Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

II pensijų pakopa

II pensijų pakopa

Gaukite didesnes pajamas senatvėje pradėję kaupti savo ateičiai jau dabar

 • Kaupiamos lėšos yra investuojamos, todėl, tikėtina, sukaupsite daugiau negu įmokėsite
 • Asmenines įmokas skatina valstybė skirdama papildomą įmoką iš biudžeto
 • Pensijų fonde esančios lėšos yra Jūsų nuosavybė ir yra paveldimos
 • Senatvėje pensiją gausite iš dviejų šaltinių – „Sodros“ ir pensijų fondų

Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Kontroliuokite savo finansus, laiku priimkite sprendimus, mėgaukitės kokybiška pensija ir turtingesne senatve.

Kaupti gali visi valstybiniu socialiniu draudimu apsidraudę asmenys, dar nesulaukę pensinio amžiaus, taip pat asmenys, turintys teisę perkelti pensines teises iš Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemos.

Sudarius naują pensijų kaupimo sutartį, įmoką į Jūsų asmeninę II pakopos pensijų fondų sąskaitą sudarys dvi dalys:

 • 3 proc. dydžio dalyvio įmoka, apskaičiuojama nuo Jūsų darbo užmokesčio. Šia dalimi mažinamas Jūsų gaunamas atlyginimas
 • 1,5 proc. dydžio papildoma skatinamoji įmoka iš valstybės biudžeto, apskaičiuojama nuo užpraėjusių metų šalies vidutinio darbo užmokesčio

Savarankiškai sudarę II pakopos pensijų kaupimo sutartį Jūs galėsite pasirinkti, kokiu būdu kaupti įmokas:

 • maksimaliai – 3+1,5 proc. iš karto
 • didinant palaipsniui iki 2023 m. (2020 m. – 2,1+0,6 proc., 2021 m. 2,4+0,9 proc., 2022 m. – 2,7+1,2 proc., 2023 m. – 3+1,5 proc.)

O asmenys iki 40 metų, kuriems „Sodra“ automatiškai parinks pensijų kaupimo bendrovę, kauptų įmokas didindami palaipsniui, nebent pateiktų prašymą tarifą padidinti iki maksimalaus.

Į pensijų fondą pervedamos įmokos visą sutarties laikotarpį investuojamos, taigi, esant palankiai situacijai, Jūs turite galimybę uždirbti. Kiek lėšų galima sukaupti, priklauso nuo į pensijų fondus pervedamų įmokų dydžio, kaupimo trukmės ir investicijų grąžos. Kuo anksčiau pradėsite, tuo daugiau sukaupsite.

Jei norite padidinti kaupiamą sumą, II pakopos pensijai kaupti skirkite papildomas įmokas. Valstybė skatina lėšų kaupimą savo ateičiai – nuo šių įmokų dalies galėsite pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata.

Įmokų pervedimu į II pakopos pensijų fondus Jums rūpintis nereikės – įmokas administruoja „Sodra“, jas gavusi iš Jūsų darbdavio kartu su darbo užmokesčio mokesčiais.
Papildomas įmokas į savo pensijų fondo sąskaitą perveskite savarankiškai periodiškai ar kaip vienkartinę įmoką.

Įmokos yra pervedamos tik už tuos laikotarpius, kuriais gaunate apmokestinamųjų pajamų. Netekus darbo, susirgus, įsidarbinus užsienyje ar pan. pensijų fonde sukauptos lėšos toliau investuojamos, tačiau naujos įmokos nebepervedamos. Jos automatiškai atnaujinamos Jums vėl pradėjus dirbti ir gavus draudžiamųjų pajamų Lietuvoje.

Prireikus galėsite padaryti įmokų mokėjimo pertrauką – pateikę bendrovei prašymą prieš mėnesį, galėsite stabdyti įmokų mokėjimą nuo 1 iki 12 mėnesių (bet ne daugiau kaip 12 mėnesių per visą kaupimo laikotarpį). Jeigu neturėsite draudžiamųjų pajamų (ar darbo), įmokų pertraukos užsisakyti nereikia – kol nėra draudžiamųjų pajamų, įmokos nėra pervedamos.

