Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Įmonių obligacijos

Įmonių obligacijos

Įmonių leidžiami skolos vertybiniai popieriai

  • Investicija, kurios trukmę ir pajamingumą žinote iš anksto
  • Galite investuoti eurais arba užsienio valiuta

Šiuos skolos vertybinius popierius eurais ar kita valiuta leidžia Lietuvos ir užsienio įmonės. Įmonių obligacijų turėtojams nustatytais terminais yra mokamos palūkanos, o išpirkimo dieną grąžinama nominalioji obligacijos vertė. Įmonių obligacijos paprastai yra rizikingesnės, todėl ir pelningesnės už Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidžiamus vertybinius popierius.

Informacija apie įmonių obligacijų emisijas

Šiuo metu įmonių obligacijos nėra platinamos.

Išsamesnės informacijos apie įmonių obligacijas, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Įmonių obligacijas galima parduoti nesulaukus nustatytos jų išpirkimo dienos, tačiau tokiais atvejais šių obligacijų kaina priklauso nuo padėties rinkoje, todėl investuotojai gali gauti mažesnę investicijų grąžą negu šių obligacijų išpirkimo dieną ar netgi turėti nuostolių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad investicijų į įmonių obligacijas grąža gali svyruoti dėl infliacijos lygio ir palūkanų normų pokyčių ar tam tikrų kitų nuo banko valios ir veiksmų nepriklausančių aplinkybių.

Investuotojai, investuodami į įmonių obligacijas, prisiima emitento (įmonės) kredito riziką, t. y. riziką, kad įmonė, išleidusi obligacijas, nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotojais. Atkreiptinas dėmesys, kad ši emitento kredito rizika nėra draudžiama, t. y. įmonės įsipareigojimas išpirkti obligacijas nėra draudžiamas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Čia pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija ar nurodymas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Prieš priimdami sprendimą investuoti į įmonių obligacijas, turite susipažinti su obligacijų prospektais ir visais rizikos veiksniais, susijusiais su šiomis obligacijomis, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika priimtina.

Daugiau informacijos apie rizikos veiksnius rasite leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800, ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietovėse, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti tokiose vietose, kuriose tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietovėje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Įmonių obligacijų rūšys, galiojimo trukmė ir palūkanos

Įmonių obligacijų galiojimo trukmė — nuo kelių mėnesių iki kelerių metų. Atsižvelgiant į obligacijų rūšį, palūkanos už jas gali būti mokamos dvejopai — periodiškai arba obligacijų išpirkimo dieną.

  Atkarpos obligacijos Diskontuotosios obligacijos
Palūkanos Šių obligacijų palūkanos mokamos periodinėmis atkarpos išmokomis — dažniausiai kartą per metus.

Obligacijų išpirkimo dieną jų turėtojams grąžinama obligacijų nominalioji vertė ir išmokama paskutinė atkarpa.

Diskontuotųjų obligacijų palūkanos yra įskaičiuojamos į obligacijų nominaliąją vertę ir investuotojams išmokamos nustatytą obligacijų išpirkimo dieną.

Įsigydami įmonių obligacijų, atidžiai susipažinkite su sąlygomis. Pavyzdžiui, obligacijas išleidusiai įmonei gali būti suteikta teisė išpirkti obligacijas, investuotojams — teisė reikalauti, kad įmonė išpirktų obligacijas nesulaukus nustatytos išpirkimo dienos.

Išsamesnės informacijos apie įmonių obligacijas, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Įmonių obligacijas galima parduoti nesulaukus nustatytos jų išpirkimo dienos, tačiau tokiais atvejais šių obligacijų kaina priklauso nuo padėties rinkoje, todėl investuotojai gali gauti mažesnę investicijų grąžą negu šių obligacijų išpirkimo dieną ar netgi turėti nuostolių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad investicijų į įmonių obligacijas grąža gali svyruoti dėl infliacijos lygio ir palūkanų normų pokyčių ar tam tikrų kitų nuo banko valios ir veiksmų nepriklausančių aplinkybių.

