Switch to mobile version. Į viršų

Mokėjimo kortelės

Kaip pakeisti kortelės apribojimus prieš
vykstant į kelionę užsienyje?

 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Pagrindiniame lange, viršutinėje meniu juostoje, spustelėkite „Sąskaitos ir kortelės“.
 3. Skiltyje „Mokėjimo kortelės“ spustelėkite „Mano kortelės“.
 4. Atsivėrusiame kortelių sąraše prie kortelės, kurios nustatymus norite keisti, spustelėkite mygtuką „Keisti duomenis“.
 5. Atsivėrusiame lange galėsite įjungti arba išjungti atsiskaitymų internetu ar užsienio šalyse funkcijas, taip pat laikinai panaikinti magnetinę juostelę nuskaitančių bankomatų apribojimus.

Kaip pakeisti kortelės apribojimus prieš vykstant į kelionę užsienyje?

 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Pagrindiniame lange, viršutinėje meniu juostoje, spustelėkite „Sąskaitos ir kortelės“.
 3. Skiltyje „Mokėjimo kortelės“ spustelėkite „Mano kortelės“.
 4. Atsivėrusiame kortelių sąraše prie kortelės, kurios nustatymus norite keisti, spustelėkite mygtuką „Keisti duomenis“.
 5. Atsivėrusiame lange galėsite įjungti arba išjungti atsiskaitymų internetu ar užsienio šalyse funkcijas, taip pat laikinai panaikinti magnetinę juostelę nuskaitančių bankomatų apribojimus.

Kaip nustatyti leistinas operacijas ir limitus?


Interneto banke nuo šiol dar daugiau galimybių patiems keisti savo kortelės nustatymus – leistinas operacijas kortele ir atsiskaitymo limitus.
 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Pagrindiniame lange, viršutinėje meniu juostoje, spustelėkite „Sąskaitos ir kortelės“ .
 3. Skiltyje „Mokėjimo kortelės“ spustelėkite „Mano kortelės“.
 4. Atsivėrusiame kortelių sąrašo lange prie norimos kortelės spustelėkite „Keisti duomenis“.
 5. Skiltyje „Veiksmai ir limitai“ galite įjungti ar išjungti norimas kortelės funkcijas ir keisti limitus.
 6. Patikrinkite informaciją ir spustelėkite „Patvirtinti“.

Kaip pateikti pretenzijas dėl neteisingų ar
neautorizuotų mokėjimų kortele?

 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Pagrindiniame lange, viršutinėje meniu juostoje, spustelėkite „Sąskaitos ir kortelės“ .
 3. Skiltyje „Mokėjimo kortelės“ spustelėkite „Kortelės išrašas“.
 4. Atsivėrusiame lange nurodykite kortelę, kurios operaciją norite ginčyti, ir laikotarpį, kada atlikote operaciją.
 5. Atsivėrusiame išraše pasirinkite operaciją, kurią norite ginčyti. Apačioje matysite mygtuką „Ginčyti sandorį“.
 6. Spustelėjus mygtuką, atsidarys paraiškos, kurią turėsite užpildyti, langas –  nurodykite operacijos datą, tipą, priežastį, kodėl operaciją ginčijate, ir kitą reikiamą informaciją.

Kaip pateikti pretenzijas dėl neteisingų ar neautorizuotų mokėjimų kortele?

 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Pagrindiniame lange, viršutinėje meniu juostoje, spustelėkite „Sąskaitos ir kortelės“ .
 3. Skiltyje „Mokėjimo kortelės“ spustelėkite „Kortelės išrašas“.
 4. Atsivėrusiame lange nurodykite kortelę, kurios operaciją norite ginčyti, ir laikotarpį, kada atlikote operaciją.
 5. Atsivėrusiame išraše pasirinkite operaciją, kurią norite ginčyti. Apačioje matysite mygtuką „Ginčyti sandorį“.
 6. Spustelėjus mygtuką, atsidarys paraiškos, kurią turėsite užpildyti, langas –  nurodykite operacijos datą, tipą, priežastį, kodėl operaciją ginčijate, ir kitą reikiamą informaciją.

