Keisti kalbą:
Paragraphs

⚠️Iš dalies atnaujinta prekyba su investavimo kryptimi „NVS akcijų kryptis“ susieto fondo „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund“ vienetais

SEB grupei priklausanti valdymo bendrovė „SEB Investment Management AB“ nuo kovo 28 d. iš dalies atnaujino fondo „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund“ prekybą – galima parduoti fondo vienetus. Daugiau informacijos galite rasti pranešime anglų kalba.
Su fondu „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap“ yra susieta NVS investavimo kryptis.
 

1. Kodėl ribojate operacijas, susijusias su NVS akcijų investavimo kryptimi?
Operacijos, susijusios su šia investavimo kryptimi, 2022 m. vasario 28 d. buvo sustabdytos, nes valdymo įmonė „SEB Investment Management AB“ (toliau – valdymo bendrovė) buvo sustabdžiusi prekybą „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund" fondo vienetais siekiant apsaugoti investuotojų interesus. Kadangi į šį fondą yra investuotas NVS akcijų investavimo krypties turtas, kol prekyba buvo sustabdyta, nebuvo galimybių vykdyti jokios su šiuo fondu susijusios veiklos.
Nuo 2022 m. kovo 28 d., atnaujinus fondo vienetų pardavimą, investuojantiems pagal NVS akcijų kryptį atsirado galimybė pakeisti sukauptos sumos investavimo kryptį, išimti dalį lėšų, atgauti investuotas lėšas nutraukus sutartį bei pasibaigus sutarties terminui išmokėti sukauptą sumą. Šios operacijos bus atliekamos pagal investicinio gyvybės draudimo kainynuose numatytus terminus.

2. Kodėl vis dar pilnai neatnaujinta fondo veikla?
Atsižvelgiant nepalankią dabartinę rinkos situaciją ir siekiant apsaugoti investicinių vienetų turėtojų interesus, fondas atvertas tik investicinių vienetų išpirkimui, tačiau ne jų įsigijimui.

3. Kokią įtaką prekybos fondo vienetais apribojimai turės man, kaip investicinių vienetų savininkui?
Laikotarpiu, kol fondo vienetus galima tik parduoti, negalėsime vykdyti dalies operacijų susijusių su NVS akcijų investavimo krypties vienetų pirkimu. Jei šiuo metu mokate reguliarias įmokas pagal NVS akcijų investavimo kryptį, kol minėto fondo vienetų pirkimas yra laikinai sustabdytas, naujai mokamos įmokos nebus investuojamos ir bus saugomos piniginiu pavidalu. Tam, kad naujos Jūsų įmokos būtų ir toliau investuojamos, pasirinkite kitą investavimo kryptį iš SEB siūlomų investavimo krypčių sąrašo, jei iki šiol to dar nepadarėte.

4. Kaip sužinoti, kada prekyba fondo vienetais bus visiškai atnaujinta?
Informacija apie tai bus paskelbta seb.lt

5. Kas nutiks su mano naujomis pervedamomis investicinio gyvybės draudimo įmokomis pagal NVS akcijų investavimo kryptį?
Jei Jūsų investicijų portfelyje yra su NVS akcijų investavimo kryptimi susieto fondo  vienetų, Jūsų naujos įmokos dalis pagal šią kryptį nebus investuojama tol, kol fondo vienetų pirkimas bus sustabdytas. Ši įmokų dalis yra saugoma pinigais ir bus investuota pagal NVS akcijų investavimo kryptį, kai tik bus atnaujintas fondo vienetų pirkimas. Norėdami sužinoti, kokių veiksmų galite imtis norėdami investuoti savo lėšas, skaitykite klausimo „Ką turėčiau daryti su naujomis įmokomis, jei investuoju pagal NVS akcijų investavimo kryptį?“ atsakymą (žr. 6 klausimą).

6. Ką turėčiau daryti su naujomis įmokomis, jei investuoju pagal NVS akcijų investavimo kryptį?
Nemokamai galite pasirinkti kitą investavimo kryptį iš SEB siūlomų investavimo krypčių sąrašo ir toliau investuoti. Tai galite padaryti prisijungę prie SEB interneto banko. Šiuo metu galite:
a) pasirinkti investavimo kryptį  ir pagal ją investuoti naujas įmokas (kad lėšos, skirtos investicijoms pagal NVS akcijų kryptį, būtų investuojamos pagal kitą investavimo kryptį, o ne laikomos pinigais, kol nėra atnaujintas fondo vienetų pardavimas);
b) nuo 2022-02-28 sumokėtas įmokas, skirtas investuoti pagal NVS akcijų kryptį, kurios šiuo metu saugomos pinigais, investuoti pagal kitą pasirinktą investavimo kryptį;
c) pakeisti sukauptos sumos investicijas pagal NVS akcijų kryptį  į investicijas pagal  kitą investavimo kryptį.

7. Ką turėčiau daryti, jei noriu nutraukti draudimo sutartį (arba išsiimti dalį lėšų), pagal kurią investuoju į NVS akcijų investavimo kryptį?
Užsiregistruokite į nuotolinę konsultaciją (pasirinkite temą „Draudimo ar pensijos kaupimo sutarties administravimas“). Konsultacijos metu galėsite aptarti sutarties nutraukimo detales ir pateikti prašymą nutraukti sutartį arba išsiimti dalį lėšų. 

