Keisti kalbą:

Pranešimas subfondo „SEB Global Chance/Risk Fund“ investuotojams