Kaip sužinoti savo kortelės PIN kodą?

 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Pagrindiniame lange, viršutinėje meniu juostoje, spustelėkite „Sąskaitos ir kortelės“.
 3. Skiltyje „Mokėjimo kortelės“ spustelėkite „Mano kortelės“.
 4. Atsivėrusiame kortelių sąrašo lange prie norimos kortelės spustelėkite „PIN kodas“.
 5. Atsivėrusiame PIN kodo lange spustelėkite mygtuką „PIN kodas“.
 6. Patvirtinkite savo prisijungimo priemone („Smart-ID“, slaptažodžių generatoriumi ar mobiliuoju parašu) ir ekrane 90 sekundžių matysite savo kortelės PIN kodą.

Kur rasti visas turimas korteles ir jų nustatymus?

 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Pagrindiniame lange, viršutinėje meniu juostoje, pasirinkite „Sąskaitos ir kortelės“ ->  „Mano kortelės“ .
 3. Rodomos turimos kortelės. Pasirinkę norimą kortelę, spustelėkite „Daugiau“.

Kaip suformuoti kortelės išrašą?

 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Pagrindiniame lange, viršutinėje meniu juostoje, spustelėkite „Sąskaitos ir kortelės“ .
 3. Skiltyje „Mokėjimo kortelės“ spustelėkite „Kortelės išrašas“.
 4. Pasirinkite norimą (-as) kortelę (-es) spustelėję „Mokėjimo kortelių sąrašas“. Pažymėkite varnele, kurios kortelės išrašą norite gauti, pasirinkite laikotarpį ir nurodykite, kur norėtumėte jį matyti (ekrane, atsisiųsti kaip CSF ar PDF failą), ir spustelėkite „Rodyti“.

Kaip užblokuoti kortelę?


Nuo šiol savo mokėjimo kortelę galėsite patogiai blokuoti bet kuriuo metu prisijungę prie interneto banko.
 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Pagrindiniame lange, viršutinėje meniu juostoje, spustelėkite „Sąskaitos ir kortelės“ .
 3. Skiltyje „Mokėjimo kortelės“ spustelėkite „Mano kortelės“.
 4. Atsivėrusiame kortelių sąrašo lange spustelėkite prie norimos kortelės „Blokuoti ir / ar uždaryti kortelę“.
 5. Atsivėrusiame kortelės blokavimo lange pasirinkite blokavimo priežastį ir patvirtinkite prašymą savo prisijungimo priemone („Smart-ID“, slaptažodžių generatoriumi ar mobiliuoju parašu).

Kaip užsisakyti naują debeto kortelę?

 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Pagrindiniame lange, viršutinėje meniu juostoje, spustelėkite „Sąskaitos ir kortelės“ .
 3. Skiltyje „Mokėjimo kortelės“ spustelėkite „Nauja kortelė“.
 4. Prie norimos kortelės spustelėkite mygtuką „Pasirinkti“.
 5. Duomenys užpildomi automatiškai, tačiau, jei norite, galite koreguoti  galimus atlikti veiksmus  kortele ir kortelės limitus.
 6. Patikrinkite įvestus duomenis ir spustelėkite „Patvirtinti“.

Kaip grąžinti panaudotą kredito limitą? (I būdas)

 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Atsivėrusiame pagrindiniame lange, viršutinėje meniu juostoje, spustelėkite „Sąskaitos ir kortelės“ .
 3. Skiltyje „Mokėjimo kortelės“ spustelėkite „Mano kortelės“.
 4. Atsivėrusiame lange matysite visas savo turimas korteles. Norėdami grąžinti panaudotą kredito kortelės kredito limitą, spustelėkite „Grąžinti“ .
 5. Įrašykite norimą grąžinti sumą ir spustelėkite „Tęsti“.
 6. Patikrinkite duomenis ir patvirtinkite savo prisijungimo priemone („Smart-ID“, slaptažodžių generatoriumi ar mobiliuoju parašu).
 7. Kreditas grąžintas.

