Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Su finansine priemone susietos obligacijos

Su finansine priemone susietos obligacijos

Investicijos, kurioms anksčiau galbūt nesiryžote

 • Galite investuoti akcijų, žaliavų ar valiutų rinkose
 • Obligacijų išpirkimo dieną atgausite nominaliąją obligacijų vertę
 • Šias obligacijas galite parduoti nelaukdami nustatytos išpirkimo dienos (tokiais atvejais jų kaina priklauso nuo rinkos sąlygų)

Su finansine priemone susietos obligacijos — tai ne nuosavybės vertybiniai popieriai, už kuriuos nustatytą išpirkimo dieną Jums išmokama nominalioji jų vertė ir priemoka už palankiai pasikeitusią finansinės priemonės, su kuria susietos obligacijos, vertę. Už šias obligacijas gali būti mokamos ir garantuotos palūkanos.

Šiuo metu platinamos su finansine priemone susietos obligacijos

 • Šiuo metu su finansine priemone susietų obligacijų neplatiname

Anksčiau platintos su finansine priemone susietos obligacijos

Įsigyjant su finansine priemone susietų obligacijų pirminio platinimo metu, gali būti taikomas įsigijimo mokestis — 1 proc. obligacijų nominaliosios vertės. Platinimo metu obligacijų kainai gali būti taikoma nuolaida (diskontas).

Daugiau informacijos apie taikomus mokesčius rasite dokumente „Vertybinių popierių operacijų įkainiai“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Su finansine priemone susietas obligacijas antrinėje rinkoje galima parduoti nesulaukus nustatytos jų išpirkimo dienos, tačiau tokiu atveju jų kaina gali būti didesnė arba mažesnė už nominaliąją jų vertę. Tai priklauso nuo finansinės priemonės, su kuria susietos obligacijos, vertės pokyčių, palūkanų normų pokyčių, termino, likusio iki obligacijų išpirkimo dienos, šių obligacijų pasiūlos ir paklausos rinkoje bei kitų veiksnių.

Investuotojai, investuodami į šias obligacijas, prisiima emitento (banko) kredito riziką, t. y. riziką, kad bankas, išleidęs obligacijas, nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotoju. Atkreiptinas dėmesys, kad ši kredito rizika nėra draudžiama, t. y. banko įsipareigojimas išpirkti obligacijas nėra draudžiamas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Čia pateikiama informacija yra informacinio pobūdžio negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Prieš priimdami sprendimą investuoti į su finansine priemone susietas obligacijas, turite susipažinti su obligacijų emisijų prospektais ir rizikos veiksniais, susijusiais šiomis obligacijomis, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Daugiau informacijos apie rizikos veiksnius rasite šių obligacijų emisijų prospektuose ir leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Su finansine priemone susietos obligacijos gali būti susietos su įvairiomis finansinėmis priemonėmis (akcijomis, žaliavomis, indeksais, valiuta ir kt.), tad ir jų pelningumas priklauso nuo šių finansinių priemonių vertės pokyčių.

Nominalioji obligacijų vertė ir priemoka

Jeigu įsigysite šių obligacijų, nustatytą jų išpirkimo dieną Jums bus išmokėta nominalioji obligacijų vertė ir priemoka už palankiai pasikeitusią finansinės priemonės, su kuria susietos obligacijos, vertę:

 • esant nepalankiam finansinės priemonės vertės pokyčiui, bus išmokėta tik nominalioji obligacijos vertė
 • esant palankiam finansinės priemonės vertės pokyčiui, papildomai bus išmokėta priemoka (ši priemoka gali būti mokama ir obligacijų išpirkimo dieną, ir jų galiojimo laikotarpiu)

Garantuotos palūkanos

Už su finansine priemone susietas obligacijas Jums gali būti mokamos ir garantuotos palūkanos. Jos gali būti mokamos dvejopai:

 • išmokamos už visą investicijos laikotarpį obligacijų išpirkimo dieną
 • mokamos periodiškai nustatytomis dienomis (pavyzdžiui, kasmet)

Rizikos premija

Galite įsigyti su finansine priemone susietų obligacijų su rizikos premija, t. y. didesne kaina negu nominalioji obligacijos vertė. Ši rizikos premija yra skiriama investavimo koeficiento reikšmei pagerinti.

