Keisti kalbą:

Subfondas „SEB Short Bond Fund EUR“ bus prijungtas prie subfondo „SEB Euro Short Rate Fund“