Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Paslauga „Finansų planuotojas“

Paslauga „Finansų planuotojas“

Parodykite išlaidoms, kas čia šeimininkas

 • Patogu stebėti ir planuoti savo pajamas ir išlaidas
 • Automatiškai surūšiuotas išlaidas galite perskirstyti ir papildyti
 • Vienoje vietoje galite matyti bendrą kelių žmonių biudžetą

„Finansų planuotojas“ — tai nemokama elektroninė paslauga, leidžianti SEB interneto banke analizuoti, planuoti ir racionaliai tvarkyti savo ar visos šeimos biudžetą — išlaidas ir pajamas.

Vienas du, ir viskas matyti

Prisijungę prie interneto banko ir pirmąkart pasirinkę meniu punktą „Finansų planuotojas“, matysite paskutinių šešių mėnesių savo pajamas ir rūšimis suskirstytas išlaidas. Ši informacija nuolat papildoma naujais duomenimis.

Nurodę, kiek pinigų ir kam planuojate išleisti kitą mėnesį, gausite mėnesio biudžetą, sudarytą atsižvelgiant į vidutines Jūsų išlaidas.

Galite pritaikyti savo reikmėms

Iš anksto suskirstytas rūšimis išlaidas galite perskirstyti, o prireikus — pridėti papildomų rūšių. Numatomas išlaidas galite mažinti ir didinti atsižvelgdami į situaciją.


Jokių nepastebimų išlaidų

Jums rodomas kiekvienas gautas ar išleistas centas:

 • kiek pinigų ir iš kur esate gavę kiekvieną mėnesį
 • kiek pinigų ir kam esate išleidę kiekvieną mėnesį
 • kam išleidžiate daugiau pinigų, negu esate suplanavę

Informacija pateikiama labai vaizdžiai, todėl gerai matyti, kam išleidžiate daugiausia pinigų ir kurių išlaidų bent šiek tiek sumažinę galėtumėte sutaupyti.

Galite susieti kelių žmonių (pavyzdžiui, visų šeimos narių) sąskaitas, esančias SEB banke, pridėti norimus kituose bankuose esančių savo sąskaitų išrašus ar įvesti pavienių operacijų informaciją.


Neturite skaičiuoti čekiuose užfiksuotų išlaidų

Jeigu atsiskaitote mokėjimo kortele ar elektroniniais būdais, Jums nereikia kas mėnesį patiems skaičiuoti surinktuose čekiuose užfiksuotų išlaidų. Pajamos ir išlaidos apskaičiuojamos savaime, be to, iliustruojamos grafikais, todėl jas lengva lyginti, analizuoti ir vertinti.

Lengviau siekti tikslo

Išanalizavę grafikus, galite matyti, kam ir kiek mažiau pinigų turėtumėte išleisti, kad pavyktų sukaupti kitiems svarbiems tikslams.

Sukūrę atskirą taupymo išlaidų rūšį ir nurodę, kokią sumą kas mėnesį turėtumėte atidėti, galite stebėti, kaip sekasi taupyti. Matant, kad pavyksta atidėti tiek pinigų, kiek planuota, lengviau siekti tikslo.


Užtikriname, kad teikiant šią paslaugą gauta informacija SEB bankas be Jūsų sutikimo nesinaudos. Išsamesnės informacijos apie paslaugą „Finansų planuotojas“ teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Kaip pradėti naudotis šia paslauga?

Jei esate SEB banko klientas ir naudojatės interneto banku:

1) prisijunkite prie interneto banko svetainės

2) pasirinkite meniu punktą „Investicijos ir taupymas“ —> „Finansų planuotojas“

3) pažymėkite sąskaitas, kurias norite stebėti naudodamiesi paslauga „Finansų planuotojas“ (patariame pažymėti visas savo sąskaitas, kad matytumėte kiekvieną centą)

Jei nesate SEB banko klientas ar dar nesinaudojate interneto banku:

1) atvykite į pasirinktą SEB banko skyrių

2) atsidarykite banko sąskaitą arba sudarykite Elektroninių paslaugų teikimo sutartį

Visas elektroninių paslaugų teikimo sutartis, sąlygas ir taisykles rasite čia.

Kas rodoma pirmąkart pasirinkus interneto banko meniu punktą „Finansų planuotojas“?

Pirmą kartą pasirinkus meniu punktą „Finansų planuotojas“, rodomos paskutinių šešių mėnesių pajamos ir rūšimis suskirstytos išlaidos. Čia pateikiama informacija nuolat papildoma naujais duomenimis.

Kaip pakoreguoti esamą išlaidų rūšį ar sukurti naują?

