Switch to mobile version. Į viršų

Pensija - 2020 04 20
pensija | investavimas | Investicinis gyvybės draudimas

Informacija klientams, apsidraudusiems investiciniu gyvybės draudimu

Informacija klientams, apsidraudusiems investiciniu gyvybės draudimu

Kaupiančių pagal investicinio gyvybės draudimo sutartis klientų poreikiai, tikslai, investavimo laikotarpis, rizikos tolerancija yra skirtingi. Paprastai lėšos, kurių gali netrukus prireikti ir kuriomis asmuo negali rizikuoti, neturėtų būti investuojamos į rizikingą turtą (pvz.,  akcijas), o lėšos, kaupiamos ilgalaikiams tikslams (penkeriems ir daugiau metų), tikėtina, turėtų būti investuotos.

Istoriniai duomenys rodo, kad po nuosmukių anksčiau ar vėliau finansų rinkos normalizuojasi. Sumažėjus investicijų vertei šiuo laikotarpiu, reikėtų vengti neracionalių, emocijomis pagrįstų žingsnių, o sprendimus priimti atsakingai ir apgalvotai.

Parengėme atsakymus į klausimus, dažniausiai kylančius klientams, kaupiantiems pagal investicinio gyvybės draudimo sutartis.

Mano sutarties galiojimo terminas netrukus baigsis, kaip turėčiau elgtis? 

Pirmiausia svarbu įvertinti situaciją: kokiems tikslams kaupiate, kodėl buvo pasirinktas toks investavimo terminas ir strategija? Ar būtina sukauptomis lėšomis pasinaudoti dabar? Galbūt turite kitų alternatyvų ar santaupų?
   
Geriausias sprendimas būtų tęsti investavimą

 • Sukauptų lėšų neprivalote pasiimti sutarties laikotarpio pabaigoje, turite galimybę pratęsti sutarties galiojimą ir atsiimti lėšas tuo metu, kai finansų rinkų padėtis yra geresnė
 • Nepatariama stabdyti periodinio investavimo. Būtent dabar, kai kainos finansų rinkose krenta,  turite galimybę investuoti į akcijas pigiau ir taip ateityje gauti didesnę akcijų vertę.

Jei yra būtina panaudoti sukauptą sumą per ateinančius mėnesius, įvertinkite kokios rizikos kategorijos investicijas turite.

 • Mažos rizikos investicijos. Mažai tikėtina, kad investicijų vertė smarkiai svyruos, tačiau, jei finansų rinkos ir toliau kris, sukaupta suma irgi šiek tiek mažės
 • Didelės rizikos investicijos. Turėtumėte žinoti, kad šios investicijos yra labiausiai nepastovios ir sutarties galiojimo laikas gali sutapti su nuosmukio metu. Jei ketinate pasirinkti konservatyvesnes investicijas, geriausia būtų riziką mažinti palaipsniui.

Apsvarstykite galimybę naudotis ne visomis sukauptomis lėšomis iš karto (taip prarandant galimybę atkurti buvusią investicijų vertę), o tik dalimi. Likusi suma būtų paliekama toliau investuoti, kol rinkoje padėtis pagerės.

Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad išmokėtos lėšos gali būti apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.

Kaupimo vaiko ateities poreikiams sutartis baigia galioti po penkerių metų. Ar dėl padėties rinkose turiu keisti investavimo kryptį?

Jaudintis dėl svyravimų trumpuoju laikotarpiu neverta. Prieš akis – gana ilgas laikotarpis, tad yra protinga tęsti kaupimą ir įmokėti periodines įmokas. Būtent dabar, kai kainos finansų rinkose krenta, turite galimybę investuoti į akcijas pigiau ir taip ateityje gauti daugiau naudos.

Kai akcijų kaina rinkose krenta, gali kilti pagunda sumažinti investavimo riziką ir savo sukauptas lėšas perkelti investuoti pagal mažesnę riziką turinčias investavimo kryptis. Vis dėlto šitaip elgtis nepatariama – nukritus finansinių priemonių vertėms, jau sukaupti investiciniai vienetai greičiausiai būtų parduoti už mažesnę kainą, nei ji buvo įsigijimo metu. Smarkiai sumažinę savo investavimo riziką netinkamu laiku galite prarasti galimybę pasinaudoti akcijų kainų kilimu ateityje. Dėl to, tikėtina, patirtumėte nuostolių, kurių gali pavykti išvengti, kai akcijų rinkos ims augti ir investicinių vienetų vertė vėl pradės kilti.   

Jei visgi Jūsų rizikos tolerancija pasikeitė, geriausia būtų riziką mažinti palaipsniui.

Bijau didesnių nuostolių ar netekti viso sukaupto turto, todėl ketinu nutraukti investicinio gyvybės draudimo sutartį

Taip sparčiai kintant aplinkybėms, svarbu išlikti ramiems ir racionaliems. Istorija rodo, kad būtent tokiais laikais, kai smarkiai kinta rinkos, atsiranda panika, emocijos ima viršų, todėl padaroma daugiausia klaidų. Jų išvengti gali pavykti išlaikant kuo šaltesnį protą ir nesiimant drastiškų veiksmų.

