Switch to mobile version. Į viršų

III pakopos pensijų fondai „SEB pensija“

III pakopos pensijų fondai „SEB pensija“

Lankstus būdas sukaupti papildomą pensiją

 • Lanksčiai spręskite, kokio dydžio įmokas ir kokiu periodiškumu mokėti
 • Fondą pasirinkite patys, o fondo investicijų valdymą patikėkite profesionalams
 • Pasinaudokite gyventojų pajamų mokesčių lengvata ir susigrąžinkite iki 20 proc. sumokėtų įmokų per metus (maks. 300 Eur)
 • Visos sukauptos lėšos yra Jūsų nuosavybė ir yra paveldimos

SEB III pakopos pensijų fondai –  puikus pasirinkimas norintiems papildomai pasirūpinti savo finansine gerove, paprastai ir patogiai taupyti ateičiai.

Kiek rekomenduojama atsidėti ateičiai?

10 Eur – mažiausia įmoka fiziniam asmeniui. Pradėkite kaupti kuo anksčiau, o ateityje įmokas galėsite didinti ar mažinti, mokėti Jums patogiu dažnumu
50 Eur per mėnesį – tiek vidutiniškai* investuojama į III pensijų pakopos fondus „SEB pensija“
Bent 10 proc. pajamų kas mėnesį – tiek reikėtų atsidėti ateičiai reguliariai visą gyvenimą

*UAB „SEB investicijų valdymas“ privačių klientų, investuojančių į III pensijų pakopos fondus, kaupimo duomenys


Ilgalaikis nuoseklus taupymas leis išlaikyti dabartinį pragyvenimo lygį senatvėje
 

 

 
 
 
 • 399 Eur – tokia yra dabartinė vidutinė „Sodros“ senatvės pensija
 • 30 proc. dabartinių pajamų – prognozuojama „Sodros“ senatvės pensija
 • Apie 50 proc. dabartinių pajamų – tokios pensijų išmokos galima tikėtis papildomai kaupiant II pakopos pensijų fonduose
 • 70–80 proc. dabartinių pajamų – tokia suma leistų išlaikyti dabartinį pragyvenimo lygį senatvėje. Ją pasiekti galima kuo anksčiau pradėjus kaupti visose trijose pensijų pakopose

Šaltinis
„Sodra“, pagrindiniai socialiniai rodikliai, 2020 m. balandis.

Kaupimo III pensijų pakopos fonduose privalumai
 

 
Patogus ir laisvas įmokų mokėjimas
 
Galėsite lanksčiai spręsti, kokio dydžio įmokas ir kokiu periodiškumu investuosite.
 
Prisidėti prie taupymo gali ir kiti
 
Prisidėti prie kaupimo III pakopos pensijų fonduose ir įmokas pervesti gali ir Jūsų artimieji ar darbdavys.
 
Valstybė skatina kaupti
 
Gyventojų pajamų mokesčių lengvata leis susigrąžinti net iki 300 Eur per metus.
 
Lėšos paveldimos
 
Visos sukauptos lėšos – Jūsų turtas. Jis bus paveldimas ir priklausys Jums ir Jūsų artimiesiems.

 

Sprendimas, kurį verta priimti kuo anksčiau
 

10 proc. gaunamų pajamų – tiek atsidėti ateičiai pakaktų, jei taupyti pradedama anksti.

Kuo ilgiau atidedamas sprendimas, tuo brangiau jis kainuoja.

Sėkmingą kaupimą ateičiai lemia ilgalaikiai taupymo įpročiai.

Trys pensijų fondai, pritaikyti dalyviams pagal jų amžiaus tarpsnius, leidžia geriau užtikrinti priimtiną investicijų riziką visą kaupimo pensijai laiką.

Siekiant optimalios investicijų grąžos, rekomenduojama pensijų fondą pirmiausia rinktis, o vėliau jį pakeisti atsižvelgiant į savo amžių: jaunesniems –  į fondą, investuojantį į akcijas, o artėjant pensiniam amžiui –  į fondą, kuriame obligacijų dalis didesnė, o akcijų – mažesnė, kad sumažėtų trumpalaikiai sukaupto turto vertės svyravimai. Fondą pasirenkate patys, o fondo investicijas valdo profesionalūs pensijų fondų valdytojai.

Fondas „SEB pensija 18+“ „SEB pensija 50+“ „SEB pensija 58+“
Rekomenduojamas dalyviams iki 50 m nuo 50 iki 58 m. nuo 58 m. iki pensinio amžiaus
Tinkamas, jei priimtini trumpalaikiai finansų rinkų svyravimai ir suprantama, kad didesnė ilgalaikių akcijų rinkų grąža susijusi su didesne rizika siekiama padidinti sukaupto turto vertę ir yra priimtina vidutinė akcijų rinkų svyravimų rizika siekiama, kad investavimo rizika išliktų maža ir kaupiamos lėšos būtų apsaugotos nuo finansų rinkų svyravimo
Fondo investavimo strategija iki 100 proc. fondo turto investuojama į akcijas
Išsamiau
40–60 proc. fondo turto investuojama į akcijas, likusi dalis – į obligacijas
Išsamiau
80–100 proc. fondo turto investuojama į obligacijas ar kitas konservatyvias turto klasės dalis
Išsamiau


Kaip kaupiamos lėšos?

