Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Paslaugų planas STARTAS

Paslaugų planas STARTAS

Lengvesnė pradžia

 • Nemokamas pinigų pervedimas eurais internetu
 • Netaikomas į sąskaitą pervestų lėšų eurais administravimo mokestis
 • Netaikomas minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis
 • Specialios mokėjimo kortelių turėtojų aptarnavimo sąlygos

Nemokamą paslaugų planą STARTAS gali užsisakyti juridiniai asmenys, nuo kurių įsteigimo praėjo ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Sudarius sutartį, šiuo planu galima naudotis vienus metus. Jis padės sutaupyti pinigų atliekant kasdienes finansines operacijas ir naudojantis į planą įtrauktomis banko paslaugomis.

Praėjus vieniems metams nuo paslaugų plano sutarties sudarymo dienos, paslaugų planas STARTAS automatiškai keičiamas paslaugų planu S ir pradedamas taikyti plano S mėnesio mokestis bei sąlygos.

Paslaugų plano STARTAS privalumai

 • Naudojantis el. kanalais per mėnesį be papildomo mokesčio galima atlikti neribotą skaičių pervedimų eurais į sąskaitas SEB ir kituose bankuose, registruotuose Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje, Monake, San Marine bei Andoroje. Pervedant lėšas pagal labai skubų mokėjimo nurodymą, taikomi įprasti banko kainyne nustatyti mokesčiai.
 • Netaikomas iš kitų Lietuvos bankų į Jūsų įmonės sąskaitą pervestų lėšų eurais administravimo mokestis.1
 • Už visų SEB banke įmonės turimų banko sąskaitų tvarkymą netaikomas minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis.
 • Nemokama „Smart-ID” programėlė.
 • Jei įmonė naudojasi banko teikiama mokėjimo kortelių turėtojų aptarnavimo paslauga, jai nereikia mokėti abonementinio mėnesio mokesčio.

Paslauga teikiama klientams rezidentams. Klientais nerezidentais yra laikomi visi juridiniais asmenys, kurių buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje.

1 Užsakius paslaugų planą, nuolaida įsigalioja kitą darbo dieną.

Specialus pasiūlymas naujoms įmonėms*:

 • abonementinis kortelių skaitytuvo mokestis netaikomas pirmus naudojimo metus
 • komisinis mokestis – 0,9 proc. atsiskaitymo kortele sumos
 • po pirmų naudojimo metų pradedamas taikyti 12 Eur mėnesinis abonementinis mokestis
 • pasiūlymas galioja, jei įrengiama ne daugiau kaip trys elektroniniai kortelių skaitytuvai vienai įmonei

*Nauja įmonė – tai įmonė, nuo kurios įsteigimo datos praėjo ne daugiau kaip 12 mėnesių.


Pasiūlymas negali būti laikomas banko įsipareigojimu sudaryti sutartį ir teikti paslaugą pirmiau nurodytomis sąlygomis. Bankas turi teisę, įvertinęs prekybininko vykdomos ar ketinamos vykdyti veiklos pobūdį, atsisakyti teikti paslaugą arba siūlyti kitas, negu pasiūlyme nurodytos, paslaugų teikimo sąlygas. Išsamiau apie tai galite sužinoti paskambinę telefonu +370 5 268 2822.

Už paslaugas, neįtrauktas į planą STARTAS, taikomi standartiniai banko įkainiai.

Šį paslaugų planą galite užsisakyti internetu arba atvykę į SEB banko skyrių.


Išsamesnės informacijos apie SEB banko paslaugų planus, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės savo vadybininko SEB banke arba paskambinę telefonu +370 5 268 2822.

Daugelį atsakymų į Jums rūpimus klausimus rasite šiame puslapyje.

Kaip užsisakyti paslaugų planą?

Paslaugų planą gali užsakyti įmonės vadovas arba įmonės vadovo įgaliotas asmuo, arba asmuo, kuris įmonės su banku sudarytoje elektroninių paslaugų teikimo sutartyje įmonės vadovo yra įgaliotas pateikti mokėjimo nurodymus:

Ko reikia norint užsisakyti paslaugų planą?