Kaip kaupiama Jūsų pensija, galite pažiūrėti prisijungę prie SEB interneto banko, kur

 • matysite pervestas įmokas ir sukauptas lėšas bei galėsite pasirinkti mokėti papildomas įmokas
 • matysite pasirinktą pensijų fondą, investavimo rezultatus
 • galėsite keisti pensijų fondą
 • gausite išsamius metinius pranešimus ir pensijų fondų apžvalgas

Kiekvienas II pakopos pensijų sistemos dalyvis turi savo kaupiamąją pensijų sąskaitą. Šios lėšos yra atskirtos nuo pensijų fondus valdančios bendrovės turto ir saugomos depozitoriume.


Už pensijų kaupimą imami administravimo mokesčiai. Informacija apie visų pensijų kaupimo bendrovių taikomus mokesčius pateikiama šiame Lietuvos banko interneto svetainės tinklalapyje.

Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali kilti ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau, negu būsite investavę.

II pakopos pensijų kaupimo sistemos dalyviai, sulaukę pensinio amžiaus, pensiją gaus iš dviejų šaltinių – iš „Sodros“ ir iš pensijų fondo. Dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis iki 2019 m., iš „Sodros“ mokama pensija (I pakopa) proporcingai mažinama Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka tik už dalyvavimą kaupime iki 2019 m. Nuo 2019 m. „Sodros“ mokama senatvės pensija (I pakopa) nebėra mažinama. Dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis iki 2019 m. ir nutraukusiems dalyvavimą II pakopos pensijų kaupimo fonduose iki 2019 m. birželio 30 d., iš „Sodros“ mokama pensija (I pakopa) nemažinama ir už laikotarpį iki 2019 m.

Atkreipiame dėmesį, kad sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negali būti nutraukta, išskyrus atvejus, kai ši sutartis sudaryta pirmą kartą, todėl dalyvis turi teisę ją vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.

Gyvenimo ciklo pensijų fondai unikalūs tuo, kad jie keičiami dalyviui senstant

 • Tikslinės grupės pensijų fondų investavimo strategija parengta taip, kad Jūs, kaupdami fonde, kurio pavadinime nurodyti metai atitinka Jūsų gimimo metus, galėtumėte sukaupti kuo didesnę papildomą pensiją neprisiimdami netinkamos rizikos
 • Artėjant prie pensinio amžiaus, rizikingų investicijų dalis pensijų fonde palaipsniui mažinama taip, kad Jums nereikėtų keisti fondo per visą kaupimo laikotarpį

 • Tikslinės grupės pensijų fondai „SEB pensija“ tinkamiausi dalyviams, kurie gimę fondo pavadinime nurodytu laikotarpiu:

  „SEB pensija 1954–1960“
  „SEB pensija 1961–1967“
  „SEB pensija 1968–1974“
  „SEB pensija 1975–1981“
  „SEB pensija 1982–1988“
  „SEB pensija 1989–1995“
  „SEB pensija 1996–2002“

 • SEB turto išsaugojimo fondas – mažos rizikos fondas, tinkamiausias dalyviams, kurie jau sulaukė pensinio amžiaus. Į šį fondą būsite automatiškai perkelti, jei, sulaukę pensinio amžiaus, per šiek tiek ilgiau negu mėnesį nesikreipsite dėl pensijų išmokos

Už pensijų kaupimą imami administravimo mokesčiai. Informacija apie visų pensijų kaupimo bendrovių taikomus mokesčius pateikiama šiame Lietuvos banko interneto svetainės tinklalapyje.

Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali kilti ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau, negu būsite investavę.

II pakopos pensijų kaupimo sistemos dalyviai, sulaukę pensinio amžiaus, pensiją gaus iš dviejų šaltinių – iš „Sodros“ ir iš pensijų fondo. Dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis iki 2019 m., iš „Sodros“ mokama pensija (I pakopa) proporcingai mažinama Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka tik už dalyvavimą kaupime iki 2019 m. Nuo 2019 m. „Sodros“ mokama senatvės pensija (I pakopa) nebėra mažinama. Dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis iki 2019 m. ir nutraukusiems dalyvavimą II pakopos pensijų kaupimo fonduose iki 2019 m. birželio 30 d., iš „Sodros“ mokama pensija (I pakopa) nemažinama ir už laikotarpį iki 2019 m.

