Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Kitų šalių vyriausybių euroobligacijos

Kitų šalių vyriausybių euroobligacijos

Skirtingos trukmės ir pajamingumo skolos vertybiniai popieriai užsienio valiuta

  • Galite investuoti ir trumpam, ir vidutiniam, ir ilgam laikotarpiui
  • Turite galimybę investuoti užsienio valiuta

Šie įvairių šalių vyriausybių leidžiami ir užsienio rinkose platinami skolos vertybiniai popieriai, už kuriuos mokamos palūkanos, gali būti ir pelningesni (rizikingesni), ir panašaus arba mažesnio pelningumo (rizikingumo) už Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidžiamus skolos vertybinius popierius. Investicijų grąža (rizika) priklauso nuo šalies kredito reitingo.

Įvairių šalių vyriausybės, norėdamos pasiskolinti pinigų užsienyje trumpam, vidutiniam arba ilgam laikotarpiui, leidžia euroobligacijas ir platina jas užsienio rinkose. Paprastai šių euroobligacijų galiojimo trukmė yra nuo kelerių iki keliasdešimties metų.

Išleidžiant euroobligacijas, nustatoma metų palūkanų norma ir palūkanų mokėjimo datos. Palūkanos mokamos periodinėmis atkarpos išmokomis — paprastai kartą ar du kartus per metus.

Nustatytą euroobligacijų išpirkimo dieną jų turėtojams grąžinama nominalioji euroobligacijų vertė (pavyzdžiui, 1 000 eurų ar JAV dolerių už euroobligaciją) ir išmokama paskutinė atkarpa.

Išsamesnės informacijos apie užsienio šalių vyriausybių leidžiamas euroobligacijas, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Užsienio šalių vyriausybių euroobligacijas galima parduoti nesulaukus nustatytos jų išpirkimo dienos, tačiau tokiais atvejais šių euroobligacijų kaina priklauso nuo rinkos sąlygų, todėl investuotojai gali gauti mažesnę investicijų grąžą negu šių vertybinių popierių išpirkimo dieną ar netgi turėti nuostolių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad investicijų į užsienio šalių euroobligacijas grąža gali svyruoti dėl infliacijos lygio ir palūkanų normų pokyčių ar tam tikrų kitų nuo banko valios ir veiksmų nepriklausančių aplinkybių.

Čia pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija ar nurodymas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Prieš priimdami sprendimą investuoti į užsienio šalių vyriausybių leidžiamas euroobligacijas, turite susipažinti su visais rizikos veiksniais, susijusiais su šiais vertybiniais popieriais, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika priimtina.

Daugiau informacijos apie rizikos veiksnius rasite leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800, ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietovėse, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti tokiose vietose, kuriose tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietovėje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

 

Kredito rizika

Užsienio šalių vyriausybių euroobligacijos susijusios su kredito rizika, t. y. rizika, kad užsienio šalies vyriausybė, išleidusi šiuos vertybinius popierius, nevykdys savo įsipareigojimų — nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotojais.

Rinkos rizika

Euroobligacijų kaina, parduodant jas antrinėje rinkoje, gali būti ir didesnė, ir mažesnė už jų įsigijimo kainą, todėl investuotojai, parduodami euroobligacijas iki jų išpirkimo dienos, gali gauti mažesnę investicijų grąžą negu nustatytą išpirkimo dieną ar netgi turėti nuostolių. Euroobligacijų kaina antrinėje rinkoje priklauso nuo palūkanų normų pokyčių, laiko, likusio iki euroobligacijų išpirkimo dienos, euroobligacijų pasiūlos ir paklausos rinkoje bei kitų veiksnių.

Palūkanų normų rizika

Gali būti, kad, pasikeitus palūkanų normoms rinkoje, pasikeis investicijų į šiuos skolos vertybinius popierius vertė. Didėjant palūkanų normoms rinkoje, investicijų į skolos vertybinius popierius vertė mažėja. Investuotojai, investuodami į ilgalaikius skolos vertybinius popierius, rizikuoja labiau negu investuodami į trumpalaikius skolos vertybinius popierius.

Reinvestavimo rizika

Mažėjant palūkanų normoms rinkoje, už fiksuoto pajamingumo vertybinius popierius (euroobligacijas) periodiškai gaunamų palūkanų (atkarpos arba kupono) gali nepavykti reinvestuoti į bent jau tokio pat pajamingumo finansines priemones. Dėl šios priežasties yra rizika gauti mažesnę investicijų į šiuos vertybinius popierius grąžą.

Valiutų rizika

Investuodami į užsienio šalių vyriausybių euroobligacijas užsienio valiuta, prisiimate riziką, kad dėl valiutų kursų pokyčių šių vertybinių popierių reali vertė gali sumažėti.