Įsigiję obligacijų, kurių įsigijimo kaina lygi obligacijos nominaliajai vertei (paprastai ji lygi 100 Eur arba, jei obligacijos buvo platinamos litais, – 0,01 Eur.), Jūs nerizikuojate savo investuota suma: net jei finansinės priemonės, su kuria susietos obligacijos, vertė nepalankiai pakis, obligacijų išpirkimo dieną Jūs atgausite savo investuotą sumą.

Pasirinkę obligacijas, kurių įsigijimo kaina yra didesnė už obligacijos nominaliąją vertę, pavyzdžiui, įsigiję obligacijų su 2,90 Eur / 10 Lt rizikos premija, Jūs pasirenkate didesnį investavimo koeficientą. Kuo šis koeficientas didesnis, tuo daugiau uždirbsite, jei finansinės priemonės vertė pasikeis palankiai.

Pasirinkę obligacijas, kurių investavimo koeficientas didesnis negu 100 proc., sėkmės atveju uždirbsite daugiau negu tiesiogiai investuodami į finansines priemones, su kuriomis susietos įsigytos obligacijos.

Atkreipiame dėmesį, kad, įsigydami obligacijų su rizikos premija, rizikuojate papildomai investuotomis lėšomis:

 • jeigu finansinės priemonės, su kuria susietos obligacijos, vertė pasikeis nepalankiai, papildomai investuotų lėšų neatgausite
 • jeigu obligacijų išpirkimo dieną priemoka už finansinės priemonės vertės pokytį bus mažesnė už sumokėtą rizikos premiją, atgausite tik dalį papildomai investuotų lėšų

 

Išsamesnės informacijos apie struktūrines investavimo priemones, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Su finansine priemone susietas obligacijas antrinėje rinkoje galima parduoti nesulaukus nustatytos jų išpirkimo dienos, tačiau tokiu atveju jų kaina gali būti didesnė arba mažesnė už nominaliąją jų vertę. Tai priklauso nuo finansinės priemonės, su kuria susietos obligacijos, vertės pokyčių, palūkanų normų pokyčių, termino, likusio iki obligacijų išpirkimo dienos, šių obligacijų pasiūlos ir paklausos rinkoje bei kitų veiksnių.

Investuotojai, investuodami į šias obligacijas, prisiima emitento (banko) kredito riziką, t. y. riziką, kad bankas, išleidęs obligacijas, nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotoju. Atkreiptinas dėmesys, kad ši kredito rizika nėra draudžiama, t. y. banko įsipareigojimas išpirkti obligacijas nėra draudžiamas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Čia pateikiama informacija yra informacinio pobūdžio negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Prieš priimdami sprendimą investuoti į su finansine priemone susietas obligacijas, turite susipažinti su obligacijų emisijų prospektais ir rizikos veiksniais, susijusiais šiomis obligacijomis, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Daugiau informacijos apie rizikos veiksnius rasite šių obligacijų emisijų prospektuose ir leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Priemokos, mokamos su finansine priemone susietų obligacijų išpirkimo dieną, skaičiavimas

Priemoką gausite, jei finansinės priemonės, su kuria susietos obligacijos, vertė per visą investicijos laikotarpį pasikeis palankiai.