Atkreipiame dėmesį, kad sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negali būti nutraukta, išskyrus atvejus, kai ši sutartis sudaryta pirmą kartą, todėl dalyvis turi teisę ją vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.

Disciplinuotai, nuosekliai ir tikslingai kaupsite savo pensijai

Papildoma paskata iš valstybės – įmoka iš valstybės biudžeto nuo šalies užpraėjusių metų vidutinio darbo užmokesčio (apie 20 Eur/mėn.).

Paskirstysite riziką: „Sodros“ mokama senatvės pensija priklauso nuo dirbančiųjų sumokėtų mokesčių ir pensijų gavėjų skaičiaus, o II pakopos pensijų fonduose kaupiama pensija – nuo į šiuos fondus pervedamų įmokų dydžio, pensijos kaupimo trukmės ir fondų investicijų grąžos.

Tikėtina, kad sukaupsite didesnę pensiją, tačiau atkreipiame dėmesį, kad pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Jei vienų metų rezultatai geri, nebūtinai kitų metų rezultatai bus tokie pat. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau, negu būsite investavę.

Pensijų fonde kaupiamos lėšos toliau investuojamos, net nustojus mokėti pensijų įmokas, pavyzdžiui, netekus darbo, ligos atveju, pensijų reformų laikotarpiais (2013 m. ar 2019 m. pirmą pusmetį) pateikus prašymą sustabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondus ar dėl kitų priežasčių. Vėl ėmus dirbti ir gauti draudžiamųjų pajamų ar atnaujinus pensijų įmokų pervedimą po sustabdymo, „Sodros“ įmokos vėl pervedamos į II pakopos pensijų fondą.

Mažėjant fondų turto valdymo mokesčiams didėja dalyvio gaunama investicijų grąža.

Valstybė skatina mažamečius vaikus auginančius tėvus: nuo 2014 m. vienam iš tėvų, auginančių vaiką iki trejų metų ir gaunančių motinystės (tėvystės) pašalpą arba draudžiamų socialiniu draudimu valstybės lėšomis, į pensijų fondą iš valstybės biudžeto bus pervedamos 1,5 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio pensijų įmokos (skaičiuojamos nuo užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio bruto darbo užmokesčio vidurkio). Pensijų įmokos pervedamos už kiekvieną vaiką iki trejų metų.

Suteikiama galimybė bet kada keisti pensijų kaupimo bendrovę, jei dalyvio asmeninėje pensijų sąskaitoje yra lėšų.

Suteikiama galimybė iš pensijų fondų išmoką gauti anksčiau, jei dalyviui paskiriama išankstinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija (ne anksčiau negu 5 metai iki senatvės pensinio amžiaus).

Dalyviai tebeturi teisę gauti „Sodros“ mokamas socialines išmokas: ligos, motinystės ir kitas. Ir jos nėra mažinamos.

Pensijų fonde sukauptos lėšos yra paveldimos. Jūsų netekties atveju artimieji ar kiti Jūsų paskirti paveldėtojai gaus sukauptus pinigus.

Pensiją gausite iš kelių šaltinių – iš „Sodros“ ir iš pensijų fondo.

Išsamesnės informacijos apie papildomos pensijos kaupimą galite teirautis paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Už pensijų kaupimą imami administravimo mokesčiai. Informacija apie visų pensijų kaupimo bendrovių taikomus mokesčius pateikiama šiame Lietuvos banko interneto svetainės tinklalapyje.

Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali kilti ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau, negu būsite investavę.

II pakopos pensijų kaupimo sistemos dalyviai, sulaukę pensinio amžiaus, pensiją gaus iš dviejų šaltinių – iš „Sodros“ ir iš pensijų fondo. Dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis iki 2019 m., iš „Sodros“ mokama pensija (I pakopa) proporcingai mažinama Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka tik už dalyvavimą kaupime iki 2019 m. Nuo 2019 m. „Sodros“ mokama senatvės pensija (I pakopa) nebėra mažinama. Dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis iki 2019 m. ir nutraukusiems dalyvavimą II pakopos pensijų kaupimo fonduose iki 2019 m. birželio 30 d., iš „Sodros“ mokama pensija (I pakopa) nemažinama ir už laikotarpį iki 2019 m.

