis — į įvairių šalių ir ūkio šakų įmonių akcijas. Be kitų ypatumų, skatina aplinkos ar socialinius ypatumus
Daugiau informacijos

Tvaraus investavimo dokumentas

Su tvarumu susijusi finansinio produkto informacija (EN)

Metinė ataskaita (EN)

"SEB Active 30" investavimo kryptis 3 Maža 3 metai ir ilgiau Investuojama į obligacijas, alternatyvaus investavimo fondus, akcijas, valiutas, žaliavas. Be kitų ypatumų, skatina aplinkos ar socialinius ypatumus
Daugiau informacijos

Tvaraus investavimo dokumentas

Su tvarumu susijusi finansinio produkto informacija (EN)

Metinė ataskaita (EN)

Atsargaus investavimo kryptis 2 Maža 3 metai ir ilgiau Investuojama į vyriausybių, valstybės institucijų, įmonių skolos vertybinius popierius ir obligacijų rinkose investuojančias bendroves. Tvarumo rizika nėra integruota į investavimo sprendimus -
"SEB Active 20" investavimo kryptis 2 Maža 3 metai ir ilgiau Investuojama į obligacijas, alternatyvaus investavimo fondus, akcijas, valiutas, žaliavas, privatųjį kapitalą. Be kitų ypatumų, skatina aplinkos ar socialinius ypatumus
Daugiau informacijos

Tvaraus investavimo dokumentas

Su tvarumu susijusi finansinio produkto informacija (EN)

Metinė ataskaita (EN)

Trumpalaikių obligacijų eurais kryptis 2 Maža 1 metai ir ilgiau Investuojama į obligacijas, pinigų rinkos priemones, išreikštas eurais. Be kitų ypatumų, skatina aplinkos ar socialinius ypatumus
Daugiau informacijos

Tvaraus investavimo dokumentas (EN)

Su tvarumu susijusi finansinio produkto informacija (EN)

Metinė ataskaita (EN)

Daugiau informacijos apie investavimo kryptis, riziką ir pelningumą.

Užsiregistruokite į nemokamą konsultaciją, ir mes patarsime, kaip nustatyti priimtiną investavimo riziką ir pasirinkti tinkamą investavimo kryptį. Pasirinktą investavimo kryptį prireikus galima nemokamai pasikeisti internetu visą sutarties laikotarpį.

Čia pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialo teikiamas investicinio gyvybės draudimo paslaugas. Ji negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija ar nurodymas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas ir „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialas nėra atsakingi už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti remiantis tokia informacija. Konkretus apmokestinimas priklauso nuo individualių su Jumis susijusių aplinkybių ir ateityje gali būti keičiamas.

Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinę investiciją. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai.

Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija bei konkrečios investavimo krypties strategija ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, kad, esant infliacijai ar valiutų kursų pokyčiams, pasikeitus rinkos palūkanų normai ar įvykus tam tikriems įvykiams, kurie nepriklauso nuo SEB banko ar „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialo valios ir veiksmų, gali sumažėti Jūsų investicijų vertė.

Prieš priimant sprendimą investuoti, rekomenduotina susipažinti su investavimo krypčių aprašymu ir fondų, į kuriuos investuojama pagal šią kryptį, prospektais, gauti išsamesnės informacijos apie šių finansinių priemonių ypatumus, naudą ir rizikos veiksnius. Šios informacijos galite teirautis paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Klientai, neatitinkantys siūlomų sudaryti draudimo sutarčių standartinėse taisyklėse nurodytų kriterijų, gali kreiptis dėl draudimo sutarties sudarymo individualiomis sąlygomis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingi už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką arba atvykti į bet kurį SEB banko skyrių.

Ginčai, susiję su draudimo sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus – teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėjami neteismine tvarka Lietuvos banke (Gedimino pr. 6, Vilnius, daugiau informacijos www.lb.lt) arba Lietuvos Respublikos teismuose.

lower risk, higher risk, investment plans LT
  • Mažos rizikos kryptims būdingi nedideli investicijų vertės svyravimai ir nedidelis, bet gana stabilus pelnas.
  • Rizikingoms kryptims būdingi dideli vertės svyravimai, bet galima tikėtis didesnio pelno.
  • Kuo rizika didesnė, tuo ilgesniam laikotarpiui reikėtų investuoti.