Gautina priemoka už finansinės priemonės vertės pokytį apskaičiuojama taip:

obligacijos nominalioji vertė x investavimo koeficientas x finansinės priemonės vertės pokytis

Obligacijos išpirkimo kaina apskaičiuojama taip:

obligacijos nominalioji vertė + priemoka už finansinės priemonės vertės pokytį + garantuotos palūkanos (jei numatytos)

Pavyzdys

Prielaidos
  Obligacija
be rizikos premijos
Investavimo koeficientas 50 %
Obligacija
be rizikos premijos
Investavimo koeficientas 100 %
Obligacija
su 10 % rizikos premija
Investavimo koeficientas 150 %
Nominalioji obligacijos vertė 100 Eur 100 Eur 100 Eur
Obligacijos įsigijimo kaina 100 Eur 100 Eur 110 Eur
Investavimo koeficientas 50 % 100 % 150 %
Garantuotos palūkanos už visą investavimo laikotarpį 3 % (3 Eur)
Tariami rezuEuratai
Tariami finansinės priemonės vertės pokyčiai Obligacija
be rizikos premijos
Investavimo koeficientas 50 %
Obligacija
be rizikos premijos
Investavimo koeficientas 100 %
Obligacija
su 10 % rizikos premija
Investavimo koeficientas 150 %
Priemokos
suma
Palūkanų
suma
Išpirkimo
kaina
Priemokos
suma
Išpirkimo
kaina
Priemokos
suma
Išpirkimo
kaina
-10 % 0 Eur 3 Eur 103 Eur 0 Eur 100 Eur 0 Eur 100 Eur
0 % 0 Eur 3 Eur 103 Eur 0 Eur 100 Eur 0 Eur 100 Eur
5 % 2,5 Eur 3 Eur 105,5 Eur 5 Eur 105 Eur 7,5 Eur 107,5 Eur
30 % 15 Eur 3 Eur 118 Eur 30 Eur 130 Eur 45 Eur 145 Eur

Atkreipiame dėmesį, kad šiais pavyzdžiais aiškinama, kaip apskaičiuojamos tariamos investuotojo gautinos sumos, ir nėra garantuojama, kad investuotojas, įsigijęs su finansine priemone susietų obligacijų, jų išpirkimo dieną gaus pavyzdžiuose nurodytas sumas.

 

Išsamesnės informacijos apie struktūrines investavimo priemones, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Su finansine priemone susietas obligacijas antrinėje rinkoje galima parduoti nesulaukus nustatytos jų išpirkimo dienos, tačiau tokiu atveju jų kaina gali būti didesnė arba mažesnė už nominaliąją jų vertę. Tai priklauso nuo finansinės priemonės, su kuria susietos obligacijos, vertės pokyčių, palūkanų normų pokyčių, termino, likusio iki obligacijų išpirkimo dienos, šių obligacijų pasiūlos ir paklausos rinkoje bei kitų veiksnių.

Investuotojai, investuodami į šias obligacijas, prisiima emitento (banko) kredito riziką, t. y. riziką, kad bankas, išleidęs obligacijas, nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotoju. Atkreiptinas dėmesys, kad ši kredito rizika nėra draudžiama, t. y. banko įsipareigojimas išpirkti obligacijas nėra draudžiamas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Čia pateikiama informacija yra informacinio pobūdžio negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Prieš priimdami sprendimą investuoti į su finansine priemone susietas obligacijas, turite susipažinti su obligacijų emisijų prospektais ir rizikos veiksniais, susijusiais šiomis obligacijomis, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Daugiau informacijos apie rizikos veiksnius rasite šių obligacijų emisijų prospektuose ir leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Išsamesnės informacijos apie struktūrines investavimo priemones, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Su finansine priemone susietas obligacijas antrinėje rinkoje galima parduoti nesulaukus nustatytos jų išpirkimo dienos, tačiau tokiu atveju jų kaina gali būti didesnė arba mažesnė už nominaliąją jų vertę. Tai priklauso nuo finansinės priemonės, su kuria susietos obligacijos, vertės pokyčių, palūkanų normų pokyčių, termino, likusio iki obligacijų išpirkimo dienos, šių obligacijų pasiūlos ir paklausos rinkoje bei kitų veiksnių.

