Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

I pensijų pakopa

I pensijų pakopa

Valstybės mokama pensija

 • I pensijų pakopos dalyviams pensiją moka „Sodra“
 • „Sodros“ mokama pensija sudaro apie 30–40 proc. buvusių pajamų
 • Galite pasinaudoti daugiapakopės pensijų sistemos teikiamomis galimybėmis kaupti papildomą pensiją

Jei Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą laiką Jūsų darbdavys arba Jūs mokėsite įprastus mokesčius „Sodrai“, sulaukę pensinio amžiaus, iš „Sodros“ gausite valstybinę socialinio draudimo pensiją.

I pensijų kaupimo sistemos pakopa grindžiama kartų solidarumo principu: dirbantieji ir mokantieji  „Sodrai“ socialinio draudimo įmokas išlaiko savo tėvus ar senelius, o sulaukę pensinio amžiaus yra taip pat išlaikomi dirbančių savo vaikų. Apskaičiuojant pensijos dydį, atsižvelgiama į darbo stažą, mokėtų socialinio draudimo įmokų dydį ir į tai, kaip ilgai šios įmokos buvo mokamos. Įtakos taip pat turi einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis, kurį nustato valstybė, atsižvelgdama į surenkamų socialinio draudimo įmokų sumą.

Mokesčių mokėtojų mažėja, išmokų gavėjų daugėja

Daugelyje Europos šalių dirbančiųjų mažėja, o pensijų gavėjų daugėja, todėl tenka ilginti pensinį amžių arba didinti mokesčius.

Ne išimtis ir Lietuva — čia nuo 2012 m. sausio 1 d. jau pradėtas ilginti pensinis amžius: po 4 mėnesius moterims ir po 2 mėnesius vyrams kasmet, kol pasieks 65 metus.

Lietuvoje išmokų gavėjų daugėja, nes žmonės gyvena vis ilgiau, o mokesčių mokėtojų mažėja dėl mažo gimstamumo ir emigracijos. Vadinasi,  „Sodra“ gauna vis mažiau pinigų, o padalyti juos reikia vis didesniam pensijų gavėjų skaičiui.


Diagramoje pavaizduota visų Lietuvos gyventojų ir šešiasdešimtmečių
bei vyresnių žmonių santykio raida.

Išeitis – papildomas pensijos kaupimas

Lietuvai, kaip ir kitoms Europos Sąjungos valstybėms, bus vis sunkiau spręsti pensijų problemą ateityje mažėjant mokesčių mokėtojų ir didėjant pagyvenusių žmonių skaičiui. Todėl kitų valstybių pavyzdžiu (Lenkijos, Estijos, Latvijos, Švedijos ir kt.) palaipsniui įgyvendinama daugiapakopė pensijų sistema — sudaromos sąlygos kaupti pensiją II pakopos pensijų fonduose ir savarankiškai kaupti papildomą pensiją III pakopos pensijos fonduose arba pagal investicinio gyvybės draudimo sutartį.


Prieš priimdami sprendimą investuoti pagal konkrečios investavimo krypties strategiją, turite patys ar padedami konsultantų įvertinti, kad, esant infliacijai, pasikeitus rinkos palūkanų normoms ar įvykus tam tikriems įvykiams, kurie nepriklauso nuo SEB banko, UAB „SEB investicijų valdymas“ ar „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialo valios ir veiksmų, gali sumažėti Jūsų investicijų vertė.

Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų, o draudimo bendrovė negarantuoja investavimo krypčių pelningumo. Ankstesni rezultatai gali skirtis nuo būsimų rezultatų. Investicijų vertė gali kilti ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau, negu investavote.

II pakopos pensijų kaupimo sistemos dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija proporcingai mažinama Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negali būti nutraukta, išskyrus atvejus, kai dalyvis vienašališkai nutraukia pirmą kartą sudarytą sutartį per 30 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.

Kad sulaukus pensinio amžiaus gyvenimas būtų visavertis, tuo metu gaunamos pajamos turėtų sudaryti apie 70 proc. dabar gaunamo atlyginimo. Jei nesiruošite senatvei iš anksto ir netaupysite, Jūsų pensija bus kuklesnė — sudarys vos 30—40 proc. dabartinių pajamų. Dalyvaudami visose trijose pensijų sistemos pakopose, tikėtina, galėtumėte pasiekti, kad mėnesio pajamos sulaukus pensinio amžiaus sudarytų apie 70 proc. dabar gaunamų pajamų.

