Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Investiciniai lakštai

Investiciniai lakštai

Tikėtina, kad uždirbsite ne tik rinkoms klestint

  • Yra galimybė uždirbti ir finansinės priemonės, su kuria susieti investiciniai lakštai, vertei krintant
  • Investicinius lakštus galite parduoti nesulaukę nustatytos jų išpirkimo dienos (tokiais atvejais lakštų kaina priklauso nuo rinkos sąlygų)
  • Tenka prisiimti investuotų lėšų praradimo riziką

Investiciniai lakštai — tai ne nuosavybės vertybiniai popieriai, į kuriuos investuodami turite galimybę uždirbti ir didėjant, ir mažėjant finansinės priemonės vertei, jeigu ši vertė nepasiekia iš anksto nustatytos ribos. Vis dėlto neužtikrinama, kad bet kuriuo atveju atgausite investicinių lakštų nominaliąją vertę.

Šiuo metu platinami investiciniai lakštai

  • Šiuo metu investicinių lakštų neplatiname

Anksčiau platinti investiciniai lakštai

Įsigyjant investicinių lakštų pirminio platinimo metu, gali būti taikomas įsigijimo mokestis — 1 proc. įsigyjamų lakštų nominaliosios vertės. Platinimo metu investicinių lakštų kainai gali būti taikoma nuolaida (diskontas).

Daugiau informacijos apie taikomus mokesčius rasite dokumente „Vertybinių popierių operacijų įkainiai“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Investicinius lakštus antrinėje rinkoje galima parduoti nesulaukus jų išpirkimo dienos, tačiau šiuo atveju lakštų kaina gali būti didesnė arba mažesnė už jų nominaliąją vertę. Tai priklauso nuo finansinės priemonės, su kuria susieti investiciniai lakštai, vertės pokyčių, palūkanų normų pokyčių rinkoje, termino, likusio iki investicinių lakštų išpirkimo dienos, šių lakštų pasiūlos ir paklausos rinkoje ir kitų veiksnių.

Atkreipiame dėmesį, kad investiciniai lakštai yra rizikinga investavimo priemonė, todėl tinkama investuotojams, galintiems prisiimti didesnę investavimo riziką. Investavę į šiuos lakštus, susiduriate su investuotų lėšų praradimo rizika, t. y. nėra garantuojama, kad investicinių lakštų išpirkimo dieną atgausite nominaliąją investicinių lakštų vertę, jei finansinių priemonių, su kuriomis susieti investiciniai lakštai, vertės pokytis bus nepalankus.

Čia pateikiama informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite susipažinti su investicinių lakštų emisijų prospektais ir rizikos veiksniais, susijusiais su šiais lakštais, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Visi rizikos veiksniai, susiję su investiciniais lakštais, aprašyti investicinių lakštų emisijų prospektuose ir leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Investicinių lakštų pelningumas priklauso nuo finansinių priemonių (akcijų, žaliavų, valiutų ir kt.), su kuriomis susieti lakštai, vertės pokyčio — išpirkimo dieną galite gauti priemoką, jei finansinės priemonės vertė palankiai pasikeistų. Tam tikrais atvejais už investicinius lakštus gali būti mokamos tik palūkanos.
 

Kapitalo garantija

Jeigu susidaro sąlygos, nurodytos investicinių lakštų emisijos prospekte (pavyzdžiui, finansinės priemonės vertė pasiekia nustatytą ribą), Jūsų investicija netenka kapitalo garantijos. Taigi susiduriate su rizika, kad investicinių lakštų išpirkimo kaina gali būti mažesnė už nominaliąją jų vertę. Šiuo atveju galite prarasti dalį ar visas savo investuotas lėšas.

Jeigu tokios sąlygos nesusidaro, išpirkimo dieną Jums išmokama nominalioji investicinių lakštų vertė, taip pat gali būti išmokėta priemoka už palankiai pasikeitusią finansinės priemonės vertę. Ši priemoka gali būti mokama ne tik investicinių lakštų išpirkimo dieną, bet ir investicinių lakštų galiojimo laikotarpiu.