Svarbu atsakyti sau į keletą klausimų. Ar pasikeitė Jūsų rizikos tolerancija? Ar pakankamai išskaidytos investicijos? Kodėl buvo pasirinkta būtent tokia investavimo strategija? Ar pasirinktų investicijų pelningumas ilguoju periodu yra neigiamas?

Dabartinio sukaupto turto vertės sumažėjimo nereikėtų laikyti nuostoliu. Tai greičiausiai yra laikinas vertės sumažėjimas per visą kaupimo laiką. Geriausia ilgalaikė strategija būtų tiesiog laukti ir, esant galimybei, toliau reguliariai mokėti įmokas.

Verta šiuo metu įsitikinti, ar Jūsų investicijos yra tinkamai diversifikuotos. Investicijų išskaidymas gali padėti apsaugoti kaupiamas lėšas arba ateityje suteikti galimybę gauti pelno kintant finansų rinkų padėčiai.

Jei visgi emocinė ramybė svarbiau, reikia suprasti, kad

 • nutraukus sutartį bus patirta nuostolių ir nebus galima atkurti buvusios investicijų vertės. Nutraukus sutartį jos terminui nepasibaigus išmokama išperkamoji suma. Ji apskaičiuojama iš sukauptos sumos išskaičiuojant sutarties nutraukimo mokestį. Sutarties nutraukimo mokestis – 2 proc. investicinio atidėjinio, bet ne daugiau kaip draudimo sutarties kainyne nustatytas nutraukimo mokestis ir ne daugiau kaip 30 eurų. Šiuo atveju taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad išmokėtos lėšos gali būti apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu
 • jeigu dabar vietoj rizikingų investicijų staiga rinktumėtės konservatyvias, gali būtų panašus scenarijus – konservatyvus fondas nepadengs patirto nuostolio. Daugiau galimybių atkurti buvusią investicijų vertę, jei turima tam laiko (bent 3–5 m.), turite ir toliau investuodami lėšas rizikinguose fonduose. Tačiau svarbu įvertinti, kad rizikingai investuodami galite patirti dar didesnių nuostolių trumpuoju laikotarpiu.

Primename,  kad kaupiant pagal investicinio gyvybės draudimo sutartis už įmokėtas įmokas įsigyjate investicinių vienetų. Sukaupta suma yra Jūsų investicinių vienetų vertė. Nors šiandien finansų rinkos krenta, tačiau dėl to nemažėja Jūsų investicinių vienetų skaičius. Situacijai rinkose gerėjant didės investicinių vienetų vertė ir atitinkamai Jūsų kaupiama suma.

Nebeturiu pajamų toliau tęsti kaupimą. Ką daryti?

Atsižvelgę į sutarties sąlygas, įmokas galite sustabdyti taip:

 • jei  laisvas įmokų mokėjimo grafikas, pasirinktą laiką galite tiesiog nebemokėti įmokų
 • jei privalomos periodinės įmokos,  kreipkitės į draudimo bendrovę dėl galimybės laikinai sustabdyti įmokų mokėjimą arba sumažinti įmokų dydį.

Finansinei padėčiai pasikeitus  įmokų mokėjimą galėsite atnaujinti.

Siūlome užsiregistruoti į nuotolinę finansinę konsultaciją ir aptarti galimus scenarijus.

Investuoju pagal kelias investavimo kryptis. Ar turėčiau dabar ką nors keisti?

Kai viso pasaulio rinkose vyksta tokie svyravimai, tai daro įtaką beveik visoms investicinių priemonių klasėms – akcijoms, obligacijoms, valiutai ir daugeliui kitų finansinių ir apskritai investicinių priemonių. Geriausia ilgalaikė strategija būtų tiesiog laukti ir, esant galimybei,  toliau reguliariai mokėti įmokas.

Pasitikrinkite

 • Jūsų investicijos turėtų būti pakankamai išskaidytos (diversifikuotos). Investicijų išskaidymas gali padėti apsaugoti kaupiamas lėšas arba ateityje suteikti galimybę gauti pelno kintant finansų rinkų padėčiai
 • Apgalvokite savo ilgalaikę investavimo strategiją ir jos laikykitės. Spekuliuoti investavimo kryptimis ar fondais nerekomenduojame – tai gana sudėtinga ir rezultatas gali būti prastesnis, negu tikimasi

Jei planuojate keisti investicijų riziką, venkite didelio pokyčio, nes, staiga sumažinę investicijų riziką, galite patirti nuostolių ir prarasti galimybę  atkurti nukritusią vertę ateityje gerėjant finansų rinkų padėčiai.

Ką patartumėte daryti, kad praradimai būtų kuo mažesni?