Investuotojai, investuodami į įmonių obligacijas, prisiima emitento (įmonės) kredito riziką, t. y. riziką, kad įmonė, išleidusi obligacijas, nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotojais. Atkreiptinas dėmesys, kad ši emitento kredito rizika nėra draudžiama, t. y. įmonės įsipareigojimas išpirkti obligacijas nėra draudžiamas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Čia pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija ar nurodymas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Prieš priimdami sprendimą investuoti į įmonių obligacijas, turite susipažinti su obligacijų prospektais ir visais rizikos veiksniais, susijusiais su šiomis obligacijomis, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika priimtina.

Daugiau informacijos apie rizikos veiksnius rasite leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800, ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietovėse, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti tokiose vietose, kuriose tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietovėje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Emitento kredito rizika

Investuodami į įmonių obligacijas, prisiimate emitento (įmonės) kredito riziką, t.  y. riziką, kad įmonė, išleidusi obligacijas, nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su Jumis. Atkreiptinas dėmesys, kad ši kredito rizika nėra draudžiama, t. y. įmonės įsipareigojimas išpirkti obligacijas nėra draudžiamas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Rinkos rizika

Įmonių obligacijų kaina, parduodant jas antrinėje rinkoje, gali būti ir didesnė, ir mažesnė už jų įsigijimo kainą, todėl investuotojai, parduodami obligacijas iki jų išpirkimo dienos, gali gauti mažesnę investicijų grąžą negu obligacijų išpirkimo dieną ar netgi turėti nuostolių. Įmonių obligacijų kaina antrinėje rinkoje priklauso nuo palūkanų normų pokyčių, laiko, likusio iki obligacijų išpirkimo dienos, obligacijų pasiūlos ir paklausos rinkoje bei kitų veiksnių.

Palūkanų normų rizika

Gali būti, kad, pasikeitus palūkanų normoms rinkoje, pasikeis investicijų į šiuos skolos vertybinius popierius vertė. Didėjant palūkanų normoms rinkoje, investicijų į skolos vertybinius popierius vertė mažėja. Investuotojai, investuodami į ilgalaikius skolos vertybinius popierius, rizikuoja labiau negu investuodami į trumpalaikius skolos vertybinius popierius.

Reinvestavimo rizika

Mažėjant palūkanų normoms rinkoje, už fiksuoto pajamingumo vertybinius popierius periodiškai gaunamų palūkanų (atkarpos arba kupono) gali nepavykti reinvestuoti į bent jau tokio pat pajamingumo finansines priemones. Dėl šios priežasties yra rizika gauti mažesnę investicijų į šiuos vertybinius popierius grąžą.

Valiutų rizika

Investuodami į įmonių obligacijas užsienio valiuta, prisiimate riziką, kad dėl valiutų kursų pokyčių šių vertybinių popierių reali vertė gali sumažėti.

Mokestinė rizika

Investuodami į kitų šalių įmonių obligacijas prisiimate riziką, kad bet kokios pajamos, gaunamos investuojant į šias obligacijas ar jomis prekiaujant, gali būti apmokestinamos ne tik gyvenamosios vietos šalyje, bet ir šių obligacijų emitento šalyje. Bankas nėra atsakingas už užsienio valstybių taikomą lėšų, gautų už tokias turimas ir / ar parduotas obligacijas, apmokestinimą  (palūkanas ir pan.) ir neteikia sumokėtų mokesčių užsienyje sugrąžinimo paslaugų.

Finansinių priemonių rizikos aprašymas (PDF, 150 KB)

Išsamesnės informacijos apie įmonių obligacijas, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Įmonių obligacijas galima parduoti nesulaukus nustatytos jų išpirkimo dienos, tačiau tokiais atvejais šių obligacijų kaina priklauso nuo padėties rinkoje, todėl investuotojai gali gauti mažesnę investicijų grąžą negu šių obligacijų išpirkimo dieną ar netgi turėti nuostolių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad investicijų į įmonių obligacijas grąža gali svyruoti dėl infliacijos lygio ir palūkanų normų pokyčių ar tam tikrų kitų nuo banko valios ir veiksmų nepriklausančių aplinkybių.