Kaip grąžinti panaudotą kredito limitą? (II būdas)

 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Pagrindiniame lange, viršutinėje meniu juostoje, spustelėkite „Kreditai ir lizingas“ .
 3. Skiltyje „Kreditai“ spustelėkite „Mano kreditai“.
 4. Pasirinkite kredito kortelės sutartį ir spustelėkite „Grąžinti“.
 5. Įrašykite norimą grąžinti sumą ir spustelėkite „Tęsti“.
 6. Patikrinkite duomenis ir patvirtinkite savo prisijungimo priemone („Smart-ID“, slaptažodžių generatoriumi ar mobiliuoju parašu).
 7. Mokėjimo nurodymas įvykdytas.

Kaip pakeisti kredito kortelės sutarties sąlygas?

Interneto banke galite keisti mėnesio įmokos nurašymo dieną ir / arba sąskaitą, iš kurios nurašomos kredito įmokos ir palūkanos, taip pat sumažinti kredito limitą.

 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Pagrindiniame lange, viršutinėje meniu juostoje, spustelėkite „Sąskaitos ir kortelės“.
 3. Skiltyje „Mokėjimo kortelės“ spustelėkite „Mano kortelės“.
 4. Atsidariusiame lange matysite turimas mokėjimo korteles. Norėdami pakeisti kredito kortelės sąlygas, greta mygtuko „Keisti duomenis“ spustelėkite rodyklę ir pasirinkite „Keisti sutarties duomenis“.
 5. Atsivėrusiame kredito kortelės sutarties keitimo lange atlikite norimus pokyčius ir spustelėkite „Toliau“.
 6. Pasirinkite „Ne“ ir spustelėkite „Toliau“.
 7. Patikrinkite, ar visa pateikta informacija yra teisinga, ir spustelėkite „Pateikti“.
 8. Užpildytą paraišką patvirtinkite savo prisijungimo priemone („Smart-ID“, slaptažodžių generatoriumi ar mobiliuoju parašu).
 9. Pakeitimai atlikti, dokumentas pasirašytas.
 10. Pakeitimus matysite viršutinėje meniu juostoje pasirinkę „Sąskaitos ir kortelės“ --> „Mokėjimo kortelės“ --> „Mano kortelės“ ir prie pasirinktos kredito kortelės spustelėję „Daugiau“.
 11. Pasirašytą dokumentą galite peržiūrėti viršutinėje meniu juostoje pasirinkę „Kitos paslaugos ir nustatymai“ --> „Papildomos paslaugos“ --> „Elektroniniai dokumentai“.
 12. Skiltyje „Dokumentų archyvas“ matysite pasirašytą dokumentą.

Kaip peržiūrėti kredito kortelės sutarties informaciją?

Panaudotą kredito limitą, apskaičiuotas palūkanas, delspinigius ir susidariusius skolas galite matyti interneto banke.

 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Pagrindiniame lange, viršutinėje meniu juostoje, pasirinkite „Kreditai ir lizingas“ .
 3. Skiltyje „Kreditai“ spustelėkite „Mano kreditai“.
 4. Spustelėję rodyklę išskleisite norimos peržiūrėti kredito kortelės sutartį.

Kaip užsisakyti naują kredito kortelę?

