Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Paslaugų planas STARTAS

Paslaugų planas STARTAS

Lengvesnė pradžia

 • Nemokamas pinigų pervedimas eurais internetu
 • Netaikomas į sąskaitą pervestų lėšų eurais administravimo mokestis
 • Netaikomas minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis
 • Specialios mokėjimo kortelių turėtojų aptarnavimo sąlygos

Nemokamą paslaugų planą STARTAS gali užsisakyti juridiniai asmenys, nuo kurių įsteigimo praėjo ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Šiuo planu galima naudotis vienus metus. Jis padės sutaupyti pinigų atliekant kasdienes finansines operacijas ir naudojantis į planą įtrauktomis banko paslaugomis.

 

 • Naudojantis e. kanalais, per mėnesį be papildomo mokesčio galima atlikti neribotą skaičių pervedimų visomis valiutomis į sąskaitas SEB ir eurais į sąskaitas kituose bankuose, registruotuose Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje, Monake, San Marine ir Andoroje. Pervedant lėšas pagal labai skubų mokėjimo nurodymą, taikomi įprasti banko kainyne nustatyti mokesčiai.
 • Netaikomi „MasterCard Business“ (debeto) ir „Visa Business“ debeto kortelių naudojimo mokesčiai.
 • Už visų SEB banke įmonės turimų banko sąskaitų tvarkymą netaikomas minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis.
 • Nemokama „Smart-ID” programėlė.
 • Jei įmonė naudojasi banko teikiama mokėjimo kortelių turėtojų aptarnavimo paslauga, jai nereikia mokėti abonementinio mėnesio mokesčio.

Specialus pasiūlymas naujoms įmonėms**:

 • abonementinis kortelių skaitytuvo mokestis netaikomas pirmus naudojimo metus
 • komisinis mokestis – 0,9 proc. atsiskaitymo kortelėmis sumos ir 0,01 Eur  vienos operacijos mokestis
 • po pirmų naudojimo metų pradedamas taikyti 12 Eur mėnesinis abonementinis mokestis
 • pasiūlymas galioja, jei įrengiama ne daugiau kaip trys elektroniniai kortelių skaitytuvai vienai įmonei

**Nauja įmonė – tai įmonė, nuo kurios įsteigimo datos praėjo ne daugiau kaip 12 mėnesių.


Pasiūlymas negali būti laikomas banko įsipareigojimu sudaryti sutartį ir teikti paslaugą pirmiau nurodytomis sąlygomis. Bankas turi teisę, įvertinęs prekybininko vykdomos ar ketinamos vykdyti veiklos pobūdį, atsisakyti teikti paslaugą arba siūlyti kitas, negu pasiūlyme nurodytos, paslaugų teikimo sąlygas. Išsamiau apie tai galite sužinoti paskambinę telefonu +370 5 268 2822.

Už paslaugas, neįtrauktas į planą STARTAS, taikomi standartiniai banko įkainiai. Praėjus vieniems metams nuo paslaugų plano sutarties sudarymo datos, paslaugų planas STARTAS automatiškai nutraukiamas ir pradedami taikyti įprasti paslaugų mokesčiai ir sąlygos.

Daugelį atsakymų į Jums rūpimus klausimus rasite šiame puslapyje.

Kaip užsisakyti paslaugų planą?

Paslaugų planą gali užsakyti įmonės vadovas arba įmonės vadovo įgaliotas asmuo, arba asmuo, kuris įmonės su banku sudarytoje elektroninių paslaugų teikimo sutartyje įmonės vadovo yra įgaliotas pateikti mokėjimo nurodymus

Ko reikia norint užsisakyti paslaugų planą?

Įmonė, užsakydama paslaugų planą, privalo turėti bent vieną sąskaitą SEB banke.

Ne SEB banko klientai, norėdami užsisakyti paslaugų planą, pirmiausia turi atsidaryti sąskaitą SEB banke. Jei norite sužinoti, kaip greičiausiai tai padaryti, skambinkite mums telefonu +370 5 268 2822.

Kiek paslaugų planų gali užsisakyti įmonė?

Galite pasirinkti tik vieną paslaugų planą. Jei manote, kad pasirinktą planą naudinga pakeisti, tai padaryti galite padaryti prisijungę prie interneto banko, telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į SEB banko skyrių.

Kokiais atvejais galima mokėti mažesnį sutarties, mėnesio mokestį?

Specialų sutarties, mėnesio mokestį (išimtis – planas XS, STARTAS) moka tos įmonės, kurios naudojasi ne mažiau kaip viena banko paslauga iš šio sąrašo:

 • verslo kreditu
 • sąskaitos perviršio limitu
 • faktoringu
 • atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis paslauga
 • atsiskaitymo negrynaisiais pinigais organizavimo paslauga („Bank Link“)
 • garantija

Koks įkainis taikomas viršijus nemokamų lėšų pervedimų skaičių?

