Keisti kalbą:

Subfondas ,,SEB Medical Fund“ bus prijungtas prie fondo ,,SEB Concept Biotechnology“