 1. Pasirinkite pagrindinio meniu punktą „Mano išlaidos“.
 2. Išskleiskite sąrašą „Mano išlaidos ir biudžetas“.
 3. Spustelėkite:
  • pagrindinės išlaidų rūšies pavadinimą
  • keistinos išlaidų rūšies pavadinimą (išskleisite išsamią informaciją apie operaciją)
 4. Spustelėkite nuorodą „Koreguoti išlaidų rūšį“ (atversite išlaidų rūšies koregavimo langą „Koreguoti išlaidų rūšį“).
 5. Norėdami:
  • pakeisti vieną išlaidų rūšį kita, pažymėkite „Išlaidų rūšis“ ir iš sąrašo pasirinkite norimą rūšį
  • sukurti naują rūšį, pažymėkite „Pridėti naują išlaidų rūšį“ ir, iš sąrašo pasirinkę pagrindinę išlaidų rūšį, apatiniame lauke įrašykite naujos rūšies pavadinimą
 6. Spustelėkite mygtuką „Išsaugoti pakeitimus“.

Kaip pašalinti išlaidų operaciją ar sukurti naują?

Ištrinti operaciją

 1. Pasirinkite pagrindinio meniu punktą „Mano išlaidos“.
 2. Išskleiskite sąrašą „Mano išlaidos ir biudžetas“.
 3. Pasirinkite norimą išlaidų rūšį ir išskleiskite šios rūšies išlaidų operacijų sąrašą.
 4. Pasirinkite operaciją ir spustelėkite nuorodą „Ištrinti operaciją“.
 5. Atsivėrusiame lange „Operacijos ištrynimas“ spustelėkite mygtuką „Ištrinti“.

 

Sukurti naują operaciją

 1. Pasirinkite pagrindinio meniu punktą „Mano išlaidos“.
 2. Spustelėkite nuorodą „Įtraukti operaciją“.
 3. Užpildykite atsivėrusio operacijos kūrimo lango „Operacijos įtraukimas“ laukus.
 4. Spustelėkite mygtuką „Išsaugoti pakeitimus“.

 

 

 

 

Kaip išlaidų operacijos sumą padalyti į kelias dalis?

 1. Pasirinkite pagrindinio meniu punktą „Mano išlaidos“.
 2. Išskleiskite sąrašą „Mano išlaidos ir biudžetas“.
 3. Pasirinkite pageidaujamą išlaidų rūšį ir išskleiskite šios rūšies išlaidų sąrašą.
 4. Spustelėkite norimos operacijos pavadinimą (išskleisite išsamią informaciją apie operaciją).
 5. Spustelėkite nuorodą „Padalyti operaciją į kelias dalis“ *.
 6. Stulpelio „Suma“ laukuose įrašykite sumas**, o iš stulpelio „Išlaidų rūšis“ sąrašų išrinkite kiekvienai iš sumų tinkamą išlaidų rūšį.
 7. Spustelėkite mygtuką „Išsaugoti pakeitimus“.

* Norėdami sumą padalyti į daugiau dalių, negu Jums siūloma, spustelėkite nuorodą „Pridėti naują eilutę“.

** Atkreipkite dėmesį, kad pirminė dalijamos operacijos suma (žr. eilutę „Iš viso“) negali pasikeisti.

Kaip sudaryti ar pakeisti mėnesio biudžetą?

Pasirinkite pagrindinio meniu punktą „Mano išlaidos“, spustelėkite nuorodą „Keisti biudžetą“ ir atversite biudžeto sudarymo ir keitimo langą, kuriame pateikiama surūšiuotų išlaidų lentelė.

Stulpelis „Einamasis biudžetas“

Rodomi nustatyti limitai — sumos, kurias jau esate numatę išleisti tam tikros rūšies paslaugoms ar prekėms.

Stulpelis „Atnaujintas biudžetas“

Galite įrašyti naujus limitus — sumas, kurias planuojate išleisti tam tikros rūšies paslaugoms ar prekėms. Jeigu:

 • tam tikros rūšies išlaidų neketinate riboti, įrašykite brūkšnelį
 • tam tikros išlaidų rūšies prekėms ir paslaugoms planuojate neišleisti nė cento, palikite tuščią lauką arba įrašykite nulį

 

Kaip patikrinti, ar vykdau biudžetą?

 1. Pasirinkite pagrindinio meniu punktą „Mano išlaidos“.
 2. Išskleiskite sąrašą „Mano išlaidos ir biudžetas“ ir iš karto pamatysite, kaip Jums sekasi vykdyti biudžetą. Biudžeto vykdymo grafike išlaidų suma iki nustatyto limito žymima žalia spalva, limito perviršis — raudona:

Kas rodoma pasirinkus pagrindinio meniu punktą „Mano pajamos“?

Pasirinkus šį punktą, rodomos pajamos, gautos į visas su paslauga „Finansų planuotojas“ susietas sąskaitas. Pajamos suskirstytos mėnesiais ir grafike lyginamos su išlaidomis. Taigi visada matysite, ar Jūsų išlaidos neviršija pajamų. Po grafiku pateikiama išsami informacija apie gautas pajamas.