Be papildomo mokesčio galite atlikti nurodytą lėšų pervedimo internetu operacijų skaičių (išimtis – planas STARTAS), kurį viršijus pradedami taikyti standartiniai banko kainyne nustatyti įkainiai.

Kaip mokamas sutarties mėnesio mokestis?

 • Sutarties mokestis nurašomas kitą dieną iš Jūsų pasirinktos sąskaitos paslaugų plano sutartyje, jei sutartis įsigalioja iš karto. Sutarties mokestis nenurašomas, jei sutartis įsigalioja nuo kito mėnesio pradžios
 • Mėnesio mokestis mokamas už einamąjį mėnesį
 • Mėnesio mokestis neimamas sutarties sudarymo mėnesį
 • Mėnesio mokestis mokamas kiekvieno mėnesio 4 dieną
 • Jei pasirinktoje sąskaitoje nepakanka lėšų, mokestis nurašomas iš kitų Jūsų sąskaitų bet kuria valiuta
 • Jei sutartį nutrauksite nepasibaigus mėnesiui, mokestis nebus grąžinti, o už paslaugas bus pradėti taikyti standartiniai banko kainyne nustatyti įkainiai
 • Paslaugų plano mokesčiai mokami ir tuo atveju, jei į planą įtrauktomis paslaugomis nesinaudojama.

Kada įsigalioja sutartis ir kada pradedamos taikyti joje nustatytos paslaugų teikimo sąlygos ir įkainiai?

 • Sutartis įsigalioja tą dieną, kai sutartį pasirašo abi sutarties šalys – Jūs ir bankas. Rašytinė sutartis dėl paslaugų plano STARTAS nesudaroma. Planas gali įsigalioti iš karto arba nuo kito mėnesio pradžios. Paslaugų planas STARTAS įsigalioja per 3 darbo dienas
 • Jei sutartis sudaroma internetu, ji įsigalioja tą dieną, kai, prisijungę prie interneto banko, patvirtinate sutarties sudarymo faktą. Paslaugų planas STARTAS įsigalioja per 3 darbo dienas ir galioja 12 mėn.
 • Paslaugų planas (išskyrus STARTAS) galioja tol, kol sutartis nutraukiama. Paslaugų planas STARTAS galioja 12 mėn.

Ar galima pasikeisti planą ir kaip?

Paslaugų planą galima pakeisti prisijungus prie interneto banko, paskambinus +370 5 268 2822 arba atvykus į banko skyrių. Pakeitus planą, sudaroma nauja sutartis, kuri įsigalioja nuo kito mėnesio pradžios. Sudarius naują sutartį, įsigalioja joje nustatytos sąlygos ir įkainiai. Norėdami pakeisti paslaugų planą STARTAS, pirmiausia turite jį nutraukti ir kitą užsakyti tik tada, kai patvirtinamas paslaugų plano STARTAS nutraukimas.

Ar galima nutraukti sutartį ir kaip?

Galite bet kada nutraukti sutartį informavę apie tai banką raštu:


Išsamesnės informacijos apie SEB banko paslaugų planus, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės savo vadybininko SEB banke arba paskambinę telefonu +370 5 268 2822.


Palyginkite paslaugų planus

SEB paslaugų planas Įprasti mokesčiai
STARTAS
1

XS
Paslaugų plano sutarties, mėnesio mokestis   0 Eur2 4,50 Eur
Specialus paslaugų plano sutarties, mėnesio mokestis3   - -
Kas įtraukta į planą?    
Pinigų pervedimai visomis valiutomis internetu į sąskaitas SEB banke ir eurais internetu į sąskaitas, esančias kituose bankuose, registruotuose Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje, Monake, San Marine ir Andoroje4 0,29 Eur / 0,41 Eur Neribotas pervedimų skaičius 5 pervedimai
Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis5


Debeto kortelė:

„MasterCard Business“ (debeto)
„Visa Business“ (debeto) kortelė (-ės)6

Už kiekvieną banko sąskaitą
3,30 Eur / mėn.

(visos sąskaitos)

(visos sąskaitos)

Help

2,50 Eur / mėn.
15 Eur ir 2,50 Eur / mėn.

visos debeto kortelės 1 kortelė
Darbo užmokesčio (grupinio) mokėjimo nurodymo pateikimas 1,50 Eur
mokėjimo nurodymo pateikimas
 
Darbo užmokesčio (grupinio) pervedimas SEB banke 0 Eur
Darbo užmokesčio (grupinio) pervedimas į kitus Lietuvos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalių, Šveicarijos, Monako, San Marino bei Andoros bankus 0,41 Eur
už kiekvieną pervedimą
 
„Smart-ID” programėlė 0 Eur
Netaikomas mėnesio abonementinis mokėjimo kortelių turėtojų aptarnavimo paslaugos mokestis7    
Pinigus išmokančiose parduotuvėse: atsiskaitant kortele už ne mažiau kaip 5 Eur vertės pirkinius galima nemokamai pasiimti nuo 5 iki 100 Eur grynųjų pinigų  

Plano užsakymas

Kontaktai

 • „Skype“
 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.