Šiuo metu reikėtų išlikti ramiems ir racionaliems. Istorija rodo, kad būtent tokiais laikais, kai smarkai kinta rinkos, atsiranda panika, emocijos ima viršų, padaroma daugiausia klaidų – išėmus investuotas lėšas ar iš esmės pakeitus investicijų riziką galima patirti dar didesnių nuostolių arba prarasti galimybę šių nuostolių vertę atkurti ateityje.

 • Laikykitės ilgalaikės investavimo strategijos ir tikslų. Trumpalaikiai rinkų svyravimai vyksta nuolat ir periodiškai. Todėl dėl jų nerimauti nereikėtų. Tokie yra ekonomikos dėsniai, kritusios rinkos ilgainiui vėl atsitiesia.
 • Tinkamai diversifikuokite savo investicijas. Investicijų išskaidymas gali padėti apsaugoti kaupiamas lėšas arba ateityje suteikti galimybę gauti pelno kintant finansų rinkų padėčiai.
 • Tęskite periodines įmokas. Investicinėms priemonėms atpigus, jų įsigysite daugiau. Vėliau, rinkoms atsigaunant, uždarbis iš jų, tikėtina, padės gauti didesnę grąžą.

Kaip SEB apsaugos savo klientų pinigus?

„SEB Life and Pension Baltic SE“, kaip ir reikalaujama pagal įstatymus, turi pakankamai turto (techninių atidėjinių), kad padengtų įsipareigojimus savo klientams pagal sudarytas draudimo sutartis. „SEB Life and Pension Baltic SE“ laikosi draudimo bendrovėms keliamų specialių mokumo reikalavimų, kuriuos nuolat prižiūri finansų priežiūrą vykdančios institucijos, tvarko turto, kuriuo dengia techninius atidėjinius, atitinkančius jų prisiimtus draudimo įsipareigojimus, sąrašus.

Draudimo paslaugas pasirinkusių klientų lėšos investuojamos ir turtas valdomas vadovaujantis Lietuvos banko nustatyta tvarka, kurios laikymąsi taip pat nuolat kontroliuoja Lietuvos bankas. Draudimo bendrovės kreditorius negali skirti išieškojimo iš kliento turto ar jį dengiančių techninių atidėjinių ne tik draudimo bendrovei vykdant veiklą, bet ir ją likviduojant ar jai bankrutuojant.


Šiame straipsnyje pateikta informacija apie SEB teikiamas investavimo paslaugas, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti arba parduoti konkrečias finansines priemones ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti. Kai kuriais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą. Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija, fondų, struktūrinių produktų ir kitų finansinių priemonių prospektais ir kita informacija, kurią galite rasti www.seb.lt.


 • Pensija - 2020 03 16

  Kokią įtaką COVID-19 daro mūsų pensijoms

  Kokią įtaką COVID-19 daro mūsų pensijoms

  Nors pernai pensijų fondų rezultatai buvo labai geri, tačiau, koronaviruso protrūkis rodo, kad rinkos gali ir kristi. Tokiu metu daugelis mūsų nerimaujame dėl savo investicijų, ypač – pensijų. Investuotojai ir kaupiantys pensijai neturėtų panikuoti, o rinkų nuosmukio metu laikytis ilgalaikio investavimo plano.

  Daugiau

 • Kasdieniai finansai - 2020 03 16

  Ekonomikos skatinimo planas: greitai paruoštas ir ne kuklesnis negu mūsų kaimynių

  Ekonomikos skatinimo planas: greitai paruoštas ir ne kuklesnis negu mūsų kaimynių

  Vyriausybė patvirtino ekonomikos skatinimo planą, kuriuo siekiama sušvelninti būsimo ekonomikos smukimo padarinius Lietuvoje. Palyginus su kitose ES valstybėse numatomais ekonomikos skatinimo planais (o juos šiandien skelbia dauguma ES valstybių), Lietuvos valdžios veiksmai ir jų planuojama apimtis atitinka ar netgi viršija tai, ką daro kitos šalys. Tiesa, keičiantis ekonomikos padėčiai, šis ūkio skatinimo planas gali būti greitai pakoreguotas.

  Daugiau

 • Kasdieniai finansai - 2020 03 09

  Ką Lietuvai žada koronaviruso sukelta audra pasaulio ekonomikoje?

  Ką Lietuvai žada koronaviruso sukelta audra pasaulio ekonomikoje?

  2019 metus Lietuvos ekonomika užbaigė aukšta nata – metinis BVP pokytis paskutinį ketvirtį siekė 3,8 proc. ir pagal tokį augimo tempą aplenkėme ir Latviją, ir Lenkiją. Tiesa, ir vėl likome estų užnugaryje. Praėjusiais metais Lietuvoje augo visi sektoriai, bet lūkesčius labiausiai viršijo apdirbamosios gamybos sektorius.

  Daugiau


Daugiau susijusių straipsnių

Archyvas

S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.