Daugiapakopė pensijų sistema, pagrįsta ne tik valstybiniu socialiniu draudimu, bet ir asmeniniu kaupimu, yra vienas iš būdų mažiau priklausyti nuo dirbančiųjų ir išmokų gavėjų skaičiaus santykio.

Kokios galėtų būti Jūsų pajamos ateityje, jei nedalyvautumėte ir jei dalyvautumėte pensijų sistemoje?

Palyginkite galimus rezultatus (grafike pateikiami rezultatai, gauti skaičiuojant SEB pensijų skaičiuokle; skaičiavimo prielaidos pateiktos po grafiku):

I pakopa („Sodra“)
„Sodros“ mokama pensija, jei mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

II pakopa
Galima pensija, jeigu lėšos kaupiamos II pakopos pensijų fonde, pavyzdžiui, „SEB pensija“ (šiuos pensijų fondus valdo UAB „SEB investicijų valdymas“):

 • neprisidedant savo lėšomis — jei II pakopos pensijų kaupimo sutartis sudaryta iki 2012 12 31 ir pensijų dalyvis nekeitė pensijų įmokų mokėjimo būdo
 • prisidedant savo lėšomis — jei II pakopos pensijų kaupimo sutartis sudaryta nuo 2013 01 01 arba iki 2012 12 31 ir pensijų dalyvis pasirinko toliau kaupti pensiją papildomai skirdamas įstatymo nustatytą dalį savo atlyginimo

III pakopa
Galima pensija, jeigu savanoriškai kaupiama papildoma pensija, pavyzdžiui, sudarius investicinio gyvybės draudimo sutartį „SEB pensija plius“ (šią paslaugą teikia AB „SEB gyvybės draudimas“).


Prielaidos

 • II pensijų pakopa

  30 metų vyro atlyginimas 500 Eur atskaičius mokesčius, II pakopos pensijų fondo sąskaitoje jis jau yra sukaupęs 1 600 Eur, vidutinė metinė investicijų grąža 5 proc.

  Fondo „SEB pensija“ įkainiai: turto valdymo mokestis 1 proc. vidutinės lėšų metinės vertės, įmokos mokestis 1 proc. Įmokos mokestis nuo 2016 m. sausio 1 d. bus mažinamas iki 0,5 proc. ir nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 0 procentų.

  Skaičiuojant neatsižvelgiama į ankstesnį darbo stažą ir atlyginimą — skaičiuojami būsimo laikotarpio rezultatai.

  Infliacija, vidutinis šalies darbo užmokestis ir pensijos didėja 2,3 proc. per metus.

  II pensijų pakopos fondus „SEB pensija“ valdo UAB „SEB investicijų valdymas“.

 • III pensijų pakopa

  Savanoriškai kaupiama papildoma pensija pagal investicinio gyvybės draudimo sutartį „SEB pensija plius“: mėnesio įmoka 28,96 Eur, pasirinkta gyvybės draudimo suma 0,29 Eur.

  AB „SEB gyvybės draudimas“ taikomi mokesčiai: įmokos mokestis 3,5 proc. draudimo įmokos, administravimo mokestis 2,03 Eur ir 0,05 proc. sukauptos sumos.

  Įmokų mokėtojas gauna pakankamas pajamas, kad galėtų naudotis visa gyventojų pajamų mokesčio lengvata, ir ja naudojasi. Jo susigrąžinta suma vėliau neįskaičiuojama į įmokas ir galutinę sukauptą sumą.

  Investicinio gyvybės draudimo paslaugą teikia AB „SEB gyvybės draudimas“.

 • Skaičiuojant II ir III pakopos išmoką (pensijų anuitetą), atsižvelgiama į Europos Komisijos prognozuojamą Lietuvos gyventojų tikėtiną gyvenimo trukmę.

  Skaičiuojant anuitetą daroma prielaida, kad metinė anuiteto palūkanų norma 2 proc., vienkartinis anuiteto administravimo mokestis 5 proc. pensijų fonde sukauptos sumos.

  Siekiant palyginti išmokas, laikoma, kad anuitetas įsigyjamas net tuo atveju, kai pagal teisės aktų reikalavimus jo įsigyti neprivaloma.

Daugiau informacijos apie pensijų išmokas galite rasti šiame Lietuvos banko svetainės tinklalapyje.