Pirmiausia sudaroma lėšų kaupimo III pakopos pensijų fonduose sutartis ir pasirenkamas pensijų fondas, pagal kurio investavimo strategiją bus investuojamos įmokos.

arba

Kad sutartis įsigaliotų, per tris mėnesius turi būti pervesta pirmoji įmoka.
Įmokas ar jų dalį į Jūsų pensijų fondo sąskaitą gali mokėti ir kiti asmenys (sutuoktinis ar darbdavys):

 • mokant fiziniam asmeniui – mažiausia įmoka 10 Eur
 • juridiniams asmenims mažiausia įmoka už darbuotoją – 1 Eur

Pasirinkto dydžio įmokas galite mokėti  priimtinu periodiškumu, o pasikeitus aplinkybėms, – keisti ar nutraukti mokėjimą.

Sutarčiai įsigaliojus, pensijų sąskaitoje sukaupti pinigai toliau investuojami net tais atvejais, kai tenka praleisti ar laikinai sustabdyti įmokų mokėjimą.

Pensijos kaupimo sutartis neterminuota, todėl ją galite bet kada nutraukti ir pasiimti sukauptus pinigus

 

Mokestis „SEB pensija 18+“ „SEB pensija 50+“ „SEB pensija 58+“
Turto valdymo* 0,85 proc. 0,75 proc. 0,65 proc.
Įmokos netaikomas netaikomas netaikomas
Fondo keitimo netaikomas netaikomas netaikomas
Bendrovės keitimo netaikomas netaikomas netaikomas
Sutarties nutraukimo** netaikomas netaikomas netaikomas

*Metinis mokestis apskaičiuojamas nuo pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės.
Pavyzdžiui, jei pensijų sąskaitoje buvo 300 Eur, o turto valdymo mokestis yra 0,85 proc., tai per metus atskaitoma 2,55 Eur. Kadangi mokestis apskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną laikant, kad yra 253 darbo dienos per metus, kasdien jis yra 1/253 dalis metinio mokesčio, t. y. vidutiniškai apie 0,01 Eur kiekvieną darbo dieną.
** Netaikomi papildomi sutarties mokesčiai, tačiau  iš išmokamos sumos gali būti išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis.

Iš pensijų turto dengiamos faktinės išlaidos: depozitoriumo mokestis, vertybinių popierių sandorių mokesčiai, valiutos keitimo mokesčiai, audito išlaidos. Šios išlaidos per metus negali viršyti 2 proc. pensijų fondo valdomo turto vertės.

Informacija apie kitų investicijų valdymo įmonių taikomus mokesčius pateikiama šiame Lietuvos banko interneto svetainės tinklalapyje.

 

Valstybės paskata savarankiškai kaupiantiems pensijai – galimybė susigrąžinti iki 300 Eur kasmet

 • Mokant įmokas į III pakopos pensijų fondą, taikoma gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) lengvata
 • Lengvata taikoma į pensijų fondą savo arba sutuoktinio naudai pervedant įmokų sumą, kuri, įskaitant kitas pajamų mokestį mažinančias išlaidas, neviršija 1 500 Eur ir 25 proc. metinių apmokestinamųjų pajamų
 • Mokesčių lengvata gyventojui apskaičiuojama nuo tos apmokestinamųjų pajamų dalies, kuriai buvo taikytas 15, 20 ar 27 proc. GPM tarifas

Kokią GPM lengvatą galite gauti?

Naudodamiesi mokesčių lengvatos skaičiuokle apskaičiuokite, kokio dydžio lengvatą galite susigrąžinti kasmet nuo sumokėtų įmokų.

Kada galite pasinaudoti lengvata?

Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruojant pajamas už praėjusius kalendorinius metus iki einamųjų metų gegužės 1 d.

Kaip galite panaudoti gautą lengvatą?

Šias valstybės paskatos lėšas galima išleisti kasdienėms reikmėms arba investuoti įmokant į savo pensijų fondo sąskaitą.
Taip padidinsite kaupiamas lėšas, skirtas savo ateities poreikiams užtikrinti.