Investuotojai, investuodami į šias obligacijas, prisiima emitento (banko) kredito riziką, t. y. riziką, kad bankas, išleidęs obligacijas, nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotoju. Atkreiptinas dėmesys, kad ši kredito rizika nėra draudžiama, t. y. banko įsipareigojimas išpirkti obligacijas nėra draudžiamas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Čia pateikiama informacija yra informacinio pobūdžio negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Prieš priimdami sprendimą investuoti į su finansine priemone susietas obligacijas, turite susipažinti su obligacijų emisijų prospektais ir rizikos veiksniais, susijusiais šiomis obligacijomis, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Daugiau informacijos apie rizikos veiksnius rasite šių obligacijų emisijų prospektuose ir leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Išsamesnės informacijos apie struktūrines investavimo priemones, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Su finansine priemone susietas obligacijas antrinėje rinkoje galima parduoti nesulaukus nustatytos jų išpirkimo dienos, tačiau tokiu atveju jų kaina gali būti didesnė arba mažesnė už nominaliąją jų vertę. Tai priklauso nuo finansinės priemonės, su kuria susietos obligacijos, vertės pokyčių, palūkanų normų pokyčių, termino, likusio iki obligacijų išpirkimo dienos, šių obligacijų pasiūlos ir paklausos rinkoje bei kitų veiksnių.

Investuotojai, investuodami į šias obligacijas, prisiima emitento (banko) kredito riziką, t. y. riziką, kad bankas, išleidęs obligacijas, nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotoju. Atkreiptinas dėmesys, kad ši kredito rizika nėra draudžiama, t. y. banko įsipareigojimas išpirkti obligacijas nėra draudžiamas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Čia pateikiama informacija yra informacinio pobūdžio negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Prieš priimdami sprendimą investuoti į su finansine priemone susietas obligacijas, turite susipažinti su obligacijų emisijų prospektais ir rizikos veiksniais, susijusiais šiomis obligacijomis, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Daugiau informacijos apie rizikos veiksnius rasite šių obligacijų emisijų prospektuose ir leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Pageidaujate įsigyti šių obligacijų?

Įsigyti su finansine priemone susietų obligacijų galite dviem būdais:

Įsigyjant su finansine priemone susietų obligacijų pirminio platinimo metu, gali būti taikomas įsigijimo mokestis — 1 proc. obligacijų nominaliosios vertės. Platinimo metu obligacijų kainai gali būti taikoma nuolaida (diskontas).

Daugiau informacijos apie taikomus mokesčius rasite dokumente „Vertybinių popierių operacijų įkainiai“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Norėtumėte parduoti šias obligacijas?

Parduoti įsigytas obligacijas galite atvykę į bet kurį SEB banko skyrių. Su finansine priemone susietas obligacijas antrinėje rinkoje galite parduoti nesulaukę nustatytos išpirkimo dienos, tačiau tokiu atveju jų kaina priklauso nuo rinkos sąlygų.

Išsamesnės informacijos apie struktūrines investavimo priemones, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Su finansine priemone susietas obligacijas antrinėje rinkoje galima parduoti nesulaukus nustatytos jų išpirkimo dienos, tačiau tokiu atveju jų kaina gali būti didesnė arba mažesnė už nominaliąją jų vertę. Tai priklauso nuo finansinės priemonės, su kuria susietos obligacijos, vertės pokyčių, palūkanų normų pokyčių, termino, likusio iki obligacijų išpirkimo dienos, šių obligacijų pasiūlos ir paklausos rinkoje bei kitų veiksnių.

Investuotojai, investuodami į šias obligacijas, prisiima emitento (banko) kredito riziką, t. y. riziką, kad bankas, išleidęs obligacijas, nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotoju. Atkreiptinas dėmesys, kad ši kredito rizika nėra draudžiama, t. y. banko įsipareigojimas išpirkti obligacijas nėra draudžiamas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Čia pateikiama informacija yra informacinio pobūdžio negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Prieš priimdami sprendimą investuoti į su finansine priemone susietas obligacijas, turite susipažinti su obligacijų emisijų prospektais ir rizikos veiksniais, susijusiais šiomis obligacijomis, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Daugiau informacijos apie rizikos veiksnius rasite šių obligacijų emisijų prospektuose ir leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

 

Kontaktai

 • „Skype“
 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.