Įmonė, užsakydama paslaugų planą, privalo turėti bent vieną sąskaitą SEB banke ir būti sudariusi ar užsakydama paslaugų planą sudaryti į pasirinktą paslaugų planą įtrauktų paslaugų, kurias pageidauja gauti, teikimo sutartis.

Ne SEB banko klientai, norėdami užsisakyti paslaugų planą, pirmiausia turi atsidaryti sąskaitą SEB banke. Jei norite sužinoti, kaip greičiausiai tai padaryti, skambinkite mums telefonu +370 5 268 2822.

Kiek paslaugų planų gali užsisakyti įmonė?

Galite pasirinkti tik vieną paslaugų planą. Jei manote, kad pasirinktą planą naudinga pakeisti, tai padaryti galite prisijungę prie banko paslaugų internetu svetainės arba atvykę į SEB banko skyrių.

Kokiais atvejais galima mokėti mažesnį mėnesio mokestį?

Specialų mėnesio mokestį (išimtis — planas XS, STARTAS) moka tos įmonės, kurios naudojasi ne mažiau kaip dviem banko paslaugomis iš šio sąrašo:

 • verslo kreditu
 • kredito limitu
 • sąskaitos perviršio limitu
 • faktoringu
 • lizingu
 • darbo užmokesčio pervedimo paslauga
 • mokėjimo kortelių turėtojų aptarnavimo paslauga
 • įmokų surinkimo ir administravimo paslauga
 • elektroninių sąskaitų teikimo paslauga
 • garantija
 • gyvybės draudimu

Koks įkainis taikomas viršijus nemokamų lėšų pervedimų skaičių?

Be papildomo mokesčio galite atlikti nurodytą lėšų eurais pervedimo internetu operacijų skaičių (išimtis — planas STARTAS), kurį viršijus pradedami taikyti standartiniai banko kainyne nustatyti įkainiai.

Kaip mokamas mėnesio mokestis?

 • Mėnesio mokestis pirmą kartą nurašomas iš Jūsų pasirinktos sąskaitos sutarties sudarymo dieną.
 • Mėnesio mokestis mokamas už ateinantį mėnesį.
 • Jis nurašomas tą pačią kalendorinę kiekvieno mėnesio dieną, kurią pirmą kartą sumokėtas.
 • Jei pasirinktoje sąskaitoje nepakanka lėšų, mokestis nurašomas iš kitų Jūsų sąskaitų eurais.
 • Jei sutartį nutrauksite nepasibaigus mėnesiui, mokestis nebus grąžintas, o už paslaugas bus pradėti taikyti standartiniai banko kainyne nustatyti įkainiai.
 • Mėnesio mokestis mokamas ir tuo atveju, jei į planą įtrauktomis paslaugomis nesinaudojama.

Kada įsigalioja sutartis ir kada pradedamos taikyti joje nustatytos paslaugų teikimo sąlygos ir įkainiai?

 • Sutartis įsigalioja tą dieną, kai sutartį pasirašo abi sutarties šalys — Jūs ir bankas.
 • Jei sutartis sudaroma internetu, ji įsigalioja tą dieną, kai, prisijungę prie banko paslaugų internetu svetainės, patvirtinate sutarties sudarymo faktą.
 • Jei sutartis internetu sudaroma po 21 val., ji įsigalioja kitą kalendorinę dieną.
 • Paslaugų planas galioja tol, kol sutartis nutraukiama.

Ar galima pasikeisti planą ir kaip?

Planą galima pasikeisti prisijungus prie banko paslaugų internetu svetainės arba atvykus į banko skyrių. Pakeitus planą sudaroma nauja sutartis. Sudarius naują sutartį, įsigalioja joje nustatytos sąlygos ir įkainiai.

Ar galima nutraukti sutartį ir kaip?

Galite bet kada nutraukti sutartį informavę apie tai banką raštu:

 • naudodamiesi banko paslaugų internetu svetaine
 • banko skyriuje pateikdami rašytinį prašymą nutraukti sutartį

Išsamesnės informacijos apie SEB banko paslaugų planus, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės savo vadybininko SEB banke arba paskambinę telefonu +370 5 268 2822.

Kontaktai

 • „Skype“ (visą parą)
 • Savitarnos zonos
 • Banko skyriai ir bankomatai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.