 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Pagrindiniame lange, viršutinėje meniu juostoje, spustelėkite „Sąskaitos ir kortelės“.
 3. Skiltyje „Mokėjimo kortelės“ spustelėkite „Nauja kortelė“.
 4. Atsivėrusiame lange matysite visas siūlomas kredito korteles.
 5. Išsirinkę norimą kortelę spustelėkite „Pasirinkti“.
 6. Užpildykite paraišką ir spustelėkite „Toliau“.
 7. Parinkite tinkamą informaciją apie save ir spustelėkite „Toliau“.
  Jei esate susituokęs (-usi), galite pasirinkti, kad vertinant Jūsų mokumą būtų įtraukti duomenys apie sutuoktinį. Jei pasirinkote teigiamai, užpildykite informaciją apie sutuoktinį. Pasirinkę neigiamą atsakymą tęskite spustelėję „Toliau“.
 8. Patikrinkite, ar visa pateikta informacija yra teisinga, ir spustelėkite „Pateikti“.
 9. Užpildytą paraišką patvirtinkite savo prisijungimo priemone („Smart-ID“, slaptažodžių generatoriumi ar mobiliuoju parašu).
 10. Jūsų paraiška pasirašyta ir išsiųsta bankui.
 11. Peržiūrėti pateiktą paraišką galite viršutinėje meniu juostoje pasirinkę „Kitos paslaugos ir nustatymai“ --> „Nustatymai“ --> „Prašymai“.
 12. Atsivėrusiame lange matysite kredito kortelės paraiškos būklę.
 13. Peržiūrėti pateiktą paraišką galite viršutinėje meniu juostoje pasirinkę „Kitos paslaugos ir nustatymai“ --> „Papildomos paslaugos“ --> „Elektroniniai dokumentai“.
 14. Skiltyje „Dokumentų archyvas“ matysite pasirašytą dokumentą.

Kaip užsisakyti papildomą kredito kortelę?

 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Pagrindiniame lange, viršutinėje meniu juostoje, spustelėkite „Sąskaitos ir kortelės“.
 3. Skiltyje „Mokėjimo kortelės“ spustelėkite „Mano kortelės“.
 4. Atsivėrusiame lange matysite visas savo turimas korteles. Norėdami užsakyti papildomą kredito kortelę, spustelėkite „Papildoma kortelė“ .
 5. Užpildykite, spustelėkite „Išsaugoti“. Jūsų paraiška pasirašyta ir išsiųsta bankui.
 6. Peržiūrėti pateiktą paraišką galite viršutinėje meniu juostoje pasirinkę „Kitos paslaugos ir nustatymai“ --> „Nustatymai“ --> „Prašymai“. Atsivėrusiame lange matysite papildomos kredito kortelės paraiškos būklę.

Kaip užpildyti paraišką norint padidinti kredito limitą?

 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Pagrindiniame lange, viršutinėje meniu juostoje, spustelėkite „Sąskaitos ir kortelės“.
 3. Skiltyje „Mokėjimo kortelės“ spustelėkite „Mano kortelės“.
 4. Atsidariusiame lange matysite turimas mokėjimo korteles. Norėdami pateikti paraišką gauti didesnį kredito kortelės kredito limitą, greta mygtuko „Keisti duomenis“ spustelėkite rodyklę ir pasirinkite „Keisti sutarties duomenis“.
 5. Kredito kortelės sutarties keitimo lange atlikite norimus pokyčius ir spustelėkite „Toliau“.
 6. Jei esate susituokęs (-usi), galite pasirinkti, kad vertinant Jūsų mokumą būtų įtraukti duomenys apie sutuoktinį. Jei pasirinkote teigiamai, pateikite informaciją apie sutuoktinį. Pasirinkę neigiamą atsakymą tęskite spustelėję „Toliau“.
 7. Patikrinkite, ar visa pateikta informacija yra teisinga, ir spustelėkite „Pateikti“.
 8. Užpildytą paraišką patvirtinkite savo prisijungimo priemone („Smart-ID“, slaptažodžių generatoriumi ar mobiliuoju parašu).
 9. Paraiška padidinti kredito kortelės kredito limitą pateikta bankui.
 10. Peržiūrėti pateiktą paraišką galite viršutinėje meniu juostoje pasirinkę „Kitos paslaugos ir nustatymai“ --> „Nustatymai“ --> „Prašymai“.
 11. Atsivėrusiame lange matysite paraiškos būklę.
 12. Pasirašytą dokumentą galite peržiūrėti viršutinėje meniu juostoje pasirinkę „Kitos paslaugos ir nustatymai“ --> „Papildomos paslaugos“ --> „Elektroniniai dokumentai“.
 13. Skiltyje „Dokumentų archyvas“ matysite pasirašytą dokumentą.

Interneto banko instrukcijos verslo klientams

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.