Kokio dydžio senatvės pensiją yra tikimybė gauti, jei taptumėte II pensijų sistemos pakopos dalyviu, galite apskaičiuoti naudodamiesi SEB pensijų skaičiuokle.

Įspėjame, kad šia skaičiuokle tik apytiksliai apskaičiuojamas galimas būsimos pensijos dydis. Nėra garantuojama, kad Jūsų valstybinio socialinio draudimo pensija, pensijų fondų pelningumas ar pensijų anuitetas (iki gyvos galvos mokama periodinė išmoka) sutaps su rezultatais, gautais skaičiuojant šia skaičiuokle.


Prieš priimdami sprendimą investuoti pagal konkrečios investavimo krypties strategiją, turite patys ar padedami konsultantų įvertinti, kad, esant infliacijai, pasikeitus rinkos palūkanų normoms ar įvykus tam tikriems įvykiams, kurie nepriklauso nuo SEB banko, UAB „SEB investicijų valdymas“ ar „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialo valios ir veiksmų, gali sumažėti Jūsų investicijų vertė.

Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų, o draudimo bendrovė negarantuoja investavimo krypčių pelningumo. Ankstesni rezultatai gali skirtis nuo būsimų rezultatų. Investicijų vertė gali kilti ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau, negu investavote.

II pakopos pensijų kaupimo sistemos dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija proporcingai mažinama Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negali būti nutraukta, išskyrus atvejus, kai dalyvis vienašališkai nutraukia pirmą kartą sudarytą sutartį per 30 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.

 • Pensiją galite gauti iš kelių šaltinių

Ir II, ir III pakopos pensijų kaupimo sistemos dalyviai, sulaukę pensinio amžiaus, pensiją gauna iš kelių šaltinių — iš „Sodros“ ir iš privačių II ir III pakopos pensijų fondų arba iš investicinio gyvybės draudimo bendrovės, jei pasirenkamas papildomas savanoriškas pensijos kaupimas sudarius gyvybės draudimo sutartį.

Pensijų sistemos dalyviams, kaupiantiems pensiją II pakopos fonduose, „Sodros“ senatvės pensija proporcingai mažinama teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Yra tikimybė uždirbti sėkmingų investicijų atveju

Į privačius pensijų fondus pervedamos Jūsų lėšos visą taupymo laikotarpį yra investuojamos, todėl galite tikėtis sukaupti daugiau, nei investuota, jei investicijos bus sėkmingos.

Kaupdami pinigus pensijų fonduose, Jūs prisiimate investicijų grąžos riziką. Šią riziką iš dalies galite valdyti pensijų fondą rinkdamiesi atsižvelgdami į savo amžių. Kuo mažiau laiko lieka iki pensinio amžiaus, tuo mažesnės rizikos pensijų fondus turėtumėte rinktis.

 • Turite teisę gauti visas valstybinio socialinio draudimo išmokas

Daugiapakopės pensijų sistemos dalyviai, kaip visi dirbantys ir mokesčius „Sodrai“ mokantys žmonės, turi teisę gauti kitas valstybinio socialinio draudimo fondo išmokas (pavyzdžiui, ligos ar motinystės pašalpas).

 • Fonduose sukauptos lėšos paveldimos

Pensijų fonduose kaupiamos lėšos yra paveldimos:

 • II pakopos pensijų fonde sukauptos lėšos paveldėtojams išmokamos pinigais
 • III pakopos pensijų fonde sukauptas turtas — pinigais arba pensijų fondo vienetais (jeigu paveldėtojas jau yra to paties pensijų fondo dalyvis arba juo tampa)

Prieš priimdami sprendimą investuoti pagal konkrečios investavimo krypties strategiją, turite patys ar padedami konsultantų įvertinti, kad, esant infliacijai, pasikeitus rinkos palūkanų normoms ar įvykus tam tikriems įvykiams, kurie nepriklauso nuo SEB banko, UAB „SEB investicijų valdymas“ ar „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialo valios ir veiksmų, gali sumažėti Jūsų investicijų vertė.

Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų, o draudimo bendrovė negarantuoja investavimo krypčių pelningumo. Ankstesni rezultatai gali skirtis nuo būsimų rezultatų. Investicijų vertė gali kilti ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau, negu investavote.

II pakopos pensijų kaupimo sistemos dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija proporcingai mažinama Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negali būti nutraukta, išskyrus atvejus, kai dalyvis vienašališkai nutraukia pirmą kartą sudarytą sutartį per 30 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.