Keisti kalbą:
Image
a man and a woman talking to each other in a meeting

Tiesiog geresnė bankininkystė
Jūsų verslui

Primename, kad nuo 2022 m. rugpjūčio 1 dienos, pasikeitus Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymui, juridiniai asmenys turi pateikti informaciją apie naudos gavėjus VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų naudos gavėjų informacinėje sistemoje (JANGIS). Nepateikus minėtų duomenų, negalėsime svarstyti dalykinių santykių pradėjimo. 

Paragraphs

Specialus pasiūlymas

Nemokamas paslaugų planas STARTAS 12 mėn.* 

 

 • Atliksite neribotus pinigų pervedimus eurais Europos Sąjungoje 
 • Netaikysime administravimo mokesčio į sąskaitą pervestoms lėšoms (Eur)
 • Netaikysime minimalaus pagrindinių banko paslaugų mokesčio
 • Netaikysime „Mastercard Business“ kortelių naudojimo mokesčių
 • Netaikysime abonementinio kortelių skaitytuvo mokesčio pirmaisiais jo naudojimo metais

 

*Skirta įmonėms, nuo kurių įsteigimo datos praėjo ne daugiau kaip 12 mėnesių, ir jos anksčiau nėra buvusios SEB banko verslo klientės. 

Vos 3 žingsniai iki geresnės bankininkystės

 Užsiregistruokite konsultacijai

Dalyvaukite konsultacijoje nuotoliniu būdu arba banko skyriuje

Lengvai pasirašykite sutartis savo interneto banke

Kasdienius finansus tvarkykite patogiai

Į visus paslaugų planus įtraukta

Banko sąskaitos be mėnesio mokesčio
 (įprastai – 3,30 Eur už kiekvieną) 
Pasirinkite nemokamų pervedimų eurais skaičių
Tiesioginė banko ir Jūsų apskaitos sistemų sąsaja naudojantis „Baltic gateway“ (įprastai – 5 Eur) 
Atsižvelgdami į verslo poreikius, lengvai pakeisite paslaugų planą interneto banke

Kokie dokumentai pateikiami atidarant banko sąskaitą?

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • juridinio asmens steigimo sutartį ar aktą arba notaro patvirtintą jo kopiją
 • notaro patvirtintą steigėjų įgaliojimą pasirašyti banko sąskaitos sutartį, jeigu ją pasirašo ne patys steigėjai ir jei toks įgaliojimas nenustatytas steigimo sutartyje arba akte
 • prašymą atidaryti laikiną kaupiamąją sąskaitą (pildomas banke)

 

* Atidaryti laikiną kaupiamąją sąskaitą ir suformuoti įstatinį kapitalą galite nuotoliniu būdu Registrų centro savitarnos sistemoje (būtinas kvalifikuotas elektroninis parašas)

 • Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 8 straipsnio 4 dalis nustato, kad steigiamos bendrovės kaupiamojoje sąskaitoje esančios lėšos gali būti naudojamos tik po bendrovės įregistravimo Juridinių asmenų registre (JAR). Atsižvelgiant į tai, kaupiamojoje sąskaitoje esančios lėšos gali būti pervestos tik į įregistruotos bendrovės vardu atidarytą sąskaitą SEB banke ar į kitoje kredito ar elektroninių pinigų įstaigoje bendrovės vardu atidarytą sąskaitą
 • Neįsteigus įmonės, įstatinis kapitalas iš kaupiamosios sąskaitos gali būti išmokėtas pagal steigėjų ar jų įgaliotų asmenų nurodymą

Pradėdami bendradarbiauti su naujais klientais, vadovaujamės principu „Pažink savo klientą“, kurį privalome įgyvendinti remdamiesi tarptautiniais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tai padeda užkirsti kelią pinigų plovimui, teroristų finansavimui, tapatybės vagystėms, taip pat  apsaugoti klientus nuo sukčiavimo atvejų. Daugiau informacijos rasite skiltyje  „Kodėl bankai klausia?“.

 Norėdami atidaryti sąskaitą, pateikite 

 • VĮ Registrų centro prieigos kodą, kuris naudojamas norint gauti  elektroninį sertifikuotą juridinio asmens išrašą arba išplėstinio išrašo originalą (išduotą ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius)
 • įmonės steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.) originalą arba nuorašą
 • sutartį pasirašančio asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi)
 • įmonės antspaudą, jei pareiga jį turėti yra nustatyta jos steigimo dokumentuose ar įstatymuose
 • Juridinio asmens anketa (PDF)
 • išsamią įmonės nuosavybės ir kontrolės struktūros schemą ir ją pagrindžiančius dokumentus
  • schemoje nurodykite visų dalyvių (juridinių ir fizinių asmenų), kurie turi 25% ar daugiau akcijų/balsavimo teisių kiekviename struktūros lygyje, duomenis: dalyvio pavadinimas/vardas ir pavardė, registracijos kodas/gimimo data, registracijos/rezidavimo šalis bei turimų akcijų/balso teisių dalis procentais
  • pateikite dokumentus iš patikimo ir nepriklausomo šaltinio, kuriuose būtų nurodyta informacija apie struktūroje dalyvaujančių įmonių akcininkus/narius
  • papildomų dokumentų pateikti nereikia, jei tokia informacija yra pateikta VĮ Registrų centro Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS). Duomenis į JADIS privalo teikti visi LR registruoti juridiniai asmenys, kurių teisinė forma yra: UAB, MB, VšĮ, ŽŪB, kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), TŪB, KŪB

Prieš pradėdami bendradarbiauti, galime Jūsų paprašyti pateikti papildomus dokumentus, rašytinius paaiškinimus ir užduoti klausimus apie įmonės veiklos pobūdį, planuojamas atlikti operacijas ar lėšų (turto) kilmę. Tam tikrais atvejais sąskaitą atidaryti gali trukti iki 10  darbo dienų nuo visų standartinių ir papildomų dokumentų pateikimo datos.