Mokestinė rizika

Investuodami į kitų šalių vyriausybių euroobligacijas prisiimate riziką, kad bet kokios pajamos, gaunamos investuojant į šias euroobligacijas ar jomis prekiaujant, gali būti apmokestinamos ne tik gyvenamosios vietos šalyje, bet ir šių euroobligacijų emitento šalyje. Bankas nėra atsakingas už užsienio valstybių taikomą lėšų, gautų už tokias turimas ir / ar parduotas euroobligacijas, apmokestinimą  (palūkanas ir pan.) ir neteikia sumokėtų mokesčių užsienyje sugrąžinimo paslaugų.

Finansinių priemonių rizikos aprašymas (PDF, 150 KB)

Išsamesnės informacijos apie užsienio šalių vyriausybių leidžiamas euroobligacijas, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Užsienio šalių vyriausybių euroobligacijas galima parduoti nesulaukus nustatytos jų išpirkimo dienos, tačiau tokiais atvejais šių euroobligacijų kaina priklauso nuo rinkos sąlygų, todėl investuotojai gali gauti mažesnę investicijų grąžą negu šių vertybinių popierių išpirkimo dieną ar netgi turėti nuostolių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad investicijų į užsienio šalių euroobligacijas grąža gali svyruoti dėl infliacijos lygio ir palūkanų normų pokyčių ar tam tikrų kitų nuo banko valios ir veiksmų nepriklausančių aplinkybių.

Čia pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija ar nurodymas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Prieš priimdami sprendimą investuoti į užsienio šalių vyriausybių leidžiamas euroobligacijas, turite susipažinti su visais rizikos veiksniais, susijusiais su šiais vertybiniais popieriais, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika priimtina.

Daugiau informacijos apie rizikos veiksnius rasite leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800, ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietovėse, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti tokiose vietose, kuriose tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietovėje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Išsamesnės informacijos apie užsienio šalių vyriausybių leidžiamas euroobligacijas, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Užsienio šalių vyriausybių euroobligacijas galima parduoti nesulaukus nustatytos jų išpirkimo dienos, tačiau tokiais atvejais šių euroobligacijų kaina priklauso nuo rinkos sąlygų, todėl investuotojai gali gauti mažesnę investicijų grąžą negu šių vertybinių popierių išpirkimo dieną ar netgi turėti nuostolių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad investicijų į užsienio šalių euroobligacijas grąža gali svyruoti dėl infliacijos lygio ir palūkanų normų pokyčių ar tam tikrų kitų nuo banko valios ir veiksmų nepriklausančių aplinkybių.

Čia pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija ar nurodymas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Prieš priimdami sprendimą investuoti į užsienio šalių vyriausybių leidžiamas euroobligacijas, turite susipažinti su visais rizikos veiksniais, susijusiais su šiais vertybiniais popieriais, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika priimtina.

Daugiau informacijos apie rizikos veiksnius rasite leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800, ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietovėse, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti tokiose vietose, kuriose tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietovėje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Užsienio šalių vyriausybių leidžiamomis euroobligacijomis antrinėje rinkoje prekiauja bankai. Norėdami įsigyti euroobligacijų ar jas parduoti antrinėje rinkoje, galite pateikti atitinkamą nurodymą atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Parduodant euroobligacijas antrinėje rinkoje nesulaukus nustatytos jų išpirkimo dienos, sukauptos palūkanos yra įskaičiuojamos į parduodamų obligacijų antrinės rinkos kainą.

 

Įsigyjant užsienio šalių vyriausybių euroobligacijų, taikomi vertybinių popierių saugojimo mokesčiai.

Vertybinių popierių operacijų įkainiai (PDF, 150 KB)

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad dėl kiekvienos šalies skirtingo teisinio reglamentavimo, skirtingų vertybinių popierių apskaitos standartų, galimas papildomas apmokestinimas toje valstybėje, kurioje euroobligacijos išleistos.

Išsamesnės informacijos apie užsienio šalių vyriausybių leidžiamas euroobligacijas, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Užsienio šalių vyriausybių euroobligacijas galima parduoti nesulaukus nustatytos jų išpirkimo dienos, tačiau tokiais atvejais šių euroobligacijų kaina priklauso nuo rinkos sąlygų, todėl investuotojai gali gauti mažesnę investicijų grąžą negu šių vertybinių popierių išpirkimo dieną ar netgi turėti nuostolių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad investicijų į užsienio šalių euroobligacijas grąža gali svyruoti dėl infliacijos lygio ir palūkanų normų pokyčių ar tam tikrų kitų nuo banko valios ir veiksmų nepriklausančių aplinkybių.

Čia pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija ar nurodymas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Prieš priimdami sprendimą investuoti į užsienio šalių vyriausybių leidžiamas euroobligacijas, turite susipažinti su visais rizikos veiksniais, susijusiais su šiais vertybiniais popieriais, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika priimtina.

Daugiau informacijos apie rizikos veiksnius rasite leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800, ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietovėse, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti tokiose vietose, kuriose tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietovėje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

 

Kontaktai

  • Rašykite mums
  • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.