Investuotojai, investuodami į įmonių obligacijas, prisiima emitento (įmonės) kredito riziką, t. y. riziką, kad įmonė, išleidusi obligacijas, nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotojais. Atkreiptinas dėmesys, kad ši emitento kredito rizika nėra draudžiama, t. y. įmonės įsipareigojimas išpirkti obligacijas nėra draudžiamas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Čia pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija ar nurodymas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Prieš priimdami sprendimą investuoti į įmonių obligacijas, turite susipažinti su obligacijų prospektais ir visais rizikos veiksniais, susijusiais su šiomis obligacijomis, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika priimtina.

Daugiau informacijos apie rizikos veiksnius rasite leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800, ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietovėse, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti tokiose vietose, kuriose tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietovėje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Išsamesnės informacijos apie įmonių obligacijas, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Įmonių obligacijas galima parduoti nesulaukus nustatytos jų išpirkimo dienos, tačiau tokiais atvejais šių obligacijų kaina priklauso nuo padėties rinkoje, todėl investuotojai gali gauti mažesnę investicijų grąžą negu šių obligacijų išpirkimo dieną ar netgi turėti nuostolių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad investicijų į įmonių obligacijas grąža gali svyruoti dėl infliacijos lygio ir palūkanų normų pokyčių ar tam tikrų kitų nuo banko valios ir veiksmų nepriklausančių aplinkybių.

Investuotojai, investuodami į įmonių obligacijas, prisiima emitento (įmonės) kredito riziką, t. y. riziką, kad įmonė, išleidusi obligacijas, nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotojais. Atkreiptinas dėmesys, kad ši emitento kredito rizika nėra draudžiama, t. y. įmonės įsipareigojimas išpirkti obligacijas nėra draudžiamas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Čia pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija ar nurodymas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Prieš priimdami sprendimą investuoti į įmonių obligacijas, turite susipažinti su obligacijų prospektais ir visais rizikos veiksniais, susijusiais su šiomis obligacijomis, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika priimtina.

Daugiau informacijos apie rizikos veiksnius rasite leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800, ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietovėse, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti tokiose vietose, kuriose tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietovėje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Įsig​yti įmonių obligacijų ir jas parduoti galite dviem būdais:

Įsigyjant įmonių obligacijų antrinėje rinkoje, taikomi vertybinių popierių saugojimo mokesčiai. 

Vertybinių popierių operacijų įkainiai (PDF, 150 KB)

 

Išsamesnės informacijos apie įmonių obligacijas, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Įmonių obligacijas galima parduoti nesulaukus nustatytos jų išpirkimo dienos, tačiau tokiais atvejais šių obligacijų kaina priklauso nuo padėties rinkoje, todėl investuotojai gali gauti mažesnę investicijų grąžą negu šių obligacijų išpirkimo dieną ar netgi turėti nuostolių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad investicijų į įmonių obligacijas grąža gali svyruoti dėl infliacijos lygio ir palūkanų normų pokyčių ar tam tikrų kitų nuo banko valios ir veiksmų nepriklausančių aplinkybių.

Investuotojai, investuodami į įmonių obligacijas, prisiima emitento (įmonės) kredito riziką, t. y. riziką, kad įmonė, išleidusi obligacijas, nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotojais. Atkreiptinas dėmesys, kad ši emitento kredito rizika nėra draudžiama, t. y. įmonės įsipareigojimas išpirkti obligacijas nėra draudžiamas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Čia pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija ar nurodymas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Prieš priimdami sprendimą investuoti į įmonių obligacijas, turite susipažinti su obligacijų prospektais ir visais rizikos veiksniais, susijusiais su šiomis obligacijomis, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika priimtina.

Daugiau informacijos apie rizikos veiksnius rasite leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800, ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietovėse, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti tokiose vietose, kuriose tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietovėje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Kontaktai

  • Rašykite mums
  • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.