Garantuotos palūkanos

Už investicinius lakštus Jums gali būti mokamos garantuotos palūkanos. Jos gali būti mokamos dvejopai:

  • išmokamos už visą investicijos laikotarpį investicinių lakštų išpirkimo dieną
  • mokamos periodiškai nustatytomis dienomis (pavyzdžiui, kasmet)

 

Išsamesnės informacijos apie struktūrines investavimo priemones, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Investicinius lakštus antrinėje rinkoje galima parduoti nesulaukus jų išpirkimo dienos, tačiau šiuo atveju lakštų kaina gali būti didesnė arba mažesnė už jų nominaliąją vertę. Tai priklauso nuo finansinės priemonės, su kuria susieti investiciniai lakštai, vertės pokyčių, palūkanų normų pokyčių rinkoje, termino, likusio iki investicinių lakštų išpirkimo dienos, šių lakštų pasiūlos ir paklausos rinkoje ir kitų veiksnių.

Atkreipiame dėmesį, kad investiciniai lakštai yra rizikinga investavimo priemonė, todėl tinkama investuotojams, galintiems prisiimti didesnę investavimo riziką. Investavę į šiuos lakštus, susiduriate su investuotų lėšų praradimo rizika, t. y. nėra garantuojama, kad investicinių lakštų išpirkimo dieną atgausite nominaliąją investicinių lakštų vertę, jei finansinių priemonių, su kuriomis susieti investiciniai lakštai, vertės pokytis bus nepalankus.

Čia pateikiama informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite susipažinti su investicinių lakštų emisijų prospektais ir rizikos veiksniais, susijusiais su šiais lakštais, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Visi rizikos veiksniai, susiję su investiciniais lakštais, aprašyti investicinių lakštų emisijų prospektuose ir leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Nuo ko priklauso gautina suma investicinių lakštų išpirkimo dieną?

Tarkime, investuojate į toliau aprašytą investicinių lakštų emisiją.

Jei finansinės priemonės, su kuria susieti investiciniai lakštai, galutinė vertė bus mažesnė negu iš anksto nustatyta finansinės priemonės vertės pokyčio riba, investiciniai lakštai neteks kapitalo garantijos, t. y. išpirkimo dieną Jums bus išmokėta investicinių lakštų išpirkimo kaina, apskaičiuota atsižvelgiant į tikrąjį finansinės priemonės vertės pokytį.

Jei finansinės priemonės, su kuria susieti investiciniai lakštai, galutinė vertė bus didesnė negu iš anksto nustatyta finansinės priemonės vertės pokyčio riba arba lygi jai, investicinių lakštų išpirkimo dieną Jums bus išmokėta investicinių lakštų nominalioji vertė (100 eurų).

Bet kuriuo atveju, neatsižvelgiant į finansinės priemonės vertės pokytį, investicinių lakštų išpirkimo dieną Jums bus mokamos garantuotos palūkanos — 10 proc. investicinių lakštų nominaliosios vertės (10 eurų).

Pavyzdys

Tarkime, nustatyta finansinės priemonės pradinė vertė yra 250, o iš anksto nustatyta finansinės priemonės vertės pokyčio riba yra 60 proc. pradinės vertės (arba 150). Atsižvelgdami į pirmiau nurodytus tariamus duomenis, apskaičiuojame:

Finansinės priemonės galutinė vertė Finansinės priemonės vertės pokytis Garantuotos palūkanos Investicinio lakšto išpirkimo kaina
300 20 proc. 10 EUR 100 EUR + 10 EUR = 110 EUR
250 0 proc. 10 EUR 100 EUR + 10 EUR = 110 EUR
175 -30 proc. 10 EUR 100 EUR + 10 EUR = 110 EUR
75 -70 proc. 10 EUR 30 EUR + 10 EUR = 40 EUR

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo pavyzdžiu siekiama paaiškinti, kaip apskaičiuojamos investuotojo gautinos sumos, ir nėra garantuojama, kad investuotojas, įsigijęs investicinių lakštų, jų išpirkimo dieną gaus pavyzdyje nurodytas sumas.

 

Išsamesnės informacijos apie struktūrines investavimo priemones, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Investicinius lakštus antrinėje rinkoje galima parduoti nesulaukus jų išpirkimo dienos, tačiau šiuo atveju lakštų kaina gali būti didesnė arba mažesnė už jų nominaliąją vertę. Tai priklauso nuo finansinės priemonės, su kuria susieti investiciniai lakštai, vertės pokyčių, palūkanų normų pokyčių rinkoje, termino, likusio iki investicinių lakštų išpirkimo dienos, šių lakštų pasiūlos ir paklausos rinkoje ir kitų veiksnių.