 

 • Teisę gauti pensijų išmoką įgyjate sulaukę amžiaus, kuris yra penkeriais metais trumpesnis už nustatytą pensinį amžių valstybinio socialinio draudimo pensijai gauti (iš „Sodros“). Sukauptų lėšų išmokėjimo būdą pasirenkate patys  – gauti visas iškart arba pasirinkto dydžio periodinėmis išmokomis.
 • Nesulaukę šio amžiaus, taip pat galite paimti dalį lėšų nenutraukę sutarties ar paimti visas lėšas nutraukę sutartį.
  • Šiais atvejais netaikomi papildomi sutarties mokesčiai, tačiau išmokamai sumai gali būti taikomas gyventojų pajamų mokestis.
  • Teisę paimti dalį sukauptų lėšų dalyvis įgyja praėjus dviem metams nuo sutarties sudarymo datos ir ne anksčiau negu praėjus dviem metams nuo paskutinio dalies lėšų paėmimo (šis apribojimas netaikomas dalyviui įgijus teisę į pensijų išmoką), tačiau paliekant pensijų sąskaitoje ne mažiau negu 500 Eur vertės fondo vienetų.

Ką reikia žinoti?

Pensijų išmoka nebus apmokestinta esant bent vienai iš sąlygų:

 • jei III pakopos pensijų fonde lėšas būsite išlaikę ne trumpiau kaip 5 metus ir gaudami išmoką būsite sulaukę 55 metų amžiaus (jeigu pensijų kaupimo sutartis sudaryta iki 2012 m. gruodžio 31 d.)
 • jei III pakopos pensijų fonde lėšas būsite išlaikę ne trumpiau kaip 5 metus ir gaudami išmoką būsite sulaukę amžiaus, penkeriais metais trumpesnio už senatvės pensijos amžių (jeigu pensijų kaupimo sutartis sudaryta po 2013 m. sausio 1 d.)
 • dalyviui nustatytas 0-25 ar 30-40 proc. darbingumo lygis ir nuo sutarties sudarymo praėję 5 metai
 • jei įmokų mokėtojai (Jūs ir sutuoktinis) per visą sutarties laikotarpį nebus pasinaudoję gyventojų pajamų mokesčio lengvata ir jei į pensijų sąskaitą jų naudai įmokų nebus mokėję darbdaviai, išmokant sukauptas lėšas nebus taikomas gyventojų pajamų mokestis.

Atkreipiame dėmesį, kad paimant dalį lėšų nenutraukiant pensijų kaupimo sutarties, gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinama visa išmoka, tačiau, jei buvo tenkintos aukščiau įvardintos sąlygos, šį mokestį galėsite susigrąžinti pateikę metinę pajamų deklaraciją.  

Gyventojų pajamų mokestį už išmokėtas lėšas pensijų kaupimo bendrovė perveda už Jus į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, todėl Jums tuo rūpintis nereikia.

Paveldėjimas

Kaip paveldėtojai gauna dalyviui priklausantį turtą, sukauptą pensijų fonde?

Jeigu paveldėtojas yra 16 metų nesulaukęs nepilnametis, prašymą pateikia jo tėvai arba globėjai, jei sulaukęs 16 metų –  jis pats su tėvų ar globėjų sutikimu

 1. Per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos paveldėtojai turi kreiptis į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo. Kiek lėšų sukaupta pensijų sąskaitoje, gali sužinoti tik:
  • notaras, pradėjęs paveldėjimo bylą
  • paveldėjimo teisę turintis asmuo, jeigu jis turi notaro įgaliojimą šiai informacijai gauti arba paveldėjimo teisės liudijimą
 2. Paveldėtojas pensijų kaupimo bendrovei turi pateikti:
  • pensijų fondo dalyvio mirties liudijimą (patartina pateikti iš karto jį gavus)
  • paveldėjimo teisės liudijimą
  • savo asmens tapatybę liudijantį dokumentą
  • prašymą pinigais (fondo vienetais) pervesti paveldėtą turtą
 3. Pateikus prašymą ir dokumentus, per 7 kalendorines dienas paveldėtojui pervedamas paveldėtas turtas – pinigais arba pensijų fondo vienetais (jeigu paveldėtojas jau yra to paties pensijų fondo dalyvis arba juo tampa)

Kada galutinai nustatoma investicijų grąža ir jų vertė nebekinta?

 • Gavus paveldėtojo prašymą ir kitus reikalingus dokumentus gauti paveldėtą turtą pinigais
 • III pakopos pensijų fondų vienetai konvertuojami į pinigus gavus paveldėtojo prašymą ir kitus reikalingus dokumentus (konvertuojama ta turto dalis, kuri nurodyta paveldėjimo dokumente). Paveldėtojas turi teisę paveldėti turtą nebūtinai pinigais, o ir fondo vienetais, kuriuos gali perkelti į to paties pensijų fondo savo asmeninę sąskaitą.

 

Kodėl verta savarankiškai kaupti SEB?

 • Mažiausi fondų mokesčiai Lietuvoje*
 • Pensijų fondai visoms amžiaus grupėms
 • Tvarios investicijos ir konkurencinga investicijų grąža
 • Vertingi ekspertų patarimai
 • Patogus paslaugų tvarkymas interneto banke

*Lietuvos banko duomenys , 2020 m.

Kontaktai

 • „Skype“
 • Rašykite mums
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.