8. Ką turėčiau daryti, jei baigiasi mano sutartis, pagal kurią investuoju į NVS akcijų investavimo kryptį?
Užsiregistruokite į nuotolinę konsultaciją (pasirinkite temą „Draudimo ar pensijos kaupimo sutarties administravimas“). Jos metu aptarsime Jūsų situaciją ir galėsite pateikti prašymą išmokėti draudimo išmoką pagal pasibaigusią investicinio gyvybės draudimo sutartį.

9. Ką daryti, jei asmuo, turintis draudimo sutartį, pagal kurią investuojama į NVS akcijų investavimo kryptį, miršta tuo metu, kai fondo „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund" veikla yra apribota?
Naudos gavėjai turėtų užsiregistruoti į nuotolinę konsultaciją. Konsultacijos metu bus aptarta konkreti situacija.
Išmoką naudos gavėjams sudarys dvi dalys: gyvybės draudimo išmoka ir sukaupta suma. Naudos gavėjams bus išmokėta išperkamoji suma ir gyvybės draudimo (ir kitų draudimo apsaugų, jei tokių yra) suma, jei įvykis bus pripažintas draudžiamuoju.

Investavimo kryptys

Investicinis gyvybės draudimas „Aprūpinta senatvė“

Investavimo kryptis Rizikos kategorija Rizika Investavimo laikotarpis Investavimo strategija
"SEB Active 80" investavimo kryptis 5 Vidutinė 5 metai ir ilgiau Investuojama į obligacijas, alternatyvaus investavimo fondus, akcijas, valiutas, žaliavas, privatųjį kapitalą.
Ilgalaikio investavimo kryptis 6 Vidutinė 5 metai ir ilgiau Investuojama į įvairių šalių ir ūkio šakų įmonių akcijas, akcijų rinkose investuojančias bendroves.
"SEB Active 55" investavimo kryptis 4 Vidutinė 5 metai ir ilgiau Investuojama į obligacijas, alternatyvaus investavimo fondus, akcijas, valiutas, žaliavas, privatųjį kapitalą.
Subalansuoto investavimo kryptis 4 Vidutinė 5 metai ir ilgiau Iki 60 proc. visų lėšų investuojama į obligacijas, kita dalis — į įvairių šalių ir ūkio šakų įmonių akcijas.
"SEB Active 30" investavimo kryptis 4 Vidutinė 3 metai ir ilgiau Investuojama į obligacijas, alternatyvaus investavimo fondus, akcijas, valiutas, žaliavas.
Atsargaus investavimo kryptis 3 Maža 3 metai ir ilgiau Investuojama į vyriausybių, valstybės institucijų, įmonių skolos vertybinius popierius ir obligacijų rinkose investuojančias bendroves.
"SEB Active 20" investavimo kryptis 3 Maža 3 metai ir ilgiau Investuojama į obligacijas, alternatyvaus investavimo fondus, akcijas, valiutas, žaliavas, privatųjį kapitalą.
Trumpalaikių obligacijų eurais kryptis 2 Maža 1 metai ir ilgiau Investuojama į obligacijas, pinigų rinkos priemones, išreikštas eurais.

Daugiau informacijos apie investavimo kryptis, riziką ir pelningumą.

Užsiregistruokite į nemokamą konsultaciją, ir mes patarsime, kaip nustatyti priimtiną investavimo riziką ir pasirinkti tinkamą investavimo kryptį. Pasirinktą investavimo kryptį prireikus galima nemokamai pasikeisti internetu visą sutarties laikotarpį.

Čia pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialo teikiamas investicinio gyvybės draudimo paslaugas. Ji negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija ar nurodymas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas ir „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialas nėra atsakingi už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti remiantis tokia informacija. Konkretus apmokestinimas priklauso nuo individualių su Jumis susijusių aplinkybių ir ateityje gali būti keičiamas.

Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinę investiciją. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai.

Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija bei konkrečios investavimo krypties strategija ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, kad, esant infliacijai ar valiutų kursų pokyčiams, pasikeitus rinkos palūkanų normai ar įvykus tam tikriems įvykiams, kurie nepriklauso nuo SEB banko ar „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialo valios ir veiksmų, gali sumažėti Jūsų investicijų vertė.

Prieš priimant sprendimą investuoti, rekomenduotina susipažinti su investavimo krypčių aprašymu ir fondų, į kuriuos investuojama pagal šią kryptį, prospektais, gauti išsamesnės informacijos apie šių finansinių priemonių ypatumus, naudą ir rizikos veiksnius. Šios informacijos galite teirautis paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Klientai, neatitinkantys siūlomų sudaryti draudimo sutarčių standartinėse taisyklėse nurodytų kriterijų, gali kreiptis dėl draudimo sutarties sudarymo individualiomis sąlygomis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingi už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką arba atvykti į bet kurį SEB banko skyrių.

lower risk, higher risk, investment plans LT
  • Mažos rizikos kryptims būdingi nedideli investicijų vertės svyravimai ir nedidelis, bet gana stabilus pelnas.
  • Rizikingoms kryptims būdingi dideli vertės svyravimai, bet galima tikėtis didesnio pelno.
  • Kuo rizika didesnė, tuo ilgesniam laikotarpiui reikėtų investuoti.