Atkreipiame dėmesį, kad investiciniai lakštai yra rizikinga investavimo priemonė, todėl tinkama investuotojams, galintiems prisiimti didesnę investavimo riziką. Investavę į šiuos lakštus, susiduriate su investuotų lėšų praradimo rizika, t. y. nėra garantuojama, kad investicinių lakštų išpirkimo dieną atgausite nominaliąją investicinių lakštų vertę, jei finansinių priemonių, su kuriomis susieti investiciniai lakštai, vertės pokytis bus nepalankus.

Čia pateikiama informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite susipažinti su investicinių lakštų emisijų prospektais ir rizikos veiksniais, susijusiais su šiais lakštais, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Visi rizikos veiksniai, susiję su investiciniais lakštais, aprašyti investicinių lakštų emisijų prospektuose ir leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame dėmesį, kad investiciniai lakštai yra rizikinga investavimo priemonė, todėl tinkama investuotojams, galintiems prisiimti didesnę investicijų riziką.

Priemokos rizika

Jei finansinių priemonių, su kuriomis susieti investiciniai lakštai, vertė nepalankiai pakistų, priemoka investuotojams nebūtų mokama. Tokiais atvejais investicinių lakštų išpirkimo dieną investuotojams išmokama investicinių lakštų nominalioji vertė, jei jų galiojimo metu nesusidaro lakštų emisijos prospekte nurodytos sąlygos (pavyzdžiui, finansinės priemonės vertė nepasiekia nustatytos ribos).

Rinkos rizika

Investicinių lakštų kaina, parduodant juos bankui nesulaukus išpirkimo dienos, gali būti didesnė arba mažesnė už jų nominaliąją vertę, t. y. nėra garantuojama, kad investuotojai, nesulaukę investicinių lakštų išpirkimo dienos, atgaus nominaliąją jų vertę. Investicinių lakštų kaina antrinėje rinkoje priklauso nuo finansinės priemonės, su kuria susieti investiciniai lakštai, vertės pokyčių, palūkanų normų pokyčių, termino, likusio iki investicinių lakštų išpirkimo dienos, šių investicinių lakštų pasiūlos ir paklausos rinkoje bei kitų veiksnių.

Likvidumo rizika

Investuotojai gali turėti nuostolių, norėdami kuo trumpesniais terminais parduoti arba negalėdami kurį laiką parduoti bankui turimų investicinių lakštų. Galimybė parduoti investicinius lakštus bankui iki jų išpirkimo dienos priklauso nuo jų likvidumo antrinėje rinkoje.

Banko kredito rizika

Investuotojai, investuodami į investicinius lakštus, prisiima emitento (banko) kredito riziką, t. y. riziką, kad bankas, išleidęs investicinius lakštus, nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotojais. Atkreiptinas dėmesys, kad ši banko kredito rizika nėra draudžiama, t. y.  banko įsipareigojimas išpirkti investicinius lakštus nėra draudžiamas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Investuotų lėšų praradimo rizika

Susidarius tam tikroms sąlygoms, nurodytoms investicinių lakštų emisijos prospekte (pavyzdžiui, finansinės priemonės vertei pasiekus nustatytą ribą), investicija netenka kapitalo garantijos. Tai reiškia, kad investicijos termino pabaigoje investuotojams išmokama reali investicijos vertė, kuri gali būti mažesnė už nominaliąją investicinių lakštų vertę. Tokiu atveju investuotojai gali prarasti dalį investuotų lėšų, o blogiausiu atveju jie gali prarasti visą investuotą sumą.

Finansinių priemonių rizikos aprašymas (PDF, 150 KB)

Išsamesnės informacijos apie struktūrines investavimo priemones, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Investicinius lakštus antrinėje rinkoje galima parduoti nesulaukus jų išpirkimo dienos, tačiau šiuo atveju lakštų kaina gali būti didesnė arba mažesnė už jų nominaliąją vertę. Tai priklauso nuo finansinės priemonės, su kuria susieti investiciniai lakštai, vertės pokyčių, palūkanų normų pokyčių rinkoje, termino, likusio iki investicinių lakštų išpirkimo dienos, šių lakštų pasiūlos ir paklausos rinkoje ir kitų veiksnių.

