Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Paslaugų planas STARTAS

Paslaugų planas STARTAS

Lengvesnė pradžia

 • Nemokamas pinigų pervedimas eurais internetu
 • Netaikomas į sąskaitą pervestų lėšų eurais administravimo mokestis
 • Netaikomas minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis
 • Specialios mokėjimo kortelių turėtojų aptarnavimo sąlygos

Nemokamą paslaugų planą STARTAS gali užsisakyti juridiniai asmenys, nuo kurių įsteigimo praėjo ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Šiuo planu įprastai galima naudotis vienerius metus.

 

Mažas verslas?
Mes sakome – didelės galimybės.
Mažas verslas?
Mes sakome – didelės galimybės.

Paslaugų planas STARTAS – 2 metus nemokamai.

Specialus pasiūlymas klientais tapusiems nuo 2021 05 26 iki 2021 08 31, nuo kurių įsteigimo datos praėjo ne daugiau kaip 12 mėnesių ir jos anksčiau nėra buvusios SEB banko verslo klientės.

 

 

 • Naudojantis e. kanalais, per mėnesį be papildomo mokesčio galima atlikti neribotą skaičių pervedimų visomis valiutomis į sąskaitas SEB ir eurais į sąskaitas kituose bankuose, registruotuose Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje, Monake, Didžiojoje Britanijoje, San Marine ir Andoroje. Pervedant lėšas pagal labai skubų mokėjimo nurodymą, taikomi įprasti banko kainyne nustatyti mokesčiai.
 • Netaikomi „Mastercard Business“ (debeto) kortelių naudojimo mokesčiai.
 • Už visų SEB banke įmonės turimų banko sąskaitų tvarkymą netaikomas minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis.
 • Nemokama „Smart-ID” programėlė.
 • Jei įmonė naudojasi banko teikiama mokėjimo kortelių turėtojų aptarnavimo paslauga, jai nereikia mokėti abonementinio mėnesio mokesčio.

Mokėjimo kortelių skaitytuvai — pasiūlymas naujoms įmonėms*

 • abonementinis kortelių skaitytuvo mokestis netaikomas pirmus naudojimo metus
 • komisinis mokestis – 0,9 proc. atsiskaitymo kortelėmis sumos ir 0,01 Eur  vienos operacijos mokestis
 • po pirmų naudojimo metų pradedamas taikyti 12 Eur mėnesinis abonementinis mokestis
 • pasiūlymas galioja, jei įrengiama ne daugiau kaip trys elektroniniai kortelių skaitytuvai vienai įmonei

**Nauja įmonė – tai įmonė, nuo kurios įsteigimo datos praėjo ne daugiau kaip 12 mėnesių.


Pasiūlymas negali būti laikomas banko įsipareigojimu sudaryti sutartį ir teikti paslaugą pirmiau nurodytomis sąlygomis. Bankas turi teisę, įvertinęs prekybininko vykdomos ar ketinamos vykdyti veiklos pobūdį, atsisakyti teikti paslaugą arba siūlyti kitas, negu pasiūlyme nurodytos, paslaugų teikimo sąlygas. Išsamiau apie tai galite sužinoti paskambinę telefonu +370 5 268 2822.

Už paslaugas, neįtrauktas į planą STARTAS, taikomi standartiniai banko įkainiai. Praėjus vieniems metams nuo paslaugų plano sutarties sudarymo datos, paslaugų planas STARTAS automatiškai nutraukiamas ir pradedami taikyti įprasti paslaugų mokesčiai ir sąlygos.

Daugelį atsakymų į Jums rūpimus klausimus rasite šiame puslapyje.

Kaip užsisakyti paslaugų planą?

Paslaugų planą gali užsakyti įmonės vadovas arba įmonės vadovo įgaliotas asmuo

Ko reikia norint užsisakyti paslaugų planą?

Įmonė, užsakydama paslaugų planą, privalo turėti bent vieną sąskaitą SEB banke.

Ne SEB banko klientai, norėdami užsisakyti paslaugų planą, pirmiausia turi atsidaryti sąskaitą SEB banke. Jei norite sužinoti, kaip greičiausiai tai padaryti, skambinkite mums telefonu +370 5 268 2822.

Kada įsigalioja sutartis ir kada pradedamos taikyti joje nustatytos paslaugų teikimo sąlygos ir įkainiai?

 • Rašytinė sutartis dėl paslaugų plano STARTAS nesudaroma. Paslaugų planas STARTAS įsigalioja per 3 darbo dienas ir galioja 12 mėn.
 • Pasirinkus kitą paslaugų planą, paslaugų plano STARTAS sąlygos nustoja galioja

Ar galima pasikeisti planą ir kaip?

