Keisti kalbą:
Paragraphs

„SEB pensija 1989–1995“

Šis pensijų fondas patenka į TOP3 pagal grąžą nuo veiklos pradžios.

Šaltinis Lietuvos bankas,
2022 03 31 duomenys.
Fondas skirtas gimusiems 1989–1995 metais
Fondo investavimo rizika palaipsniui mažinama atsižvelgiant į dalyvio amžių
Siekiama užtikrinti optimalų rizikingų ir mažiau rizikingų turto klasių santykį viso kaupimo laikotarpiu bei uždirbti kuo didesnę grąžą dalyviams

Investavimo strategija

2pp-plan-lt.jpg

Fondo strategija sukurta siekiant užtikrinti optimalų rizikingų ir mažiau rizikingų turto klasių santykį atsižvelgiant į likusią šio fondo dalyvių dalyvavimo pensijos kaupimo sistemoje trukmę. Kaupimo laikotarpio pradžioje rizikingų investicijų dalis fonde yra 98 proc., o vidutiniam fondo dalyvių amžiui pasiekus 47 metus, ji pradedama kasmet palaipsniui mažinti, kol sudaro 18,5 procento.
Rizikingų investicijų dalis gali būti padidinta arba sumažinta iki 10 proc., t.y. atsižvelgiant į finansų rinkų padėtį, rizikingų investicijų dalis gali siekti nuo 88 proc. iki 100 proc. kaupimo pradžioje, o kaupimo pabaigoje – nuo 8,5 proc. iki 28,5 procento.
Pensijų fondo investicijos paskirstomos taip, kad investicijų portfelis būtų pakankamai diversifikuotas atsižvelgiant į investicijų turto klasės, geografinių regionų ir sektorių specifiką bei tarpusavio sąsają.

Taisyklės
Fondo investavimo strategija ir lyginamojo indekso sudėtis (pdf)
Fondo vienetų kainos ir pokyčiai

Fondo sąnaudos

Valdymo mokestis 0,50 proc.
Bendrovės keitimo mokestis 0,05 proc.

Valdymo įmonė – UAB „SEB investicijų valdymas“

II pakopos pensijų išmokos

Sulaukę pensinio amžiaus (arba Jums paskyrus išankstinę senatvės pensiją) įgyjate teisę pasinaudoti pensijų fonduose sukauptomis lėšomis. Išmokos būdas priklausys nuo sukauptos sumos dydžio.

Sulaukę pensinio amžiaus galite rinktis – nesiimti jokių veiksmų ir toliau tęsti kaupimą fonduose, jei tebegaunate apmokestinamų pajamų ar norite palikti lėšas paveldėtojams, arba kreiptis į pensijų bendrovę ir sudaryti pensijų išmokų sutartį.

Vienkartinė išmoka sukaupus iki 5 000 Eur.

Sukaupus nuo 5 001 iki 9 999 Eur lėšos padalijamos lygiomis dalimis ir išmokamos periodinėmis išmokomis, kol sukaks 85 metai.

Sukaupus 10 000 ir daugiau, įsigysite „Sodros“ pensijų anuitetą, kuris užtikrins periodines garantuotas išmokas iki gyvenimo pabaigos.

Kodėl SEB?

Atsakingas požiūris ir tvarios investicijos
Viena iš didžiausių ilgalaikė gyvenimo ciklo pensijų fondų grąža rinkoje
Daugiau negu 311 tūkst. dalyvių II pakopos pensiją pasirinko kaupti SEB
Patogus paslaugų tvarkymas interneto banke ir vertingi ekspertų patarimai

Norite pasitarti pensijos kaupimo klausimais?

  • Apžvelgsime Jūsų finansinę padėtį ir tikslus, patarsime ir rekomenduosime sprendimus

Už pensijų kaupimą imami administravimo mokesčiai. Informacija apie visų pensijų kaupimo bendrovių taikomus mokesčius pateikiama šiame Lietuvos banko interneto svetainės tinklalapyje.

Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Ateityje rezultatai gali skirtis nuo anksčiau buvusių rezultatų. Investicijų vertė gali kilti ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau, negu būsite investavę.

II pakopos pensijų kaupimo sistemos dalyviai, sulaukę pensinio amžiaus, pensiją gaus iš dviejų šaltinių – iš „Sodros“ ir iš pensijų fondo. Dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis iki 2019 metų, iš „Sodros“ mokama pensija (I pakopa) proporcingai mažinama Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka tik už dalyvavimą kaupime iki 2019 metų Nuo 2019 metų „Sodros“ mokama senatvės pensija (I pakopa) nebėra mažinama. Dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis iki 2019 metų ir nutraukusiems dalyvavimą II pakopos pensijų kaupimo fonduose iki 2019 m. birželio 30 d., iš „Sodros“ mokama pensija (I pakopa) nemažinama ir už laikotarpį iki 2019 metų.

Atkreipiame dėmesį, kad sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negali būti nutraukta, išskyrus atvejus, kai ši sutartis sudaryta pirmą kartą, todėl dalyvis turi teisę ją vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sudarymo datos, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.