Atkreipiame dėmesį, kad sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negali būti nutraukta, išskyrus atvejus, kai ši sutartis sudaryta pirmą kartą, todėl dalyvis turi teisę ją vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.

SEB – patikimas pensijų kaupimo partneris

 • Ilgametė patirtis, aukščiausia kvalifikacija ir tarptautinė kompetencija
 • Didiesiems rinkos dalyviams prieinamos investicijos
 • Nuoseklus vertės klientui augimas ir stabilumas, esant įvairioms situacijoms finansų rinkose
 • Atsakingas požiūris ir tvarios investicijos
 • Patogu stebėti ir planuoti savo kaupiamą pensiją SEB interneto banke

Už pensijų kaupimą imami administravimo mokesčiai. Informacija apie visų pensijų kaupimo bendrovių taikomus mokesčius pateikiama šiame Lietuvos banko interneto svetainės tinklalapyje.

Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali kilti ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau, negu būsite investavę.

II pakopos pensijų kaupimo sistemos dalyviai, sulaukę pensinio amžiaus, pensiją gaus iš dviejų šaltinių – iš „Sodros“ ir iš pensijų fondo. Dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis iki 2019 m., iš „Sodros“ mokama pensija (I pakopa) proporcingai mažinama Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka tik už dalyvavimą kaupime iki 2019 m. Nuo 2019 m. „Sodros“ mokama senatvės pensija (I pakopa) nebėra mažinama. Dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis iki 2019 m. ir nutraukusiems dalyvavimą II pakopos pensijų kaupimo fonduose iki 2019 m. birželio 30 d., iš „Sodros“ mokama pensija (I pakopa) nemažinama ir už laikotarpį iki 2019 m.

Atkreipiame dėmesį, kad sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negali būti nutraukta, išskyrus atvejus, kai ši sutartis sudaryta pirmą kartą, todėl dalyvis turi teisę ją vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.

SEB pensijų fonduose kaupia 300 tūkst. dalyvių, kurie yra sukaupę 1,2 mlrd. eurų. Investuodami šias lėšas siekime ne tik uždirbti kuo didesnę grąžą, bet ir daryti teigiamą įtaką visuomenei ir aplinkai.

Pensijų fonduose paprastai kaupiama keletą dešimtmečių, tad juose esantis turtas yra svarbi finansinė priemonė, kurią teisingai naudodami galime prisidėti prie klimato kaitos stabdymo, mažesnės taršos, efektyvesnio žaliavų naudojimo, žmogaus teisių padėties gerinimo ir kitų visuomenei svarbių problemų sprendimo.

Pastaraisiais metais tvarių investicijų dalis SEB pensijų fonduose nuosekliai didėjo ir toliau didės. Į fondus, kuriuose investicijos atrenkamos taikant griežtus tvarumo kriterijus, šiuo metu esame investavę daugiau negu 400 mln. eurų.

Rinkdamiesi aktyviai valdomus fondus, į kuriuos investuojame pensijų fondų turtą, reikalaujame, kad jų valdytojai būtų pasirašę Jungtinių Tautų tvaraus investavimo principų deklaraciją ir laikytųsi aiškių tvaraus investavimo principų.

Investuodami tvariai kartu siekiame užtikrinti ir kuo didesnę grąžą pensijų fondų dalyviams. Tyrimai rodo, kad investicijos į įmones, kurios kasdienėje veikloje vadovaujasi aukštais aplinkosaugos ir įmonių valdysenos standartais, atsakingai žiūri į savo veiklos įtaką visuomenei, yra mažiau rizikingos.

Europos Sąjungos reguliavimas, susijęs su investicinių ir pensijų fondų veikla, lems tai, kad vis daugiau investuotojų taip pat turės laikytis tvaraus investavimo principų. Kylanti susidomėjimo tvarumu banga toliau didins atsakingai veikiančių įmonių akcijų ir obligacijų paklausą, o tai turėtų lemti didesnę tokių investicijų grąžą.

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.