Paslaugų planą galima pakeisti prisijungus prie interneto banko, nuotolinės vaizdo konsultacijos metu arba atvykus į banko skyrių. Pakeitus planą, sudaroma nauja sutartis, kuri įsigalioja nuo kito mėnesio pradžios. Sudarius naują sutartį, įsigalioja joje nustatytos sąlygos ir įkainiai. Norėdami pakeisti paslaugų planą STARTAS, pirmiausia turite jį nutraukti ir kitą užsakyti tik tada, kai patvirtinamas paslaugų plano STARTAS nutraukimas.

Ar galima nutraukti sutartį ir kaip?

Galite bet kada nutraukti sutartį informavę apie tai banką raštu:


Išsamesnės informacijos apie SEB banko paslaugų planus, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės savo vadybininko SEB banke arba paskambinę telefonu +370 5 268 2822.


Palyginkite paslaugų planus

SEB paslaugų planas Įprasti mokesčiai
STARTAS
1

XS
Paslaugų plano sutarties, mėnesio mokestis   0 Eur2 4,50 Eur
Specialus paslaugų plano sutarties, mėnesio mokestis3   - -
Kas įtraukta į planą?    
Pinigų pervedimai visomis valiutomis internetu į sąskaitas SEB banke ir eurais internetu į sąskaitas, esančias kituose bankuose, registruotuose Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje, Monake, Didžiojoje Britanijoje, San Marine ir Andoroje4 0,29 Eur / 0,41 Eur Neribotas pervedimų skaičius 5 pervedimai
Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis5


Debeto kortelė:

„MasterCard Business“ (debeto) kortelė (-ės)6

Už kiekvieną banko sąskaitą
3,30 Eur / mėn.

(visos sąskaitos)

(visos sąskaitos)

Help

2,50 Eur / mėn.

visos debeto kortelės 1 kortelė
Darbo užmokesčio (grupinio) mokėjimo nurodymo pateikimas 1,50 Eur
mokėjimo nurodymo pateikimas
 
Darbo užmokesčio (grupinio) pervedimas SEB banke 0 Eur
Darbo užmokesčio (grupinio) pervedimas į kitus Lietuvos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalių, Šveicarijos, Monako, Didžiosios Britanijos, San Marino bei Andoros bankus 0,41 Eur
už kiekvieną pervedimą
 
Netaikomas mėnesio abonementinis mokėjimo kortelių turėtojų aptarnavimo paslaugos mokestis7    
Pinigus išmokančiose parduotuvėse: atsiskaitant kortele už ne mažiau kaip 5 Eur vertės pirkinius galima nemokamai pasiimti nuo 5 iki 100 Eur grynųjų pinigų  

Plano užsakymas

Daugiau informacijos rasite išsamioje SEB banko interneto svetainės versijoje.

Paslauga teikiama klientams rezidentams. Klientais nerezidentais yra laikomi visi juridiniais asmenys, kurių buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje.

1 Planas STARTAS taikomas juridiniams asmenims, nuo kurių įsteigimo praėjo ne daugiau kaip 12 mėn.

2 Praėjus vieniems metams nuo paslaugų plano sutarties sudarymo datos, paslaugų planas STARTAS automatiškai nutraukiamas ir pradedami taikyti įprasti paslaugų mokesčiai ir sąlygos.

3 Specialus paslaugų plano sutarties, mėnesio mokestis taikomas tada, jei klientas naudojasi viena ar daugiau iš šių banko paslaugų: verslo kreditu, sąskaitos perviršio limitu, faktoringu, atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis paslauga, atsiskaitymo negrynaisiais pinigais organizavimo paslauga („Bank Link“), garantija. Klientui naudojantis mažiau negu viena pirmiau nurodyta paslauga taikomi standartiniai paslaugų plano mokesčiai.

4 Netaikomi mokesčiai už neskubius pervedimus į sąskaitas, esančias bankuose, registruotuose Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje, Monake, Didžiojoje Britanijoje, San Marine bei Andoroje. Jei lėšos pervedamos pagal labai skubų mokėjimo nurodymą, taikomi įprasti banko kainyne nustatyti mokesčiai.

5 Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis apima banko sąskaitos administravimą, atidarymą, tvarkymą, uždarymą ir lėšų eurais įskaitymą iš kitų Lietuvoje registruotų bankų ar Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių, Šveicarijos, Monako, Didžiosios Britanijos, San Marino bei Andoros.

6 Klientui netaikomi debeto kortelės (-ių), išduotos (-ų) anksčiausiai, naudojimo mokesčiai.

7 Daugiau informacijos apie mokėjimo kortelių turėtojų aptarnavimo paslaugą ir elektroninių kortelių skaitytuvų įrengimą.

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.