Svarbu

 • Jei sutartį pasirašo juridinio asmens įgaliotas asmuo,  būtina turėti juridinio asmens vadovo ar kito valdymo organo patvirtintą įgaliojimą pasirašyti banko sąskaitos sutartį (jeigu juridinis asmuo nėra banko klientas, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro)
 • Jei pateikiate dokumentų nuorašus, jie turi būti patvirtinti notaro
 • Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki pateikimo bankui dienos
 • Užsienyje išduoti dokumentai turi būti papildomai patvirtinti apostile arba legalizuoti (priklauso nuo to, kokioje valstybėje jie yra išduoti). Užsienio kalba surašytus dokumentus prašytume pateikti išverstus į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti pasirašytas vertėjo, o jo parašas patvirtintas notaro
 • Jei juridinis asmuo yra tikroji arba komanditinė ūkinė bendrija, papildomai pateikite jungtinės veiklos sutartį arba nuorašą.

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • išrašo iš juridinių asmenų registro (išduoto ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki juridiniam asmeniui kreipiantis į banką dėl sąskaitos atidarymo) arba įmonės registracijos pažymėjimo originalą arba nuorašą
 • įmonės steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.) originalą arba nuorašą
 • juridinio asmens valdymo organo sprendimo nuorašą, liudijantį vadovo paskyrimą arba išrinkimą ir teisę disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis, jei tai nenustatyta steigimo dokumentuose
 • juridinio asmens vadovo arba kito valdymo organo patvirtintą įgaliojimą pasirašyti banko sąskaitos sutartį, jei sutartį pasirašo juridinio asmens įgaliotas asmuo
 • sutartį pasirašančio asmens tapatybę liudijantį dokumentą:
  • Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba
  • asmens tapatybės kortelę
  • užsienio valstybės piliečio pasą
  • Europos Sąjungos šalies, Lichtenšteino ar Šveicarijos asmens tapatybės kortelę
  • leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje
  • Lietuvos Respublikos užsieniečio pasą
 • įmonės antspaudą, jei jį privaloma turėti pagal jos steigimo dokumentus ar įstatymus
 • prašymą atidaryti banko sąskaitą (pildomas banke)
 • Juridinio asmens anketą (PDF)
 • Juridinio asmens akcininkų struktūrą
 • Išsamų raštišką ūkinės veiklos ir verslo interesų Lietuvoje aprašymą
 • Dokumentus, pagrindžiančius ekonominį banko paslaugų Lietuvoje poreikį (pvz., sutartis su verslo partneriais Lietuvoje ir kt.)
 • Paskutinių 12 mėn. sąskaitų išrašus iš finansų institucijų, kurių paslaugomis juridinis asmuo naudojasi
 • Metinę finansinę ataskaitą

Visi šie dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertėjo parašas – patvirtintas Lietuvos Respublikos notaro. Dokumentai taip pat turi būti legalizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Bankas gali Jūsų paprašyti papildomų dokumentų, informacijos ar paaiškinimo, jeigu tai būtina laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
Maloniai prašom visus reikiamus dokumentus siųsti el. paštu non-residents@seb.lt. Dokumentų patikra gali užtrukti iki 3 mėnesių. Įvertinus pateiktą informaciją, su klientu bus susisiekta asmeniškai.

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • mokesčių mokėtojo registravimo pažymėjimą
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymą dėl skyrimo eiti antstolio pareigas, jei sąskaita atidaroma antstoliui
 • Lietuvos advokatūros išduotą liudijimą, suteikiantį teisę verstis advokato veikla, jei sąskaita atidaroma advokatui
 • Lietuvos advokatūros sprendimą dėl asmens įrašymo į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą, jei sąskaita atidaroma advokato padėjėjui
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymą dėl skyrimo eiti notaro pareigas, jei sąskaita atidaroma notarui
 • ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo originalą arba notaro patvirtintą jo nuorašą, jei sąskaita atidaroma ūkininkui
 • Juridinio asmens anketa (PDF)

Kiti sprendimai Jūsų verslo finansų tvarkymui

Paslaugų planai Jūsų verslui

Vienoje vietoje palyginkite ir išsirinkite paslaugų planus

Mokėjimų surinkimas internetu

Auginkite savo verslo pajamas priimdami mokėjimus tokiais būdais, kokie patogiausi Jūsų klientams – mokėjimo kortelių skaitytuvu ar e. komercijos sprendimais savo e. parduotuvėje.

Mokėjimo kortelių skaitytuvai

Suteikite savo klientams galimybę atsiskaityti kortele

E. Akademija – norintiems dirbti sau

Nemokama žinių dalijimosi platforma Jūsų verslo pradžiai

 • Ekspertų patarimai
 • Praktinės žinios
 • Nemokami seminarai