Atkreipiame dėmesį, kad investiciniai lakštai yra rizikinga investavimo priemonė, todėl tinkama investuotojams, galintiems prisiimti didesnę investavimo riziką. Investavę į šiuos lakštus, susiduriate su investuotų lėšų praradimo rizika, t. y. nėra garantuojama, kad investicinių lakštų išpirkimo dieną atgausite nominaliąją investicinių lakštų vertę, jei finansinių priemonių, su kuriomis susieti investiciniai lakštai, vertės pokytis bus nepalankus.

Čia pateikiama informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite susipažinti su investicinių lakštų emisijų prospektais ir rizikos veiksniais, susijusiais su šiais lakštais, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Visi rizikos veiksniai, susiję su investiciniais lakštais, aprašyti investicinių lakštų emisijų prospektuose ir leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Išsamesnės informacijos apie struktūrines investavimo priemones, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Investicinius lakštus antrinėje rinkoje galima parduoti nesulaukus jų išpirkimo dienos, tačiau šiuo atveju lakštų kaina gali būti didesnė arba mažesnė už jų nominaliąją vertę. Tai priklauso nuo finansinės priemonės, su kuria susieti investiciniai lakštai, vertės pokyčių, palūkanų normų pokyčių rinkoje, termino, likusio iki investicinių lakštų išpirkimo dienos, šių lakštų pasiūlos ir paklausos rinkoje ir kitų veiksnių.

Atkreipiame dėmesį, kad investiciniai lakštai yra rizikinga investavimo priemonė, todėl tinkama investuotojams, galintiems prisiimti didesnę investavimo riziką. Investavę į šiuos lakštus, susiduriate su investuotų lėšų praradimo rizika, t. y. nėra garantuojama, kad investicinių lakštų išpirkimo dieną atgausite nominaliąją investicinių lakštų vertę, jei finansinių priemonių, su kuriomis susieti investiciniai lakštai, vertės pokytis bus nepalankus.

Čia pateikiama informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite susipažinti su investicinių lakštų emisijų prospektais ir rizikos veiksniais, susijusiais su šiais lakštais, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Visi rizikos veiksniai, susiję su investiciniais lakštais, aprašyti investicinių lakštų emisijų prospektuose ir leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Pageidaujate įsigyti investicinių lakštų?

Įsigyti investicinių lakštų galite dviem būdais:

Įsigyjant investicinių lakštų pirminio platinimo metu, gali būti taikomas įsigijimo mokestis — 1 proc. įsigyjamų lakštų nominaliosios vertės. Platinimo metu investicinių lakštų kainai gali būti taikoma nuolaida (diskontas).

Daugiau informacijos apie taikomus mokesčius rasite dokumente „Vertybinių popierių operacijų įkainiai“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Norėtumėte parduoti investicinius lakštus?

Parduoti anksčiau įsigytus investicinius lakštus galite atvykę į bet kurį SEB banko skyrių. investicinius lakštus antrinėje rinkoje galite parduoti nesulaukę nustatytos išpirkimo dienos, tačiau tokiu atveju jų kaina priklauso nuo rinkos sąlygų.

Išsamesnės informacijos apie struktūrines investavimo priemones, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Investicinius lakštus antrinėje rinkoje galima parduoti nesulaukus jų išpirkimo dienos, tačiau šiuo atveju lakštų kaina gali būti didesnė arba mažesnė už jų nominaliąją vertę. Tai priklauso nuo finansinės priemonės, su kuria susieti investiciniai lakštai, vertės pokyčių, palūkanų normų pokyčių rinkoje, termino, likusio iki investicinių lakštų išpirkimo dienos, šių lakštų pasiūlos ir paklausos rinkoje ir kitų veiksnių.

Atkreipiame dėmesį, kad investiciniai lakštai yra rizikinga investavimo priemonė, todėl tinkama investuotojams, galintiems prisiimti didesnę investavimo riziką. Investavę į šiuos lakštus, susiduriate su investuotų lėšų praradimo rizika, t. y. nėra garantuojama, kad investicinių lakštų išpirkimo dieną atgausite nominaliąją investicinių lakštų vertę, jei finansinių priemonių, su kuriomis susieti investiciniai lakštai, vertės pokytis bus nepalankus.

Čia pateikiama informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite susipažinti su investicinių lakštų emisijų prospektais ir rizikos veiksniais, susijusiais su šiais lakštais, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Visi rizikos veiksniai, susiję su investiciniais lakštais, aprašyti investicinių lakštų emisijų prospektuose ir leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Kontaktai

  • „Skype“
  • Rašykite mums
  • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.