Kurias ir kiek sąskaitų galima stebėti naudojantis paslauga „Finansų planuotojas“ (meniu punktas „Nustatymai“)?

Pasirinkę meniu punktą „Nustatymai“, matysite visas savo banko ir mokėjimo kortelių sąskaitas SEB banke. Paslaugą „Finansų planuotojas“ patartina susieti su visomis sąskaitomis (prireikus bet kurią iš jų lengva pašalinti). Norint pridėti arba pašalinti sąskaitą, tereikia ją pažymėti arba panaikinti žymėjimą:

Be to, galite pridėti SEB ir kitų bankų LITAS-ESIS formato sąskaitų išrašus (taip „Finansų planuotojas“ papildomas per kitų bankų elektronines sistemas atliktų operacijų informacija):

Ar galima kitaip rūšiuoti išlaidas (pagrindinio meniu punktas „Taisyklės“)?

Išlaidas galite rūšiuoti taip, kaip norite. Šiuo atveju reikia pasirinkti pagrindinio meniu punktą „Taisyklės“. Taisyklės yra dviejų rūšių:

 • „Bendrosios taisyklės“ — tai iš anksto nustatytos visiems naudotojams skirtos išlaidų rūšiavimo taisyklės
 • „Asmeninės taisyklės“ — Jūsų pačių sukurtos išlaidų rūšiavimo taisyklės

Naudotojams leidžiama keisti ir šalinti tiek bendrąsias, tiek asmenines išlaidų rūšiavimo taisykles. Norėdami pakeisti ar pašalinti rūšiavimo taisyklę:

 • išskleiskite pageidaujamos išlaidų rūšies operacijų sąrašą
 • operacijos, kurios taisyklę norite pakeisti ar ištrinti, eilutėje spustelėkite nuorodą „Keisti“ arba „Ištrinti“

Anksčiau sukurtas taisykles galima keisti ir koreguojant išlaidų operacijų rūšis (žr. atsakymą į klausimą „Kaip pakoreguoti esamą išlaidų rūšį ar sukurti naują?“). Tokiu atveju reikia pasirinkti keistiną išlaidų rūšį ir atsivėrusiame lange „Koreguoti išlaidų rūšį“ varnele pažymėti eilutę „Sukurti taisyklę“.

Kas yra „Nesurūšiuotos operacijos“?

„Nesurūšiuotos operacijos“ — tai prie jokios kitos esamos rūšies operacijų nepriskirtos išlaidų operacijos. Čia patekusias išlaidas galite suskirstyti rūšimis savo nuožiūra:

 • galite parinkti tinkamą rūšį iš esamų
 • jei manote, kad tinkama rūšis dar nesukurta, galite sukurti naują rūšį

Kitą kartą analogiškos išlaidos pateks ne į dalį „Nesurūšiuotos operacijos“, o ten, kur būsite nurodę.

Ar galima vienoje vietoje stebėti ir planuoti kelių žmonių biudžetą (meniu punktas „Bendras biudžetas“)?

Prie savo pajamų ir išlaidų galima pridėti ir kitų šeimos narių ar gyvenimo draugo (-ės) pajamas ir išlaidas — naudojantis paslauga „Finansų planuotojas“ galima stebėti ir kitų žmonių sąskaitas, jei jie tai leidžia.

Jeigu šie žmonės yra SEB banko klientai ir naudojasi banko paslaugomis internetu, Jums tereikia išsiųsti kvietimą, ir jie, prisijungę prie SEB interneto banko, galės nurodyti savo sąskaitas, kurias Jums galima stebėti naudojantis paslauga „Finansų planuotojas“:


Jeigu Jūsų šeimos nariai ar draugas (-ė) nėra SEB banko klientai, patys galite pridėti LITAS-ESIS formato jų sąskaitų išrašus arba įvesti pavienių operacijų informaciją.

Kaip gauti išlaidų operacijų suvestinę (pagrindinio meniu punktas „Išrašas“)?

Pasirinkite pagrindinio meniu punktą „Išrašas“, nurodykite Jus dominantį laikotarpį ir spustelėkite mygtuką „Rodyti išrašą“. Jums bus pateikta išsami pasirinkto laikotarpio išlaidų operacijų suvestinė.


Užtikriname, kad teikiant šią paslaugą gauta informacija SEB bankas be Jūsų sutikimo nesinaudos. Išsamesnės informacijos apie paslaugą „Finansų planuotojas“ teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Naudojimosi paslauga „Finansų planuotojas“ taisyklės (PDF, 25 KB)

Visas elektroninių paslaugų teikimo sutartis, sąlygas ir taisykles rasite čia.


Užtikriname, kad teikiant šią paslaugą gauta informacija SEB bankas be Jūsų sutikimo nesinaudos. Išsamesnės informacijos apie paslaugą „Finansų planuotojas“ teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Finansų planuotojas

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.